slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Til Grafisk Anetavle

Ole Amundsen Askestad/Bråset (ca. 1655 - 1720)

Ole Amundsen ble født ca. 1655 på gården Askestad, Røyken, Buskerud. Han døde i 1720 på gården Bråset i Røyken. Han var sønn av Amund Olsen Askestad og en ukjent mor. Ole giftet seg omkring 1685 i Røyken kirke trolig med Anne Larsdatter Bråset. De hadde barna:

1. Amund Olsen, f. ca. 1685, gravl. 29 Apr. 1742, g.m. 22 Mars 1722, Marthe Hansdatter Ølstad.
2. Anne Olsdatter, f. ca. 1696, gravl. 8 Okt. 1769, g.m. 2 Juli 1727, Ole Sørensen Bryn/Torsrud.
3. Ingeborg Olsdatter, f. ca. 1697, gravl. 20 Mars 1774, g.m.1. 1 Feb. 1722, Johannes Hansen Heggum, g.m.2. 29 Sep. 1727, Søren Aslesen Vang.
4. Mari Olsdatter, f. ca. 1700, trolovet.
11 Mars 1740, enkemann Niels Haagensen Giri. Han døde før giftemålet.
5.
Anders Olsen, dpt. 21 Sep. 1704, gravl. 13 Apr. 1780, g.m. 17 Okt. 1728, Anna Jørgensdatter Grini.

NB! Datteren Anne opplyses å være 24 år ved skifte etter Ole og 80 år ved hennes gravleggelse som må være for høyt satt ?. Hun er derfor trolig født ca. 1696. Datteren Ingeborg er 23 år ved skifte etter Ole og er derfor trolig født ca. 1697.


På tinget i Røyken den
15 Nov. 1677 tinglyser Christen Stillesen på Bragernes et skøtebrev på 1/2 skippund salt med bygsel i Askestad fra Ole Amundsen, datert Bragernes den 22 Juli 1677.

På tinget i Røyken den 3 Des. 1688 tinglyser Ole Amundsen et overdragelsesbrev på en halv fjerding salt i "Døffle" utstedt av den forrige fogde Jens Olsen, datert Baarsrud 18. august 1688.

På tinget i Røyken 2 Des. 1692
tinglyser Amund Eriksen Gilhus et skjøtebrev fra Ole Amundsen på 1/2 skippund salt i Askestad samt en underliggende plass "Deffle" på 2 1/2 lispund, datert Gilhus den 9 Jan. 1692.

Ole Amundsen Braaset opptrer som stevnevitne på tinget 2 Des. 1693 og nevnes som svigersønn av Laurits Braaset på tinget den 2 Des. 1696.

Det er flere ting som taler for at Ole Amundsen Bråset og Ole Amundsen Askestad er samme person.

1. Navn- og tidsmessig.
2. Ole Amundsen Askestad solgte resten av gården Askestad i 1692 (se ovenfor) og på samme tinget fikk Ole Halvorsen bygselseddel på 11 lispund i Askestad. Datert 22 Jan. 1692.
3. Etter 1692 finnes ikke Ole Amundsen i kildene under Askestad.
4. I 1693 opptrer han for første gang i kildene under Bråset.
5.
Ole Amundsen lever fortsatt i 1693 og nevnes i skifte etter Karen Falkorsdatter, datert Tranby i Lier den 28 Aug. 1693. Dette kommer fram i en sak på tinget i Lier den 21 Nov. 1695 og den 15 Feb. 1696.

På tinget i Røyken den 30 Juni 1701 var "Ole braasæt" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har OAS i seglet sitt.(Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, RA/EA-4092/R30/L1696: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1698-1699, s. 479).


Ole var lagrettemann i 1711.

Ole ble gravlagt den
2 Apr. 1720 på Røyken kirkegård.

Skifte etter Ole ble holdt den
19 Apr. 1720 på gården Bråset. Verge for de umyndige barna Anne Olsdatter og Anders Olsen ble Ingebret Madsen Grimsrud og for Ingeborg og Mari Olsdøttre ble Ole Clemmetsen Gjerdal.

Mer info. kommer ......
1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Døde og begravede 1720, side 71.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 18 (Fa 0018), 1677-1677, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 33 (Fa 0033), 1692-1692, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 3 (Hc 0003), 1717-1737, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.