slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Torsrud før 1700:

Eiere:

1.
1612 - 1642, Thore Sjåstad i Lier eier 15 lispund salt i Torsrud ved Landskatten 1612 - 1637 og ved Båtmannsskatten 1641/1642. Han råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617. Han eier 15 lispund salt ved Jordeboka 1615, 1624 og 1626.

2. 1612 - 1618, Rasmus Mørk i Lier, g.m. Ragnild eier 5 lispund salt ved Landskatten 1612 - 1614. Han eier det samme ved Jordeboka 1615. Ved Landskatten 1618 er han død og hans gods skiftet.

3. 1641 - 1648, Jon Hansen Lahell eier 1 fjerding salt ved Båtmannsskatten 1641/1642.

Jon Hansen var gift med Jøran Rasmusdatter og sønn av Hans Bjørulsen Sundby i Røyken. Han var også meget trolig svigersønn av forrige eier. Se under eier nr. 8.


4. 1647 - ca. 1660, Jon Oudensen i Lier eier 1/2 pund salt med bygsel ved skattematrikkelen 1647 (se neste eier). Hans arvinger eier 8 lispund salt
ved Jordeboka 1661.

5. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier welb. Joen Oudensen i Lier 1/2 pd. salt, Olle Helmb (Ole Tollefsen Holm g.m. Åse Thoresdatter) i Sandensogn 1/2 pd. salt og Morten Sandtznes 2 lb. salt. Welb. Joen Oudensen raader bøxsellen.

6. 1647, Ole Tollefsen Holm i Sande, g.m. Åse Thoresdatter eier 1 fjerding salt ved Odelsskatten 1647. Han eier 2 1/2 lispund salt ved Odelsskatten 1648. Han eier 1 fjerding ved Odelsskatten 1649. Hans enke Åse eier 5 lispund salt ved Odelsskatten 1650 - 1655. Ved Rosstjenesteskatten 1659 eier Åse 1 fjerding salt. Sønnen Tollef overtar dette senere. Se eier nr. 9.


7.
1647 - 1669, Truls Tollefsen Øvre Bonden i Sande, eier 1 fjerding (5 lispund) salt ved Odelsskatten 1647 - 1656 og 1/2 pund salt ved Kontribusjonsskatten 1654 - 1660. Han eier 1 fjerding ved Rosstjenesteskatten 1659 og 8 lispund salt
ved Jordeboka 1661. Se eier nr. 9.


8. - 1648, Tore Torsen, se under eier nr. 9 og bruker nr. 3. (Tore Toresen var gift med Randi).


9.
1648 - 1697, Ouden Jonsen Gullaug i Lier,

På tinget i Røyken den 15 Nov. 1669 lot Ouden Joensen Gullaug i Lier tinglyse et pantebrev utstedt av Jon Hansen Lahell og Tore Tordsen boende i Røyken på 1/2 skippund salt i Torsrud som var deres hustruers odel. Datert Lahell 8 Juli 1648. Her finnes deres segl samt seglene til Ingebret og Svend Myre.

På tinget i Røyken den 15 Nov. 1669 tinglyste Ouden Joensen Gullaug i Lier et skjøte fra Truls Tollefsen øvre Bonden i Sande i Tønsberg Len på 5 lispund salt i Torsrud. Datert 12 Aug. 1668.


10.
- 1685, Tollef Olsen, f. ca. 1639, d. 1682, g.m. Berthe Olsdatter. Ved skifte etter Tollef Olsen Holm den 10 Mars 1685 i Sande, Vestfold, eide han 3 lispund, 9 mrk. uten bygsel. Tollef var sønn av Ole Tollefsen Holm som eide 1/2 skippund salt ved skattematrikkelen i 1647 (Se ovenfor eier nr. 3 og 4). Dette eide hans datter Åse Tollefsdatter senere. Se eier nr. 11.


11.
1685 - 1702, Åse Tollefsdatter Bonden i Sande eier 3 lispund, 9 mrk. uten bygsel ved skifte etter henne den 12 Okt. 1702.


12.
1697 - 1704, Lensmann Frands Jørgensen Fritz. På tinget i Røyken den 2 Des. 1697 tinglyser Frands Jørgensen Åros et skjøte på Torsrud på 12 lispund salt med bygsel fra Ouden Jonsen Gullaug. Datert Gullaug 21 Juni 1697.

Kjente brukere:

1.
1591 - 1604, Oluf Torsrud.

Oluf skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591.

Oluf nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1604.

2. 1612 - 1628, Arne T. Torsrud,

Arne nevnes ved Landskatten 1612 - 1628. og ved Bygningsskatten 1617 - 1632/1633.

Ved Jordeboka 1615 eier Arne 1 fjerding salt i Hennum i Lier.

Arne var oppsitter ved Jordeboka 1616/1617.

Arne Torsrud var lagrettemann ved Jordeboka 1624. Her finnes hans segl/bomerke. Han har AT i bomerke sitt. Han har samme bomerke som Johan Pedersen og hans sønn Halle Johansen på Bårsrud !!.


3.
1629 - 1655, Tore Torsen Torsrud, g.m. Randi.

Thore nevnes ved Landskatten
1628/1629 - 1637 og ved Bygningsskatten 1633/1634 - 1642/1643.

I Koppskatten 1645 nevnes Tore Torsrø, hans kvinne og en huskvinne.

Tore var oppsitter ved Skattematrikkelen
1647.

I et vedlegg til Kontribusjonsskatten 1649 er Thore lagrettemann to ganger den 4 Feb. 1650. Her er også hans segl.

Se også eier nr. 8- 9.


4.
1661, Nils Torsrud,

Nils var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 3 kyr, 3 ungfe og 3 sauer. Han har ingen skog til gården.

5.
1664 - 1666, Anders Torsrud, f. ca. 1646,


6.
1664 - 1706, Jens Torsrud, f. ca. 1630, d. 1706.

I Manntallet
1664 nevnes Torsrud som "Halfue Gaarder" og har oppsitterene Jens 32 år og Anders 18 år.

I Manntallet
1666 nevnes Torsrud som "Halfve Gaarder" og har oppsitterene Jens 34 år og Anders 20 år. Jens har stesønnen Niels 18 år.

Jens var lagrettemann 1673 - 1698.

Jens var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681 og ved skattemanntallet 1694 - 1696.


7. 1679 - , Nils Torsrud, f. ca. 1648,

Nils var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1.
1669 - 1673, Hans Torsrud,


Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236.