slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Hans Sørensen Bryn (ca. 1689 - 1763)

Hans Sørensen ble født ca. 1689 på gården Søndre Bryn, Røyken, Buskerud. Han døde i 1763 på gården Søndre Bryn. Han var sønn av Søren Thoresen Bryn og Anne Hansdatter. Hans giftet seg den 24 Sep. 1719 i Røyken kirke med Mari Ingebretsdatter Vear. De hadde barna:

1. Anne Hansdatter, dpt. 26 Des. 1720, g.m. 25 Sep. 1754, Lars Larsen Strøm. Skifte etter Lars Larsen på øvre Strøm i Skoger ble holdt den 28 Juni 1760. Verge for datteren Maren Larsdatter 2 år gammel ble moderbroren Søren Hansen Bryn i Røyken.
2. Søren Hansen, dpt. 2 Feb. 1723, gravl. 15 Nov. 1780, g.m.1. 20 Mai 1750, Kirsti Hansdatter Klemmetsrud, g.m.2. 1 Nov. 1753, Else Andersdatter Solstad, g.m.3. 15 Mars 1764, Mari Amundsdatter Gjerdal.
3. Ingebret Hansen, dpt. 6 Apr. 1727, g.m. 7 Sep. 1758, Randi Sørensdatter Ski.
4. Maria Hansdatter, dpt. 9 Okt. 1729, gravl. 16 Mars 1758, g.m.1. 20 Okt. 1754, Ole Bentsen Slemmestad, g.m.2. 6 Juli 1756, Ole Evensen Auke/Slemmestad.
5. Povel Hansen, dpt. 10 Apr. 1732, gravl. 29 Jan. 1764.

Datteren Anne er født på gården Vear, Sønnen Søren er født på gården Bryn, han er da feilaktig skrevet som Siver. Sønnen Ingebret er født på gården Torsrud og de to siste barna er født på Bryn.

I en sak angående en part av gården Vear i Røyken stevner Hans von Campen, Hans Sørensen Bryn. Johan Heide var fullmektig for Hans von Campen og Søren Pedersen Løchstør for Hans Sørensen Bryn. Saken ble utsatt en del ganger, men så på tinget i Røyken den
30 Sep. 1720: "Comparerede for retten Mons: Hans Hansen paa sin fader Citanten Mons: Hans von Campens veigne,...." (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, F/Fa/L0044: Tingbok, 1716-1721, s. 242).

Den 27 Jan. 1721 ber Hans Sørensen Vear om at sorenskriveren Jens Hiermind må dømme i saken mellom Hans Sørensen og Hans von Campen.

Den 22 Aug. 1721 søker Hans von Campen i Christiania om at Thore Sørensen Bryn straks må flytte fra gården Vear til tvistigheten dem imellom er avgjort.

Saken gjaldt odelsretten til 12 3/4 lispund salt i gården Vear. Saken var først oppe lagmannsretten og så i Overhoffsretten i 1722 (nr. 91) der dommen fra lagmannsretten ble forandret på noen punkter, men Tore Sørensen Bryn ble tildømt odelsretten og enken etter Hans von Campen måtte betale 30 riksdaler i saksomkostninger. Se også 1722 (nr. 71).


Ved Hovedlegdsrullen i 1726 nevnes Hans Sørensen som oppsitter på gården Torsrud. Han er da 40 år gammel. Soldat på 1/2 legd var Ole Amundsen 21 år gammel. Han hadde vært i tjeneste 1 år. Av ungt mannskap 1 - 16 år nevnes Nils Jørgensen 12 år og Fredrich Jørgensen 5 år.

Den 23 Des. 1733 i Christiania ansøker Hans om s.k. Beneficium paupertatis slik at han kunne føre sak mot broren Tore Sørensen bosatt på Vear, slik at han kan bruke en part på 11 lispund 1 9/10 remål salt i gården Vear. - (Tillatelse til fri sakførsel. Forbeholdt personer med dårlig råd, av særlige grunner og til embetsmenn pga av deres embete. (av beneficium: velgjørenhet, kongelig gunst, offentlig gave)).

Samme sak for broren Tore Sørensen Vear. Datert Christiania den 9 Feb. 1734. (RA, Stattholderembetet 1572-1771, Be/L0011: Kopibok for beneficia paupertatis, 1726-1739, s. 182b-183a).


På tinget i Røyken den 9 Juli 1737 lot Hans Sørensen Bryn lese et passert skiftebrev etter hans salige fader Søren Bryn, datert 19 og 20 Feb. 1737, hvor hans søster Mari Sørensdatter fikk løsøre og en arvelodd i Bryn på 1 lispund 3 5/9 bismerpund salt i gården Bryn.

Fra panteboka: Ellef Torkildsen boende på gården Nes i Asker selger med sin hustrus samtykke 2 remål 5 23/25 bismerpund salt i gården Søndre Bryn i Røyken til sin svåger Hans Sørensen Bryn for 17 riksdaler. Godset hadde hustruen arvet på skifte etter sin mor Anne Hansdatter datert 17 juni 1737 m.m. Datert Søndre Bryn 19 Okt. 1737. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 234). Se også samme saken fra tingboka nedenfor.


På tinget i Røyken den 13 Des. 1737 lot Hans tinglyse et skjøte på 2 remål 5 23/25 bismerpund salt i Søndre Bryn fra Ellef Torkildsen Nes i Asker. Datert 19 Okt. 1737.

På det samme tinget lot Hans lese et passert skiftebrev etter hans salige moder Anne Hansdatter, datert 17 Juni 1737, der datteren Mari Sørensdatter arvet løsøre og 2 remål 5 23/25 bismerpund salt i Søndre Bryn.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1738 tinglyser Hans Sørensen Bryn og hans bror Tore Sørensen Vear at de makeskifter odelsgods slik at Hans gir sin hustrus odelgods på 11 lispund 2 remål med bygsel i gården Vear som Tore påbor til Tore og Tore gir Hans 3 lispund 1 remål 10 3/4 bismermark i gården Søndre Bryn som Hans påbor som Tore hadde arvet etter sine foreldre. I tillegg gav Tore et mellomlegg på 210 riksdaler. Det nevnes også at deres hustruer er søskenbarn. Datert Bryn 6 Des. 1738. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 255)


Skifte etter Mari Ingebretsdatter ble holdt den 21 Aug. 1747.

Sønnen Ingebret nevnes som dragon i Sverige i 1749.

Hans holdt skifte mens han levde den 20 Apr. 1752 på gården Stoppen i Lier.

Hans ble gravlagt den 18 Sep. 1763 i Røyken kirke.


Mer info. kommer ......
1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 378-379.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1717-1719, side 113.
RA, Stattholderembetet 1572-1771, Ag/L0004: Supplikasjons- og resolusjonsprotokoll, 1718-1722, s. 230-231
RA, Stattholderembetet 1572-1771, Be/L0011: Kopibok for beneficia paupertatis, 1726-1739, s. 176b-177a.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 4 (Hc 0004), 1745-1761, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.