slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Rasmus Rolfsen Brøholt (ca. 1629 - ca. 1685)

Rasmus Rolfsen ble født ca. 1629. Han døde ca. 1685 på gården Brøholt, Røyken, Buskerud. Han var gift med Maren Olsdatter Askestad. De hadde iallefall barna:

1. Rolf Rasmussen, f. ca. 1655, gravl. 17 Des. 1719, g.m. Mari Pedersdatter, d. 1713.
2. Jon Rasmussen, f. ca. 1658, gravl.
5 Okt. 1710, Kjos. Skifte datert Kjos 17 Nov. 1710.
3. Knud Rasmussen, d. før 1710.


Alle barna ovenfor nevnes i skifte etter Karen Falkorsdatter, datert Tranby i Lier den 28 Aug. 1693. Dette kommer fram i en sak på tinget i Lier den 21 Nov. 1695 og den 15 Feb. 1696.

Skifte etter Maren ble holdt den 10 Okt. 1682. (Se under skifte til sønnen Rolfs hustru).
Der nevnes også arv etter Rolfs avdøde broder Knud.

Rasmus var på Brøholt til ca 1685. I 1664 og 1666 bruker han også Kjos.


Ved Rosstjenesteskatten 1657-1658 eier Rasmus 1 ferding tunge i Lahell i Lier som pantegods. Ved jordeboka 1661 eier han 1 fjerding mel i Lahell.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Rasmus Brøholt 2 hester, 13 kyr, 9 ungfe, 4 sauer og 4 svin.

Ved Odelsskatten 1662 eier Rasmus 1 fjerding tunge i gården Lahell i Lier. Han eier også 16 1/2 lispund i gården Kjos i Røyken.

Ved manntallet i Lier
1665 eier Rasmus 1 fjerding i Lahell.

Rasmus nevnes som oppsitter på Brøholt ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Men se Hans Olsen på Kjos ved leilendingskatten 1679. Var kona allerede død ? skifte først i 1782 ? eller er disse barna fra første ? ekteskap. Bl a Jacob Rasmussen som nevnes som halvbror ved skifte etter sønnen Jon ovenfor.

Rasmus nevnes siste gang i 1685 da han var lagrettemann.

I en grensesak på tinget i Røyken den 21 Juni 1691 stevnes Ole Brøholt, hans sønner Christopher, Lars og Hans Olssønner, Oles husmann Ole Larsen i Brøholtstranden samt tjenestepigene Marthe Christensdatter og Anne Trulsdatter av Christen Stillesen på Bragernes på hans husbonde Knud Ovneruds vegne. Rolf Rasmussen Kjos er vitne i saken og det kommer fram at han er født på Brøholt.

Sønnene Rolf, Jon og Knut selger den 28 Juni 1693 3 lispund og 1/2 remål salt uten bygsel i gården Åsgård til Tomas Adamsen Åsgård.

I 1698 er sønnene Rolf og Joen vitner i en sak om hugst i Brøholts skoger.

Vi finner igjen sønnene Rolf og Jon på Kjos. Jon, som er ungkar, dør på Kjos i 1710. Arvinger er broren Rolf Rasmussen og halvbroren Jacob Rasmussen.


Mer info kommer....1)

1) Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 32 (Fa 0032), 1691-1691, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 34 (Fa 0034), 1693-1693, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.