slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Brøholt før 1801: Matrikkelnr. 18. Under utvikling.

Eiere:

1. 1528, "Gard Bredholth" betaler gjengjerden (skatt) av Brøholt i 1528.

2.
1616 - 1617, Laurits Hansen i Oslo råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617.

3. 1617 - 1620, Christopher Bakke i "Raabøgden" eier 6 lispund salt ved Landskatten 1617. Ved Landskatten 1620 eier han 3 lispund salt.

4. 1624 - 1626, Aase Tollefsdatter, Ellef (Eiloff) Rønnebergs søster Aase Tollefsdatter eier 6 lispund salt ved Stattholderskapets odelsjordebøker 1624/1626. Aase var gift med Halvor Lauritsen Hostvedt i Hoff. Se eier nr. 6.

5. 1617 - 1626, Oluf Huseby i Våle eier 6 lispund salt ved Landskatten 1617 - 1626. Ved Stattholderskapets odelsjordebøker 1624/1626 eier han 6 lispund salt. Ved Landskatten 1627 har Oluf bortskiftet godset i Brøholt.

6. 1640 - 1642, Laurits Pedersen Brøholt kjøper 12 lispund salt i Brøholt sammen med sin søstersønn Christopher Olsen Frøtvedt (neste eier) for 47 Rdl. fra Halduor Lauridsen Hostued i Hoff sogn i Tønsberg som var hans kone Aase Tollefsdatters odel (eier nr. 4). Datert
27 Juni 1640.

Han eier 13 lispund salt ved Båtmannsskatten - 1641/1642. (Skal nok være 12 lispund salt sammen med sin søstersønn Christopher Frøtvedt, neste eier). Se også bruker nr. 2.

7.
1640 - 1661, Christopher Olsen Frøtvedt eier først 1/2 skippund 2 lispund salt i Brøholt sammen med sin onkel, se forrige eier. Fra 1644 står Christopher oppført som eier alene.

8.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Laugmanden i Christiania 1 1/2 skippund salt og Christopher Frøtvedt i Røgen sogn 1/2 skippund 2 lispund salt. Laugmand i Christiania raader bøxelen.

9. 1662, Christopher Frøtvedts arvinger eier 12 lispund salt ved Odelsskatten 1662.

10. 1661 - 1664, Birgitte Frøtvedt eier 12 lispund salt ved
Jordeboka 1661 og ved Odelsskatten 1663 - 1664.

11.
- 1671, Holger Vind eier 1 1/2 skippund salt. Se forrige eier under Jordeboka 1661 for forrige eier av denne parten M. Bremers Canoni i Christiania.

12.
1671 - 1688, Niels Nielsen Brandt på Strømsø eier 1 1/2 skippund salt ved Odelsskatten 1672 - 1676. På tinget i Røyken den 4 Okt. 1672 tinglyste Nils brandt et kjøpebrev på 1 1/2 skippund salt i Brøholt og 1/2 skippund salt i Rød fra Holger Vind. Begge gårdene i Røyken. Datert København 7 Okt. 1671. Se også neste eier.

13.
1682 - 1709, Ole Christophersen Brøholt. På tinget i Røyken den 20 Okt. 1682 tinglyser Ole et kjøpebrev fra sine søsken på 6 lispund salt i Brøholt, datert Stokker i Asker 8 Apr. 1682.

På tinget i Røyken den 9 Juni 1688 tinglyser Ole et kjøpebrev 1 1/2 skippund salt med bygsel i Brøholt, utstedt av Niels Nielsen Brandt, datert den 12 Jan. 1688. Han eier nå hele gården.

Ved skattemanntallet 1696 eier Ole 2 skippund 2 lispund salt i Brøholt.

Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1591 - 1628, Peder T[hormodsen]. Breholt skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

Peder Thormodsen er lagrettemann den 14 Juni 1599. (Diplomsamlingen). Han har samme segl som Peder T. Breholt i 1591.

"Peder Breeholdt" er lagrettemann da han er med underskriver røykenbøndenes brev til prinsehyllingen i 1610. Han underskriver som nr. 5 av 12 lagrettemenn. Han har PT i sitt bumerkesigill. Brevet er datert Hasßebij (Huseby) Allmindelige Vobenntinng Denn 2 Junij Anno j6j0.

Peder var vitne i en sak vedr. Kjekstadskogen på tinget i Røyken den 31 Mai 1598 og 2 Okt. 1604. Det nevnes da at han var odelsfødt og eide odelsjord i Røyken.

Peder nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1633/1634, her er dog et stort etterslep. Han var oppsitter ved Jordeboka 1616 - 1617.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Peder 30 kyr/kviger og 6 får.

2. 1628 - 1653, Laurits Pedersen Brøholt,

Laurits var meget trolig sønn av Peder Hoff. Han eide 4 lispund salt i Vestre Hyggen og 2 lispund salt i Ovnerud etter Peder.

Laurits er også meget trolig identisk med den Laurits som bodde på Vestre Hyggen iallefall 1616 - 1627. De eide "begge" det samme i Vestre Hyggen og Ovnerud.

Laurits nevnes på Brøholt i Fogderegnskapet 1628/1629.

Laurits nevnes i Bygningsskatten 1635/1636 - 1642/1643.

Laurits Pedersen Brøholt kjøper 12 lispund salt i Brøholt sammen med sin søstersønn Christopher Olsen Frøtvedt for 47 Rdl. fra Halduor Lauridsen Hostued i Hoff sogn i Tønsberg som var hans kone Aase Tollefsdatters odel (eier nr. 4). Datert
27 Juni 1640. se også eier nr. 6 og 7.

I Koppskatten 1645 nevnes Lars Breholt, hans kvinne, en pige, 1 husmann og hans kone.

Laurits var meget trolig i slekt med Gunder Ovnerud fordi de begge eier i Ovnerud og Vestre Hyggen, dessuten var disse meget trolig i slekt med Halvor Stokke i Lier fordi Laurits og Halvor eide en stund like mye i Nordre Stokke i Lier samt i Vestre Hyggen og Halvor overtok en del av Gunders gods i Vestre Hyggen. Brødre/svågre ?? og sønner/svigersønner av Sivert Huseby ?? som eide 1 skippund mel i Nordre Stokke
1624 og 15 lispund mel 1626.

I et vedlegg til Fogderegnskapet
1652/1653 nevnes det at personen som bodde på Brøholt når sikten var forfalden nå bor på gården Asker i Asker sogn og er en enke. Laurits var vel da død og det var hans enke som flyttet til Asker.


3.
1655 - ca. 1785, Rasmus Rolfsen, f. ca. 1629, d. ca. 1685. g.m. Maren Olsdatter Askestad.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Rasmus Breholt 2 hester, 13 kyr, 9 ungfe, 4 sauer og 4 svin.

Ole og Rasmus var oppsittere på Brøholt ved Jordeboka 1661. De føder 2 hester, 8 kyr, 4 ungfe og 6 sauer. De har skog til små gran sagtømmer og huggen last.

I Manntallet 1664 nevnes Brøholt som "fulde gaard" og har oppsitterene Rasmus 35 år og Oluf 20 år. De hadde tjenestedrengene Sivert Halvorsen 16 år og Lars 17 år. Husmannen Thorchild 46 år bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Brøholt som "fulde gaard" og har oppsitterene Rasmus 37 år og Ole 22 år. Husmannen Torkell 48 år bor også på gården.

Rasmus nevnes som oppsitter på Brøholt ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Men se broren til kona Hans Olsen på Kjos ved leilendingskatten 1679. Var Maren allerede død ? Skifte først i 1682. Rasmus levde iallefall i 1685. Ved skifte etter sønnen Jon ovenfor nevnes en halvbror Jacob ??


Bruk 1 og bruk 2 ble slått sammen ca. 1688 da Ole Christophersen på bruk 2 kjøpte bruk 1.


4.
1661 - 1709, Ole Christophersen, f. ca. 1638, gravlagt 8. Feb. 1709, Ole var trolig gift med Gunnild Andersdatter, f. ca. 1632, gravl. 26 Nov. 1713. Ole var sønn av Christopher Olsen Frøtvedt og Birgitte Frøtvedt.

Ole og Rasmus var oppsittere på Brøholt ved Jordeboka 1661. De føder 2 hester, 8 kyr, 4 ungfe og 6 sauer. De har skog til små gran sagtømmer og huggen last.

Ole brukte den del av Brøholt som faren tidligere eide.

På tinget i Røyken den 9 Juni 1688 tinglyste Ole [Christophersen] Brøholt sitt skjøte på 1 1/2 skippund salt med bygsel fra Nils Nilsen Brandt. Datert 12 Jan. 1688. Bruk 1 og 2 ble slått sammen til et bruk.

Ole var oppsitter ved skattemanntallet 1696.5. 1709 - , Christopher Olsen, f. ca. 1667, gravl. 17 Mars 1751, g.m. Ingeborg Thoresdatter.


Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor bonden på gården Bølstad sammen med sin kone og svigermor (Værmoder). De har en tjenestedreng og 2 tjenestepiker.

Christopher var oppsitter på Brøholt ved matrikkelen 1723.


6. - 1759, Anders Aslaksen Brøholt, f. ca. 1692, gravl. 19 Sep. 1759, g.m. 22 Okt. 1722, Mari Christophersdatter Brøholt.


7.
1759 - ,
Mari Christophersdatter, f. ca. 1703, gravl. 14 Nov. 1768, g.m. 22 Okt. 1722, Anders Aslaksen Kjekstad.

Ved hovedmanntallet 1765 var enken Mari Christophersdatter oppsitter på gården Brøholt. Det bor totalt 10 personer over 12 år på Brøholt.


8. - , Christopher Andersen, dpt. 1 Jan. 1736, d. 16 Sep. 1819, g.m. 25 Mars 1771, Ellen Karine Madsdatter Fritz.

Ved folketellingen 1801 bor Christopher på gården Brøholt (matr. nr. 18) i Røyken sammen med sin kone og barn. Han er da bonde og gårdbeboer.


Bruk 2:


1. 1661 - 1709, Ole Christophersen, f. ca. 1638, gravlagt 8. Feb. 1709, Ole var trolig gift med Gunnild Andersdatter, f. ca. 1632, gravl. 26 Nov. 1713. Ole var sønn av Christopher Olsen Frøtvedt og Birgitte Frøtvedt.

Ole og Rasmus var oppsittere på Brøholt ved Jordeboka 1661. De føder 2 hester, 8 kyr, 4 ungfe og 6 sauer. De har skog til små gran sagtømmer og huggen last.

Ole brukte den del av Brøholt som faren tidligere eide. I 1688 kjøpte han også bruk 1 og disse ble slått sammen til et bruk.

Ole var oppsitter ved skattemanntallet 1696.


Husmannsplasser:


Brøholtstranden (også kalt Indlopen):

Brukere:

1. 1633, Laurits var husmann ved Landskatten 1633.
2. 1634 - 1636, Peder var husmann ved Landskatten 1634 - 1636.
3.
1645 - 1666, Torkild, f. ca. 1618,

Torkild var husmann på Brøholtstranden. Ved Kvegskatten 1657 hadde "Torkilld i Breholtstrand" 1 kyr, 2 sauer og 2 svin.

Torkild var husmann på Brøholtstranden ved Jordeboka 1661.

I Manntallet 1664 nevnes Brøholt som "fulde gaard" og har oppsitterene Rasmus 35 år og Oluf 20 år. De hadde tjenestedrengene Sivert Halvorsen 16 år og Lars 17 år. Husmannen Thorchild 46 år bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Brøholt som "fulde gaard" og har oppsitterene Rasmus 37 år og Ole 22 år. Husmannen Torkell 48 år bor også på gården.


4.
1672 - 1680, Haagen var husmann på Brøholtstranden.5.
1691 - 1699 , Ole Larsen var husmann på Brøholtstranden 1691, Se under Ole Christophersen ovenfor. Den 22 Feb. 1699 nevnes Ole som salig og den 28 Juni 1699 er også hans enke død.6.
- 1751,
Jon Olsen, f. ca. 1670, gravl. 10 Mars 1751, g.m. 9 Okt. 1707, Kirsti Iversdatter.


7. 1751 - 1764, Anders Jonsen, dpt. 29 Sep. 1732, gravl. 29 Juli 1764, g.m. 5 Nov. 1758, Malene Christensdatter Grini.

På tinget i Røyken den 26 Juni 1751 tinglyste lensmann Anders Brøholt sin utgivne bygselseddel på plassen Brøholtstranden til Anders Jonsen. Datert den 25 Juni 1751.


8. 1764 - 1766, enken Malene Christensdatter, dpt. 12 Feb. 1730, gravl. 22 Sep. 1800, g.m.1. 5 Nov. 1758, Anders Jonsen Brøholtstranden, g.m.2. 16 Juni 1766, Even Helmericksen Hekleberg.

Ved hovedmanntallet 1765 bor enken Malene Christensdatter i Brøholtstranden. Det bor totalt 10 personer over 12 år på gården Brøholt.


9.
1766 - 1800, Even Helmericksen, dpt. 24 Aug. 1738, gravl. 14 Juni 1801, g.m. 16 Juni 1766, enken Malene Christensdatter Brøholtstranden.

Ved folketellingen 1801 bor Even på gården Østre Hyggen (matr. nr. 57) i Røyken. Han er da inderste, enkemann etter første ekteskap og underholdes av godhet av stedatteren Kirsti Andersdatter og hennes ektemann Hans Pedersen.10. 1800 - , Anders Evensen, dpt. 8 Feb. 1767, gravl. 22 Aug. 1813, g.m. 28 Nov. 1800, Randi Olsdatter.

Anders var sønn av forrige bruker.


Ved folketellingen 1801 bor Anders i Brøholtstranden sammen med sin kone. Han er da husmann med jord.


Løvton (også kalt Løftong):


Brukere:

1. 1751 - 1774, Johannes Alfsen, ca. 1703, gravl. 6 Feb. 1774, g.m.1. 25 Mars 1727, Ingeborg Andersdatter, g.m.2. 18 Okt. 1733, Maria Jansdatter.

Johannes var sønn av Alf Eriksen Ammerud og Marthe Hansdatter Guttersrud.

På tinget i Røyken den 26 Juni 1751 tinglyste lensmann Anders Brøholt sin utgivne bygselseddel på plassen Løvton til Johannes Alfsen. Datert den 25 Juni 1751.

Ved hovedmanntallet 1765 bor Johannes Alvsen og hans hustru Maria Jonsdatter og deres sønn Gunder Johannesen på plassen Løvton. Deres sønn Albret Johannesen bor også på gården. Det bor totalt 10 personer over 12 år på gården Brøholt.


Skifte etter kona Maria Jansdatter ble holdt den 20 Okt. 1767.
Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:1. Christen var tjenestedreng med halv lønn på Brøholt ved Landskatten 1618.

2.
Thore nevnes under tjenestedrenger med halv lønn ved Landskatten 1623 - 1626.

3. Gunnild Pedersdatter tjener på Brøholt i 1689.
4. Marthe Christensdatter nevnes som tjenestepige på tinget 21 Juli 1691. Se under Ole Christophersen ovenfor.
5. Anne Trulsdatter nevnes som tjenestepige på tinget 21 Juli 1691. Se under Ole Christophersen ovenfor.


Gå til Gårder i Røyken før 1801.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 528 - 530.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237 - 316.
Riksarkivets diplomsamling, F02 - RA-diplom papir, stykke 153 (RA/EA-5965/F02/L0153), 1640-1640, oppb: Riksarkivet.