slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Høvik før 1801: Matrikkelnr. 56. Under utvikling.

Eiere:

Bruk 1:

1.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier lagmannen i Christiania 1 1/2 pund salt med bøxsell. Det samme ved
Jordeboka 1661.

Bruk 2:

2.
1661.
Jordeboka 1661 eier Nonneklosteret 1 pund med bygsel, Guldbrand Follestad 1/2 pund og Guru "Høeagger" 1/2 pund.

Kjente brukere:

Bruk 1:

1.
1557 - 1561, Amund var oppsitter ved ved lensregnskapene 1557/1558 og 1560/1561.


2.
1593 - 1594, Jon Høvik,

Jon nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594,


3.
1604, Baard Høvik,

Baard nevnes i Bygningsskatten 1604.


4.
1612 - 1637, Helge [Tollefsen ?] Høvik,

Helge er muligens identisk med tingskriveren Helle (Helie) Tollefsen som bodde på Åsgård. Se der.

Helge Høvik nevnes i Landskatten 1612 -
1637.

Helge Høvik nevnes som oppsitter i Jordeboka 1624/1625.5.
1642 - 1643, Tollef [Helgesen ?] Høvik,

Tollef var muligens sønn av forrige bruker.

Tollef nevnes ved Bygningsskatten 1642/1643.


6.
1645 - 1655, Veset [Reiersen ?] Høvik,

Det er trolig
Veset som nevnes som tjenestedreng med halv lønn på gården Åros eller Rigesem ved Landskatten 1635 - 1636. Veset er et så uvanlig navn så muligens er det samme mann som arbeider som tjenestedreng for halv lønn på begge gårdene. Det kan også nevnes at det var en Veset Reiersen som var oppsitter på gården Rigesem i 1591. Denne Veset er derfor trolig Veset Høviks bestefar.

I Koppskatten 1645 nevnes Veset Høvik og en tjenestekvinne.

Veset nevnes i Kontribusjonsskatten 1654 - 1655.


7.
1655 - 1690, Oluf Høvik,
f. ca. 1615, d. ca. 1690, g.m. Maren Larsdatter.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Oluf Høvik, 2 hester, 8 kyr, 7 kviger, 7 sauer, 1 svin og 7 geiter.

Oluf Høvik var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 6 kyr, 3 ungfe og 11 sauer. Han har skog til noe smålast.

I Manntallet 1664 er Olle 50 år og oppsitter på Høvik. Han har sønnen Guldbrand 22 år.

I Manntallet 1666 er Oluf 55 år og oppsitter på Høvik.

Oluf var lagrettemann.


Oluf var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

På tinget i Røyken den
22 Feb. 1690 tinglyste Thomas Aasgaard et pantebrev på 14 lispund salt med bygsel i Åsgård utstedt av Ole Høvik, datert Høvik den 24 Jan. 1690.

På tinget i Røyken den
29 Juni 1691 tinglyste Thomas Aasgaard et skjøte på 14 lispund salt med bygsel i Åsgård utstedt av Maren Larsdatter Høvik, datert Høvik den 18 Juni 1691.

Barn:

1. Guldbrand Olsen, f. ca. 1642,
På tinget i Røyken den 31 Aug. 1676 nevnes han som Guldbrand Olsen Nærsnes og Ole Høviks sønn.


8.
1691 - , Jens Jacobsen,

På tinget i Røyken den 2 Des. 1691 tinglyser Jens Jacobsen bygselbrev på Høvig.


9.
1719 - 1746, Josva Josvasen, f. ca. 1686, g.m. 2 Jan. 1718, Maria Gabrielsdatter Høvik.

Josva bodde tidligere på gården Follestad.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1719 tinglyser Josva Josvasen sin bygselseddel på 3 fjerdinger salt i gården Høvik fra etatsråd Stochflet. Datert den 3 Nov. 1719.

Gabriel Adamsen og Josva var oppsittere på Høvik ved matrikkelen 1723.

Ved Hovedlegdsrullen i 1726 nevnes Josva Josvasen som oppsitter på gården Høvik. Han var 40 år gammel. Soldat på 1/2 legd var Grenader Hans Christensen 23 år gammel. Han hadde vært i tjeneste i 3 år. Av ungt mannskap 1 - 16 nevnes Johannes Josvasen 5 år.


10. 1747 - ca. 1776, Johannes Josvasen
, dpt. 14 Feb. 1723, Høvik, d. Feb. 17744 på tukthuset i Christiania, g.m. 15 Okt. 1747, Marthe Nilsdatter Ølstad.

På høsttinget i Røyken den
13 Des. 1747 tinglystes etatsråd Peder Vogts utstedte bygselseddel på 3 fjerdinger salt i gården Høvik til Johannes Josvasen. Datert 15 Aug. 1747.


11. ca. 1776 - 1788, enken
Martha Nilsdatter,


12. 1788 - 1790, Gabriel Johannesen, dpt. 13 Jan. 1758, d. 6 Mai 1830, g.m. 18 Mars 1790, enken Larine Jensdatter.

På tinget i Røyken den 10 Juni 1789(Nr. 19) tinglyser Herman Colbjørnsen sin utstedte bygselseddel på halve gården Høvik til Gabriel Johannesen
grenadier ved major von Harbos kompani, 1. Akerhusiske regimente. Denne halvdelen hadde moren Marthe Nilsdatter sittet med siden ektemannen Johannes Josvasen døde. Johannes hadde fått bygselseddel den 16 Mai 1753. Den andre halvparten hadde moren overlatt til sønnen Hans Johannesen den 30 Jan. 1786. Datert Christiania den 30 Okt. 1788.

Gabriel flyttet til ødegården Bårsrud.

13. 1790 - ,

Bruk 2:

1.
1661. Iver Høvik var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 8 kyr, 4 ungfe og 6 sauer. Han har skog til ildebrand og gierdsel.


2.
1696 - 1724,
Gabriel Adamsen, f. ca. 1652, d. 1724, g.m.1. enken Anne Hansdatter Villingstad, g.m.2. Anne Augustinusdatter Syltingli.

Gabriel bodde tidligere på Villingstad.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1696 tinglyser Gabriel bygselbrev på halve Høvik.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Bonden (Gabriel) på gården Høvik sammen med sin kone og 3 barn.

Gabriel og Josva Josvasen var oppsittere på Høvik ved matrikkelen 1723.


3.
1747 - ca. 1776, Johannes Josvasen, dpt. 14 Feb. 1723, Høvik, d. ca. 1776 trolig på tukthuset i Christiania, g.m. 15 Okt. 1747, Marthe Nielsdatter Ølstad.

På høsttinget i Røyken den 13 Des. 1747 tinglystes etatsråd Peder Vogts utstedte bygselseddel på 3 fjerdinger salt i gården Høvik til Johannes Josvasen. Datert 15 Aug. 1747.4. ca. 1776 - 1786, enken Martha Nilsdatter,


5. 1786 - 1791,
Hans Johannesen, dpt. 8 Nov. 1750, gravl. 3 Apr. 1791, g.m.2. 6 Nov. 1788, Kari Evensdatter Grimsrud.


6. 1792 - 1810, Christian Jensen, dpt. 25 Mai 1766, gravl.
27 Mai 1810, g.m. 30 Okt. 1792, enken Kari Evensdatter Høvik.

Ved folketellingen 1801 bor Christian på gården Høvik, sammen med sin hustru Kari og deres barn.

Husmannsplasser:

Mastedalen:

Eiere:

1.

Brukere:

1. 1719 - , Knud Mastedalen,

2.
1725 - , Hans Andersen, f. ca. 1690, gravl. 1743, g.m 1725, Kari Jonsdatter Ramton.

Hans flyttet til gården Ramton.

3. 1741 - 1742, Jacob Olsen, f. ca. 1712, gravl. 1788, g.m.1. 1734, Anne Maria Sivertsdatter Båtstø (1706 - 1766)
1766, g.m.2. 1767, Helene Carlsdatter Haugsbråten (f. ca. 1722, gravl. 1774), g.m.3. 1775, Maria Andersdatter.

4. 1748 - 1753, Peder Pedersen, f. ca. 1722, gravl. 3 Juni 1764, g.m. 31 Okt. 1747, Kari Hansdatter.

Peder bodde tidligere på husmannsplassen Haugsbråten under gården Haug.

Peder flyttet til Sundbyeie og senere til husmannsplassen Båtstø under gården Hov (Hoff) der han døde.


5.
1766 - 1768,Povel Pedersen, f. ca. 1723, gravl. 1802, g.m. 1759, Chatrine Jensdatter Jaksland


6.
1770 - 1779, Peder Eriksen, dpt. 1742, gravl. 1788, g.m. 1768, Mari Andersdatter Roche.


7.
1795 - 1809, Hans Hansen, f. ca. 1665, d. før 1809, g.m. 25 Okt. 1795, Mari Hansdatter. (f. ca. 1766, gravl. 31 Mars 1809).

Ved folketellingen 1801 bor Hans på husmannsplassen Mastedalen under gården Høvik, sammen med sin hustru Mari og deres barn. Maris mor Anne Olsdatter bor også hos dem.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Tord nevnes under drenger med full lønn ved Landskatten 1618 - 1620.
2.
Anne Høvik, n. 28 Aug. 1688.


Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 610 - 611.