slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Skofterud før 1700: (Skofterud var et underliggende bruk til Frøtvedt)

Eiere:

1.
1616 - 1617, Oluf [Torstensen ?] Frøtvedt skatter for 1 fjerding salt i Skofterud og medeier er Prestebolet på Hurum ved Jordeboka 1616 - 1617.

2.
1615 - 1645, Hans Pedersen Åros, eier 1 fjerding salt ved Jordeboka 1615.

Han eier 9 lispund salt ved Landskatten 1618 - 1623 og 1/2 skippund salt ved Landskatten 1624 - 1637. Han eide også 10 lispund i Skofterud i 1645. Se under neste eier og eier nr. 4.

3.
- 1618, Gullich Østensen, eier 4 lispund salt. På tinget i Røyken den 28 Juni 1704 får vi vite at Gullich Østensen har pantsatt 4 lispund salt i Skofterud i 1618 for 10 riksdaler, trolig til Hans Pedersen Åros, eier nr. 2.

4. 1645 - 1661,
Christopher Olsen Frøtvedt, På tinget i Røyken den 28 Juni 1704 får vi vite at Hans Pedersen Åros har pantsatt 10 lispund salt i Skofterud til Christopher Frøtvedt. Datert 6 Okt. 1645. Dom i saken på tinget i Røyken den 2 Des. 1704. Christopher var trolig sønn av eier nr. 1.

Christopher nevnes som eier av 1/2 skippund salt i Rosstjenesteskatten 1660/1661 og ved Odelsskatten 1661. Dette var pantegods. Se ovenfor.

5. 1662 - , Ved Odelsskatten 1662 nevnes Christopher Frøtvedts arvinger som eiere av 1/2 skippund salt og ved Odelskatten 1663 - 1664 nevnes Birgitte Frøtvedt (Se under Rasmus Brøholt).

Ved skatteregnskapet 1676 eier Christopher Frøtvedt 1/2 skippund salt, men Christopher døde ca. 1661 så det må være Christophers arvinger som eier parten.

Kjente brukere:


1.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:Gå til Gårder i Røyken
før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1)