slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Christopher Olsen Frøtvedt ( - ca. 1661)

Christopher Olsen døde ca. 1661 på gården Frøtvedt, Røyken, Buskerud. Han var trolig sønn av lensmann Ole [Torstensen ?] Frøtvedt og N.N. Pedersdatter Hov. Christopher var gift med Birgitte Frøtvedt. Han hadde iallefall barna:

1. Ole Christophersen, f. ca. 1638, gravl. 8 Feb. 1709, g.m. Gunnild Andersdatter.
2. Peder Christophersen, f. ca. 1646, gravl. Jan. 1727, g.m. Aasle Pedersdatter Stokker i Asker.
3. Live Christophersdatter, d. ca. 1714, skifte 22 Okt. 1714, g.m.1. ca. 1685, enkemann Carl Jonsen Hosle i Østre Bærum. Skifte 15 Apr. 1686, g.m.2. Hans Halvorsen, g.m.3. Even Christophersen.

Laurits Pedersen Brøholt kjøper 12 lispund salt i Brøholt sammen med sin søstersønn Christopher Olsen Frøtvedt for 47 Rdl. fra Halduor Lauridsen Hostued i Hoff sogn i Tønsberg som var hans kone Aase Tollefsdatters odel. Datert 27 Juni 1640.

Christopher er derfor trolig sønn av lensmann Ole Torstensen Frøtvedt og N.N. Pedersdatter Hov ettersom han både har en sønn Ole og en sønn Peder (navneoppkalling) samt at han tar over bygsla på Frøtvedt etter Ole. Begge nevnes også som eiere av
Skofterud.

I Koppskatten 1645 nevnes Christoffer Frøtued, hans kvinne, hans moder og en pige.

Ved befaring av sager den 25 Apr. 1651 nevnes Asle Åros og Christopher Frøtvedt som bruker av Åros sag og betalte 6 riksdaler.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Christoffer Frødtved 3 hester, 11 kyr, 5 kviger, 6 sauer og 3 svin.

Christopher nevnes i Rosstjenesteskatten 1644/1645 - 1660/1661 og ved Odelsskatten 1661.

Enken Bergete Frøtvedt var oppsitter ved Jordeboka 1661. Hun føder 2 hester, 8 kyr, 5 ungfe og 7 sauer. Hun har skog til små lass. Hun eier også 1/2 pund i Skofterud under Frøtvedt. Se også under Brøholt der hun eier 12 lispund salt, dvs. alt godset etter Christopher.

Ved Odelsskatten 1662 nevnes Christopher Frøtvedts arvinger og ved Odelskatten 1663 - 1664 nevnes Birgitte Frøtvedt (Se under Rasmus Brøholt).

På tinget i Røyken den 20 Okt. 1682 tinglyser Ole Christophersen Brøholt et kjøpebrev fra sine søsken på 6 lispund salt i Brøholt, datert Stokker i Asker 8 Apr. 1682.

I skifte etter Carl Jonsen Hosle ovenfor nevnes datteren Lives brødre Peder Stokker i Asker og Ole Brøholt i Røyken. NB! Det er forøvrig feil i bygdeboka for Bærum der det står at Live var mor til Carls Jonsens barn. Mor til disse 8 barna var Thore Jonsdatter. Dette ser vi klart i Thore Jonsdatters skifte den 9 Okt. 1684. I skifte etter Live hadde hun en sønn Carl Carlsen Fleskum fra første ekteskap som må være født etter at faren var død, samt en datter Marthe Evensdatter 16 år i siste ekteskap.

På tinget i Røyken den 17 Sep. 1686 er Ole Brøholt vitne i en sak angående Groøya. Ole sier da bl. a. at han er født på Frøtvedt og for ca. 30 år siden bodde hans far der. (Samme saken fra Tingbokprosjektet).

Mer info kommer............ 1)

1) EA-5023/Rba/L0185/0006/0001, Koppskatt: 14. Bragernes, Akershus, Bragernes, 1645-, oppb: RA
EA-5023/Rba/L0245/0002/0002, Kvegskatt barsok: 66. Bragernes, Akershus, Bragernes, 1657-, oppb: RA
Riksarkivets diplomsamling, F02 - RA-diplom papir, stykke 153 (RA/EA-5965/F02/L0153), 1640-1640, oppb: Riksarkivet.