slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Amund Olsen Askestad (
ca. 1630 - ca. 1669)

Amund Olsen ble født ca. 1630 på gården Askestad, Røyken, Buskerud. Han døde omkring 1669 på gården Askestad. Han var sønn av Ole Guldbrandsen Askestad og Jøran Askestad. Amund var gift, men konas navn er ukjent. De hadde iallefall sønnen:

1. Ole Amundsen, f. ca. 1655, gravl. 2 Apr. 1720, g.m. ca. 1680, Anne Larsdatter Bråset.

På tinget i Øvre Romerike den 7 Mars 1653 Lest et pantebrev fra Amon og Knut Olsønner på Askestad i Røyken til Halvor Halvorsen Ingier i Ullensaker på Rotnes i Nes, hvor Gunder (Erlandsen?) bor, skylder årlig 2 skippd. og 1 fj. t. , i 9 år ugjenløst for 300 rd. dat. Askestad 1/3 1653. (kilde: Øvre Romerike, tingbok 1).

I 1647 eide Jøran Askestad i Røyken 10 lp. korn i gården Hellum i Lier. På tinget i Lier den 6 Juni 1662 forkynte Michel Haagensen Svendby et kjøpebrev for 30 riksdaler datert Bragernes den 3 Nov. 1661 av Amund Olluffsen på Askestad, Knud Olsen Gjerdal, Hans Olsen Hyggen, Rasmus Rolfsen Brøholt og Olluff Gundersen Vang alle i Røgen sogen, på et halvt skippund korn i gården Hellum i Svendbysaga i Lier prestegjeld som var deres salige fader Oluff Guldbrandsens arvelige odel og eiendom og der Michels hustru Randi Henrichsdatter var av rett odelgren m.m. Selgerenes far og svigerfar, Ole Guldbrandsen, hadde også i 1660 pantsatt 1/2 skippund korn for 30 dlr. til Christen Bødicher. Dette pantet innløste nå Mikkel for 30 riksdaler.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Amund 2 hester, 7 kyr, 3 ungfe, 4 kalver og 6 sauer.

Amund Olsen eier 1 1/2 skippund salt med bygsel ved Kontribusjonsskatten 1654 og 1 1/2 skippund 2 lispund med bygsel i Kontribusjonsskatten 1658 - 1660.

Ved Rosstjenesteskatten 01.05.1660 - 01.05.1661 eide Amund 1 1/2 skippund 3 lispund salt med bygsel som var hans odel.

I Manntallet 1664 nevnes Askestad som "fulde gaard" og har to oppsittere Halvor 32 år og Amund [Olsen] 34 år. Halvor har stesønnen Anders Larsen 14 år. Husmannen Oelle 50 år gammel bor også på gården.

I Manntallet 1666 nevnes Askestad som "fulde gaard" og har to oppsittere Amund [Olsen] 36 år og Halvor 34 år. Det nevnes også en husmann Oluf 52 år gammel.


Amund var oppsitter ved leilendingskatten 1669.


På tinget i Røyken den
3 Des. 1672 stevnes bl. a. Amund for gjeld av Bent Rasmussen på Strømsø. Amund er da død og på enkens vegne svarte Nils Dagslett.

På tinget i Røyken den
2 Mars 1676 betaler enken skatt av Askestad.

Mer info kommer....1)

1) Akershus fylke, Øvre Romerike sorenskriveri, Tingbok A 1 , 1651-1653, oppb: Statsarkivet i Oslo.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 4 (Fa 0004), 1662-1662, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
EA-5023/Rba/L0245/0002/0002, Kvegskatt barsok: 66. Bragernes, Akershus, Bragernes, 1657-, oppb: RA
Buskerud fylke, Bragernes prosti, Manntall 9 (RA/EA-4070/J/Ja/Jab/L0009), 1664-1666, oppb: Riksarkivet.