slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle


Anne Hansdatter Bryn ( - ca. 1737)

Anne Hansdatter døde ca. 1737 trolig på gården Søndre Bryn, Røyken, Buskerud. Hun var første gang gift med Hans Olsen Bryn. De hadde iallefall datteren:

1. Anne Hansdatter, f. ca. 1682, d. 27 Apr. 1747, g.m. 28 Okt. 1703, Ellef Torkildsen Nes i Asker.

Fra panteboka: Ellef Torkildsen boende på gården Nes i Asker selger med sin hustrus samtykke 2 remål 5 23/25 bismerpund salt i gården Søndre Bryn i Røyken til sin svåger Hans Sørensen Bryn for 17 riksdaler. Godset hadde hustruen arvet på skifte etter sin mor Anne Hansdatter datert 17 juni 1737 m.m. Datert Søndre Bryn 19 Okt. 1737. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 234). Se også samme saken fra tingboka nedenfor.

Anne giftet seg andre gang med Søren Thoresen Bryn. De hadde barna:

1. Hans Sørensen, f. ca. 1689, gravl. 18 Sep. 1763, g.m. 24 Sep. 1719, Mari Ingebretsdatter Vear.
2. Anders Sørensen, f. ca. 1689, gravl. 28 Mai 1741, "som i 34 aar har været afsindig"
3. Mari Sørensdatter, f. ca. 1690, gravl. 15 Feb. 1750, "Hans Sørensen Bryns søster".
4. Ole Sørensen, f. ca. 1691, gravl. 15 Mars 1767, g.m. 2 Juli 1727, Anne Olsdatter Bråset.
5. Thore Sørensen, f. ca. 1696, gravl. 3 Feb. 1760, g.m.1. 13 Okt. 1720, Ingeborg Larsdatter Vear, g.m.2. 8 Juli 1747, Mari Olsdatter Rustad, g.m.3. 21 Juli 1753, enken Marthe Toresdatter Transet.

På tinget i Røyken den 9 Nov. 1686 lot Søren Bryn tinglyse et pantebrev på 1/2 pund salt landskyld med bygsel i Bryn, som Laurids Selvig på Hurum til Søren Bryns kvinne Anne Hansdatter og hennes forrige mann Hans Olsen "utsted haffuer dend 28 Septembris 1681". Søren Thoresen giftet seg altså med enken etter Hans Olsen Bryn.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Søren på Søndre Bryn sammen med sin kone og 3 sønner derav 1 dragon samt en datter.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1737 lot Hans Sørensen Bryn tinglyse et skjøte på 2 remål 5 23/25 bismerpund salt i Søndre Bryn fra Ellef Torkildsen Nes i Asker. Datert 19 Okt. 1737.

På det samme tinget lot Hans Sørensen lese et passert skiftebrev etter hans salige moder Anne Hansdatter, datert 17 Juni 1737, der datteren Mari Sørensdatter arvet løsøre og 2 remål 5 23/25 bismerpund salt i Søndre Bryn. 1)

1) Tingbøker Røyken.
Skoskatten 1711.