slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Johannes Josvasen Høvik (1723 - ca. 1776)

Johannes Josvasen ble født 1723 på gården Høvik, Røyken, Buskerud. Han døde Feb. 1774 på tukthuset i Christiania. Han var sønn av Josva Josvasen og Maria Gabrielsdatter Villigstad. Johannes giftet seg den 15 Okt. 1747 med Martha Nilsdatter Ølstad. De hadde barna:


1. Anne Maria Johannesdatter, dpt. 30 Juni 1748, d. 14 Jan. 1735, g.m. 28 Mars 1776, Hans Olsen Follestad.
2. Hans Johannesen, dpt. 8 Nov. 1750, gravl. 3 Apr. 1791, g.m.2. 6 Nov. 1788, Kari Evensdatter Grimsrud.
3. Abigael Johannesdatter, dpt. 15 Apr. 1753, gravl. 8 Mai 1786, g.m. 17 Nov. 1784, Johannes Nilsen Bølstad.
4. Karen Johannesdatter, dpt. 19 Okt. 1755, gravl. 6 Des. 1772.
5. Gabriel Johannesen, dpt. 13 Jan. 1758, d. 6 Mai 1830, g.m. 18 Mars 1790, enken Larine Jensdatter.
6. Adam Johannessen, dpt. 2 Juli 1761, gravl. 6 Sep. 1761.
7. Adam Johannessen, dpt. 25 Mars 1764, gravl. 13 Mars 1774.

Johannes ble døpt den 14 Feb. 1723 i Røyken kirke.

På høsttinget i Røyken den
13 Des. 1747 tinglystes etatsråd Peder Vogts utstedte bygselseddel på 3 fjerdinger salt i gården Høvik til Johannes Josvasen. Datert 15 Aug. 1747.

Johannes livnærte seg med båtfrakt. Han hadde egen båt. Dette ser vi i et par saker på tinget i Røyken. Se nedenfor.

På høsttinget i Røyken den 13 Des. 1748 nevnes en sak der Nils Løchstør stevner Johannes Josvasen Høvik. Nils Løchstør hadde kjørt 7 store lass tørt høy til Båtstøstranden og lastet dette ombord i Johannes sin båt som da lå i Båtstøstranden. Johannes skulle frakte høyet til Erik Anker i Christiania.

I en Tukthus rett på gården Gunnerud i Røyken den 20 Mai 1749 stevner Johannes Josvasen Høvik drengen Johannes Svendsen 17 år født på Strømmen ved Svelvik, men oppvokst på gården Sundby i Røyken fra han var 7 år til han var 15 år, som har bortrømt fra sin tjeneste. I denne saken nevner Johannes bl. a. at når drengen hadde lært noe om sjøen skulle han få hjelpe ham til skips, noe drengen hadde sagt ja til. Drengen ble dømt til å arbeide i Tugthuset i Christiania så lenge som de høye herrer bestemte og til han hadde lært å lese og kommet nærmere gud ved lærdom.

På tinget i Røyken den 31 Juli 1753 stevnet fogden Fischer, Johannes Høvik og Ole Hotvedt for slagsmål som skal ha skjedd søndagen den 17 Juni 1753. Johannes og Ole møtte og sa at de var uskyldige. Ingen av de innkalte vitnene møtte så Saken fortsatte på høsttinget i Røyken den 13 Des. 1753 og her møtte vitnene Hendrich Bergsen, Ole Gulbrandsen og hans hustru Anne Julsdatter samt Gunder Hansen Båtstø og hans hustru Dorthe Olsdatter. Ingen av vitnene hadde sett noe slagsmål så saken ble avvist.


tinglystes Johannes Josvasen sin bygselseddel på gården Høvik. Datert 16 Mai 1753. kommer.....

På høsttinget i Røyken den
13 Des. 1756 ble Johannes stevnet for grov vold mot sin hustru. Saken ble utsatt flere ganger.

Johannes var stevnet i et ekstrating i Røyken den
8 Okt. 1759. Han ble stevnet for grov mishandling av sin kone, han tok strupetak på henne, truet henne på livet, spyttet henne i ansiktet m.m. Omtrent daglig hadde han drukket brennevin i 15 års tid. Hans tjenestepike Maren Bentsdatter klagde også over at han hadde slått henne.

På høsttinget i Røyken den 13 Des. 1759 ble Johannes dømt til 2 års straffearbeide på en av rikets festninger.

Johannes ble innsatt på Tukthuset i Christiania den 11 Juni 1760 på grunn av dommen ovenfor. Han fikk dog tillatelse til å reise hjem over sommeren for å høste inn avgrødet på hans gård. Han kom tilbake til tukthuset den 20 Aug. 1760.

Johannes ble innsatt på Tukthuset i Christiania for andre gang den 27 Jan. 1763 av samme årsaker som ovenfor. Han fikk lov til å reise hjem på et kort besøk den 12 Feb. 1763 fordi hans kone var syk. Han kom tilbake den 14 Feb. 1763.

Johannes ble innsatt på Tukthuset i Christiania for tredje gang den 23 Juni 1763 av samme årsaker som ovenfor. Her nevnes også at han hadde rømt, bl. a. gjennom prestestallens dør.

Johannes kom tilbake alene til Tukthuset den 31 Aug. 1763, men rømte for fjerde gang den 3 Sep. 1763. Han ble pågrepet den 10 Sep. 1763 av lensmannen og to menn på gården Høvik.

Senere ble han på nytt dømt og innsatt på Tukthuset i Christiania. (Var det p.g.a. mishandling av kona da også ??), se nedenfor.

På høsttinget i Røyken den 8 og 9 Des. 1773 sier Marthe Nilsdatter at hennes ektemann Johannes Josvasen Høvik for nærværende sitter på Christiania Tugthus og at hun har blitt forkyndt en namsdom av Iver Jonsen Aaraas i Christiania på 122 riksdaler. For å ikke miste alt deres løsøre så får hun et lån på 120 riksdaler av Nils Christensen Sundby. Som pant setter hun alt deres løsøre som ramses opp. Datert 16 Okt. 1773.


Skifte etter Johannes Josvasen ble holdt den
18 Juni 1776.


Mer info kommer............ 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Fødte og døpte 1723, side 34.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Ekteviede 1748, side 197.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 6 (Hc 0006), 1773-1789, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.