slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Ole Christophersen Frøtvedt/Brøholt (ca. 1638 - 1709)

Ole Christophersen ble født ca. 1638 på gården Frøtvedt, Røyken, Buskerud. Han døde 1709 på gården Brøholt i Røyken. Han var sønn av Christopher Olsen Frøtvedt og Birgitte Frøtvedt. Ole var trolig gift med Gunnild Andersdatter, f. ca. 1632, gravl. 26 Nov. 1713. De hadde iallefall barna:

1.
Christopher Olsen, f. ca. 1667, gravl. 17 Mars 1751, g.m. Ingeborg Toresdatter.
2. Lars Olsen,
3. Hans Olsen, f. ca. 1668, gravl. 6 Feb. 1707.
4. Berthe Olsdatter, f. ca. 1688, gravl. 2 Juli 1761, g.m. 1 Jan. 1719, Peder Olsen Fuscheboe/Transet.

Ole og Rasmus var oppsittere på Brøholt ved Jordeboka 1661. De føder 2 hester, 8 kyr, 4 ungfe og 6 sauer. De har skog til små gran sagtømmer og huggen last.

På tinget i Røyken den
20 Okt. 1682 tinglyser Ole et kjøpebrev fra sine søsken på 6 lispund salt i Brøholt, datert Stokker i Asker 8 Apr. 1682.

På tinget i Røyken den 7 Apr. 1685 blir Ole stevnet av "Monseigneur Haluor Tolluffsen ved sin stib søn Anders Hanssen Paig" fordi han for ca. 7 år siden hadde hugget et tre på Lahellstranden som ikke tilhørte ham. Oles fullmektige var Lars Jonsen Vear som sies å være Oles nære slektning ("Laurids Vear formeener at hand som er Olle Breholtiss ner frende iche kand formenis for hannem at suarre,"). Saken ble utsatt til neste ting den 25 Juni 1685. Også her nevnes Ole som Lars Vears frende. Det nevnes også at Ole hadde vært kirkeverge i noen år. Ole ble frikjent.

På tinget i Røyken den 17 Sep. 1686 er Ole vitne i en sak angående Groøen. Ole sier da bl. a. at han er født på Frøtvedt og for ca. 30 år siden bodde hans far der. (Samme saken fra Tingbokprosjektet).

På tinget i Røyken den
9 Juni 1688 tinglyser Ole et kjøpebrev 1 1/2 skippund salt med bygsel i Brøholt, utstedt av Niels Nielsen Brandt, datert den 12 Jan. 1688.

I en grensesak på tinget i Røyken den
21 Juni 1691 stevnes Ole Brøholt, hans sønner Christopher, Lars og Hans Olssønner, Oles husmann Ole Larsen i Brøholtstranden samt tjenestepigene Marthe Christensdatter og Anne Trulsdatter av Christen Stillesen på Bragernes på hans husbonde Knud Ovneruds vegne.

Ole ble gravlagt 8 Feb. 1709.

Mer info kommer............ 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Døde og begravede 1709, side 62.