slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Torsrud før 1801: Matrikkelnr. 50 (Under Utvikling)

Eiere:

1.
1612 - 1642, Tor/Tord Sebjørnsson Sjåstad i Lier eier 15 lispund salt i Torsrud ved Landskatten 1612 - 1637 og ved Båtmannsskatten 1641/1642. Han råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617. Han eier 15 lispund salt ved Jordeboka 1615, 1624 og 1626.

2. 1612 - 1618, Rasmus Gundersen Mørk i Lier, g.m. Ragnild eier 5 lispund salt ved Landskatten 1612 - 1614. Han eier det samme ved Jordeboka 1615. Ved Landskatten 1618 er han død og hans gods skiftet.

3. 1641 - 1648, Jon Hansen Lahell eier 1 fjerding salt ved Båtmannsskatten 1641/1642.

Jon Hansen var gift med Jøran Rasmusdatter og sønn av Hans Bjørulsen Sundby i Røyken. Han var også meget trolig svigersønn av forrige eier. Se under eier nr. 9.


4. 1647 - ca. 1660, Jon Oudensen i Lier eier 1/2 pund salt med bygsel ved skattematrikkelen 1647 (se neste eier). Hans arvinger eier 8 lispund salt
ved Jordeboka 1661.

5. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier welb. Joen Oudensen i Lier 1/2 pd. salt, Olle Helmb (Ole Tollefsen Holm g.m. Åse Torsdatter) i Sandensogn 1/2 pd. salt og Morten Sandtznes 2 lb. salt. Welb. Joen Oudensen raader bøxsellen.

6. 1647, Ole Tollefsen Holm i Sande, g.m. Åse Thoresdatter eier 1 fjerding salt ved Odelsskatten 1647. Han eier 2 1/2 lispund salt ved Odelsskatten 1648. Han eier 1 fjerding ved Odelsskatten 1649. Hans enke Åse eier 5 lispund salt ved Odelsskatten 1650 - 1655. Ved Rosstjenesteskatten 1659 eier Åse 1 fjerding salt. Sønnen Tollef overtar dette senere. Se eier nr. 9.


7.
1647 - 1669, Truls Tollefsen Øvre Bonden i Sande, eier 1 fjerding (5 lispund) salt ved Odelsskatten 1647 - 1656 og 1/2 pund salt ved Kontribusjonsskatten 1654 - 1660. Han eier 1 fjerding ved Rosstjenesteskatten 1659 og 8 lispund salt
ved Jordeboka 1661. Se eier nr. 9.


8. - 1648, Tor Torsen, se under eier nr. 9 og bruker nr. 3. (Tor Torsen var gift med Randi).


9.
1648 - 1697, Ouden Jonsen Gullaug i Lier,

På tinget i Røyken den 15 Nov. 1669 lot Ouden Joensen Gullaug i Lier tinglyse et pantebrev utstedt av Jon Hansen Lahell og Tor Tordsen boende i Røyken på 1/2 skippund salt i Torsrud som var deres hustruers odel. Datert Lahell 8 Juli 1648. Her finnes deres segl samt seglene til Ingebret og Svend Myre.

På tinget i Røyken den 15 Nov. 1669 tinglyste Ouden Joensen Gullaug i Lier et skjøte fra Truls Tollefsen øvre Bonden i Sande i Tønsberg Len på 5 lispund salt i Torsrud. Datert 12 Aug. 1668.


10.
- 1685, Tollef Olsen, f. ca. 1639, d. 1682, g.m. Berthe Olsdatter. Ved skifte etter Tollef Olsen Holm den 10 Mars 1685 i Sande, Vestfold, eide han 3 lispund, 9 mrk. uten bygsel. Tollef var sønn av Ole Tollefsen Holm som eide 1/2 skippund salt ved skattematrikkelen i 1647 (Se ovenfor eier 5 og 6). Dette eide hans datter Åse Tollefsdatter senere. Se eier nr. 11.


11.
1685 - 1702, Åse Tollefsdatter Bonden i Sande eier 3 lispund, 9 mrk. uten bygsel ved skifte etter henne den 12 Okt. 1702.


12.
1697 - 1704, Lensmann Frands Jørgensen Fritz. På tinget i Røyken den 2 Des. 1697 tinglyser Frands Jørgensen Åros et skjøte på Torsrud på 12 lispund salt med bygsel fra Ouden Jonsen Gullaug. Datert Gullaug 21 Juni 1697.

Kjente brukere:

1.
1591 - 1604, Oluf Torsrud.

Oluf skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

Oluf nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1604.

2. 1612 - 1628, Arne T. Torsrud,

Arne nevnes ved Landskatten 1612 - 1628. og ved Bygningsskatten 1617 - 1632/1633. (Etterslep).

Ved Jordeboka 1615 eier Arne 1 fjerding salt i Hennum i Lier.

Arne var oppsitter ved Jordeboka 1616/1617.

Arne Torsrud var lagrettemann ved Jordeboka 1624. Her finnes hans segl/bomerke. Han har AT i bomerke sitt. Han har samme bomerke som Johan Pedersen og hans sønn Halle Johansen på Bårsrud !!.


3.
1629 - 1655, Tor Torsen Torsrud, g.m. Randi.

Tor nevnes ved Landskatten
1628/1629 - 1637 og ved Bygningsskatten 1633/1634 - 1642/1643.

I Koppskatten 1645 nevnes Tor Torsrø, hans kvinne og en huskvinne.

Tor var oppsitter ved Skattematrikkelen
1647.

I et vedlegg til Kontribusjonsskatten 1649 er Tor lagrettemann to ganger den 4 Feb. 1650. Her er også hans segl.

Se også eier nr. 8- 9.


4.
1661, Nils Torsrud,

Nils var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 3 kyr, 3 ungfe og 3 sauer. Han har ingen skog til gården.

5.
1664 - 1666, Anders Torsrud, f. ca. 1646,


6.
1664 - 1706, Jens Torsrud, f. ca. 1630, d. 1706.

I Manntallet
1664 nevnes Torsrud som "Halfue Gaarder" og har oppsitterene Jens 32 år og Anders 18 år.

I Manntallet
1666 nevnes Torsrud som "Halfve Gaarder" og har oppsitterene Jens 34 år og Anders 20 år. Jens har stesønnen Niels 18 år.

Jens var lagrettemann 1673 - 1698.

Jens var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681 og ved skattemanntallet 1694 - 1696.


7. 1679 - , Nils Torsrud, f. ca. 1648,

Nils var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.


8.


9. 1706 - , Jørgen Iversen, g.m.1. 1706, Kari Thoresdatter, g.m.2, 21 Jan. 1714, Eli Evensdatter.

Jørgen Iversen tinglyste sin bygselseddel på 18 lispund salt i gården Torsrud fra Peder Pedersen. Datert 21 Feb. 1706.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Bonden (Jørgen) som er soldat på gården Torsrud sammen med sin kone. De har en tjenestepike som nå har kviteret og en tjenestepike som er istendenfor den avgående.

Jørgen Iversen var oppsitter ved Matrikkelen 1723.


10. 1726 - 1727, Hans Sørensen, f. ca. 1689, gravl. 18 Sep. 1763, g.m. 24 Sep. 1719, Mari Ingebretsdatter Vear.

Ved Hovedlegdsrullen i 1726 nevnes Hans Sørensen som oppsitter på gården Torsrud. Han er da 40 år gammel. Soldat på 1/2 legd var Ole Amundsen 21 år gammel. Han hadde vært i tjeneste 1 år. Av ungt mannskap 1 - 16 år nevnes Nils Jørgensen 12 år og Fredrich Jørgensen 5 år.


11. 1796 - 1800, Østen Jonsen, dpt. 26 Des. 1746, gravl. 21 Mars 1813, g.m. 10 Juli 1768, Kirsti Andersdatter Grini.

På tinget i Røyken den 27 Jan. 1800 tinglystes Østen Jonsens salg av 16 lispund salt med bygsel samt bygsel over 2 lispund salt som Lier kirke eier for 599 riksdaler til sønnen Jon Østensen som dog ikke skulle tiltrede gården før om 2 år. Datert Torsrud den 5 Des. 1799.

Østen flyttet tilbake til gården Skryset.


12. 1801 - 1813, Jon Østensen, dpt. 3 Juli 1774, gravl. 29 Aug. 1813, g.m. 23 Okt. 1800, Barbro Pedersdatter Villingstad.

Ved folketellingen 1801 bor Jon på gården Torsrud sammen med sin hustru.Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:


1.
1669 - 1673, Hans Torsrud,
2. - , Jens Andersen, dpt. 13 Jan. 1753, d. før 1814, g.m.1. 27 Apr. 1779, Trine Amundsdatter Gjerdal, g.m.2. 29 Feb. 1796, Ingeborg Povelsdatter Dauerud.

Ved folketellingen 1801 er Jens husmann uten jord på gården Torsrud. Han bor sammen med sin hustru og barn.Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ...... 1)

1) NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236.