slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Torsrud før 1700:

Eiere:

1.
1612 - 1642, Thore Sjåstad i Lier eier 15 lispund salt i Torsrud ved Landskatten 1612 - 1637 og ved Båtmannsskatten 1641/1642. Han råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617.

2. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier welb. Joen Oudensen i Lier 1/2 pd. salt, Olle Helmb i Sandensogn 1/2 pd. salt og Morten Sandtznes 2 lb. salt. Welb. Joen Oudensen raader bøxsellen.

3. 1648 - 1669, Jon Hansen Lahell i Lier og Tore Torsen eier 1/2 skippund salt.
Se under eier nr. 6. (Jon Hansen var sønn av Hans Bjørulsen Sundby i Røyken).

4. - 1669, Tore Torsen, se under eier nr. 6.

5. - 1669, Truls Tollefsen øvre Bonde i Sande eier 5 lispund salt. Se under eier nr. 6.

6. 1669 - , Ouden Joensen Gullaug i Lier,

På tinget i Røyken den 15 Nov. 1669 lot Ouden Joensen Gullaug i Lier tinglyse et pantebrev utstedt av Jon Hansen Lahell og Tore Tordsen boende i Røyken på 1/2 skippund salt. Datert Lahell 8 Juli 1648.

På tinget i Røyken den 15 Nov. 1669 tinglyste Ouden Joensen Gullaug i Lier et skjøte fra Truls Tollefsen øvre Bonde i Sande i Tønsberg Len på 5 lispund salt i Torsrud. Datert 12 Aug. 1668.

7. 1697 - 1704, Lensmann Frands Jørgensen Fritz. På tinget i Røyken den 2 Des. 1697 tinglyser Frands Jørgensen Åros et skjøte på Torsrud på 12 lispund salt med bygsel fra Ouden Jonsen Gullaug. Datert Gullaug 21 Juni 1697.

Kjente brukere:

1.
1591 - 1604, Oluf Torsrud.

Oluf skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

Oluf nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1604.

2. 1612 - 1628, Arne Torsrud,

Arne nevnes ved Landskatten 1612 - 1628. og ved Bygningsskatten 1617 - 1632/1633.

Ved Jordeboka 1615 eier Arne 1 fjerding salt i Hennum i Lier.

Arne var oppsitter ved Jordeboka 1616/1617.

Arne Torsrud var lagrettemann ved Jordeboka 1624.


3.
1629 - 1655, Tore [Torsen ?] Torsrud, g.m. Randi.

Thore nevnes ved Landskatten
1628/1629 - 1637 og ved Bygningsskatten 1633/1634 - 1642/1643.

I Koppskatten 1645 nevnes Tore Torsrø, hans kvinne og en huskvinne.

Tore var oppsitter ved Skattematrikkelen
1647.

4.
1664 - 1666, Anders Torsrud, f. ca. 1646,


5.
1664 - 1706, Jens Torsrud, f. ca. 1630, d. 1706.

I Manntallet
1664 nevnes Torsrud som "Halfue Gaarder" og har oppsitterene Jens 32 år og Anders 18 år.

I Manntallet
1666 nevnes Torsrud som "Halfve Gaarder" og har oppsitterene Jens 34 år og Anders 20 år. Jens har stesønnen Niels 18 år.

Jens var lagrettemann 1673 - 1698.

Jens var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681 og ved skattemanntallet 1694 - 1696.


6. 1679 - , Niels Torsrud, f. ca. 1648,

Niels var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1.
1669 - 1673, Hans Torsrud,


Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236.