slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Skofterud før 1700: (Skofterud var et underliggende bruk til Frøtvedt)

Eiere:

1.
1616 - 1617, Oluf [Torstensen ?] Frøtvedt skatter for 1 fjerding salt i Skofterud og medeier er Prestebolet på Hurum ved Jordeboka 1616 - 1617.

2.
1615 - 1645, Hans Pedersen Åros, eier 1 fjerding salt ved Jordeboka 1615.

Han eier 9 lispund salt ved Landskatten 1618 - 1623 og 1/2 skippund salt ved Landskatten 1624 - 1637. Han eide også 10 lispund i Skofterud i 1645. Se under neste eier og eier nr. 4.

3.
- 1618, Gullich Østensen, eier 4 lispund salt. På tinget i Røyken den 28 Juni 1704 får vi vite at Gullich Østensen har pantsatt 4 lispund salt i Skofterud i 1618 for 10 riksdaler, trolig til Hans Pedersen Åros, eier nr. 2.

4. 1645 - 1661,
Christopher Olsen Frøtvedt, På tinget i Røyken den 28 Juni 1704 får vi vite at Hans Pedersen Åros har pantsatt 10 lispund salt i Skofterud til Christopher Frøtvedt. Datert 6 Okt. 1645. Dom i saken på tinget i Røyken den 2 Des. 1704. Christopher var trolig sønn av eier nr. 1.

Christopher nevnes som eier av 1/2 skippund salt i Rosstjenesteskatten 1660/1661 og ved Odelsskatten 1661. Dette var pantegods. Se ovenfor.

5. 1662 - , Ved Odelsskatten 1662 nevnes Christopher Frøtvedts arvinger som eiere av 1/2 skippund salt og ved Odelskatten 1663 - 1664 nevnes Birgitte Frøtvedt (Se under Rasmus Brøholt).

Ved skatteregnskapet 1676 eier Christopher Frøtvedt 1/2 skippund salt, men Christopher døde ca. 1661 så det må være Christophers arvinger som eier parten.

Kjente brukere:


1. - ,

2. 1706 - 1719, Jon Hansen, f. ca. 1669, d. 1719, g.m. Kari Krogsdatter Åroselven.

På tinget i Røyken den 5 Mars 1706 tinglyste Christen [Hallesen] Follestad sin utgivne bygselseddel på Skofterud til Jon [Hansen] Frøtvedt. Datert Follestad den 3 Mars 1706. (Dette var Christens myndling
Erland Frantzen Fritz sitt arvegods).


3.
1732 - , Peder Arnesen, dpt. 20 Okt. 1709, gravl. 1 Nov. 1777, g.m. 14 Apr. 1732, enken Aase Svendsdatter Folestad.

På tinget i Røyken den 3 Mars 1732 tinglyste soldat Peder Arnesen sin bygselseddel på gården Frøtvedt kongelig majestet tilhørende fra fogden Hans Nilsen. Datert 25 Feb. 1732.

På tinget i Røyken den 9 Juli 1732 tinglyste Peder Arnesen sin bygselseddel på 7 lispund 1 Remål og 1/7 bismerpund salt i et jordestykke kalt Skofterud under gården Frøtvedt av Hans Olsen Åros. Datert 8 Juli 1732.Peder flyttet til gården Follestad i 1751.


4. 1758 - 1767, Jon Augustinussen, dpt. 2 Juli 1714, gravl. 19 Nov. 1767, g.m.1. 27 Des. 1745, enken Berthe Jensdatter Knem, g.m.2. 18 Feb. 1758, enken Anne Hansdatter Frøtvedt.

På tinget i Røyken den 27 Feb. 1758 tinglyses Jon Augustinussens bygselseddel på gården Frøtvedt fra fogden Fischer. Datert 12 Jan. 1758.

På tinget i Røyken den 27 Feb. 1758 tinglyses Jon Augustinussens bygselseddel på 10 lispund salt i gården Skofterud
på hans livstid fra Frants [Hansen] Åros. Datert 18 Feb. 1758.

Ved hovedmanntallet 1765 er Jon Augustinussen og hans hustru Anne Hansdatter oppsittere på gården Frøtvedt. Det bor totalt 8 personer over 12 år på gården Frøtvedt.
Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:Gå til Gårder i Røyken
før 1801.

Mer info. kommer ......
1)

1)