slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Høvik før 1700:

Eiere:

Bruk 1:

1.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier lagmannen i Christiania 1 1/2 pund salt med bøxsell. Det samme ved
Jordeboka 1661.

Bruk 2:

2.
1661.
Jordeboka 1661 eier Nonneklosteret 1 pund med bygsel, Guldbrand Follestad 1/2 pund og Guru "Høeagger" 1/2 pund.

Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1557 - 1561, Amund var oppsitter ved ved lensregnskapene 1557/1558 og 1560/1561.


2.
1593 - 1594, Jon Høvik,

Jon nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594,


3.
1604, Baard Høvik,

Baard nevnes i Bygningsskatten 1604.


4.
1612 - 1637, Helge [Tollefsen ?] Høvik,

Helge er muligens identisk med tingskriveren Helle (Helie) Tollefsen som bodde på Åsgård. Se der.

Helge Høvik nevnes i Landskatten 1612 -
1637.

Helge Høvik nevnes som oppsitter i Jordeboka 1624/1625.5.
1642 - 1643, Tollef [Helgesen ?] Høvik,

Tollef var muligens sønn av forrige bruker.

Tollef nevnes ved Bygningsskatten 1642/1643.


6.
1645 - 1655, Veset [Reiersen ?] Høvik,

Det er trolig
Veset som nevnes som tjenestedreng med halv lønn på gården Åros eller Rigesem ved Landskatten 1635 - 1636. Veset er et så uvanlig navn så muligens er det samme mann som arbeider som tjenestedreng for halv lønn på begge gårdene. Det kan også nevnes at det var en Veset Reiersen som var oppsitter på gården Rigesem i 1591. Denne Veset er derfor trolig Veset Høviks bestefar.

I Koppskatten 1645 nevnes Veset Høvik og en tjenestekvinne.

Veset nevnes i Kontribusjonsskatten 1654 - 1655.


7.
1655 - 1690, Oluf Høvik,
f. ca. 1615, d. ca. 1690, g.m. Maren Larsdatter.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Oluf Høvik, 2 hester, 8 kyr, 7 kviger, 7 sauer, 1 svin og 7 geiter.

Oluf Høvik var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 6 kyr, 3 ungfe og 11 sauer. Han har skog til noe smålast.

I Manntallet 1664 er Olle 50 år og oppsitter på Høvik. Han har sønnen Guldbrand 22 år.

I Manntallet 1666 er Oluf 55 år og oppsitter på Høvik.

Oluf var lagrettemann.


Oluf var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

På tinget i Røyken den
22 Feb. 1690 tinglyste Thomas Aasgaard et pantebrev på 14 lispund salt med bygsel i Åsgård utstedt av Ole Høvik, datert Høvik den 24 Jan. 1690.

På tinget i Røyken den
29 Juni 1691 tinglyste Thomas Aasgaard et skjøte på 14 lispund salt med bygsel i Åsgård utstedt av Maren Larsdatter Høvik, datert Høvik den 18 Juni 1691.

Barn:

1. Guldbrand Olsen, f. ca. 1642,
På tinget i Røyken den 31 Aug. 1676 nevnes han som Guldbrand Olsen Nærsnes og Ole Høviks sønn.


8.
1691 - , Jens Jacobsen,

På tinget i Røyken den 2 Des. 1691 tinglyser Jens Jacobsen bygselbrev på Høvig.


9.
- 1746, Josva Josvasen, g.m. 2 Jan. 1718, Maria Gabrielsdatter Høvik.

Gabriel Adamsen og Josva var oppsittere på Høvik ved matrikkelen 1723.


10. 1747 - ca. 1776, Johannes Josvasen
, dpt. 14 Feb. 1723, Høvik, d. ca. 1776 trolig på tukthuset i Christiania, g.m. 15 Okt. 1747, Marthe Nielsdatter Ølstad.

På høsttinget i Røyken den
13 Des. 1747 tinglystes etatsråd Peder Vogts utstedte bygselseddel på 3 fjerdinger salt i gården Høvik til Johannes Josvasen. Datert 15 Aug. 1747.


11. ca. 1776 - 1788, enken
Martha Nilsdatter

Bruk 2:

1.
1661. Iver Høvik var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 8 kyr, 4 ungfe og 6 sauer. Han har skog til ildebrand og gierdsel.


2.
1696 - 1724,
Gabriel Adamsen, f. ca. 1652, d. 1724, g.m.1. enken Anne Hansdatter Villingstad, g.m.2. Anne Augustinusdatter Syltingli.

Gabriel bodde tidligere på Villingstad.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1696 tinglyser Gabriel bygselbrev på halve Høvik.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Bonden (Gabriel) på gården Høvik sammen med sin kone og 3 barn.

Gabriel og Josva Josvasen var oppsittere på Høvik ved matrikkelen 1723.

Husmannsplasser:

Mastedalen:

Eiere:

1.

Brukere:

1. - ,

2. - , Peder Pedersen,


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Tord nevnes under drenger med full lønn ved Landskatten 1618 - 1620.
2.
Anne Høvik, n. 28 Aug. 1688.


Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 610 - 611.