slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Østen Jonsen Skryset (1746 - 1813)

Østen Jonsen ble født 1746 på gården Skryset, Røyken i Buskerud. Han døde 1813 på gården Skryset. Han var sønn av Jon Knudsen Skryset og Berthe Østensdatter. Østen giftet seg den 10 Juli 1768 i Røyken kirke med Kirsti Andersdatter Grini. De hadde barna:

1. Anna Østensdatter, dpt. 14 Aug. 1768, gravl. 27 Aug. 1768.
2. Birthe Østensdatter, dpt. 8 Okt. 1769, gravl. 23 Mai 1773.
3. Jon Østensen, f. ca. 19 Nov. 1772, gravl. 22 Nov. 1772.
4. Jon Østensen, dpt. 3 Juli 1774, gravl. 29 Aug. 1813, g.m. 23 Okt. 1800, Barbro Pedersdatter Villingstad.
5. Anne Østensdatter, dpt. 20 Apr. 1777, gravl. 11 Mai 1777.
6. Berthe Kristine Østensdatter, dpt. 28 Juni 1778, d. 23 Des. 1848, g.m. 11 Okt. 1804, Anders Hansen Haug.
7. Ingeborg Østensdatter, dpt. 28 Aug. 1785, gravl. 6 Apr. 1788.
8. Anne Maria Østensdatter, dpt. 13 Des. 1789, g.m. 2 Feb. 1813, Lars Christophersen Jerpås i Asker.

Østen ble døpt den 26 Des. 1746 i Røyken kirke.


Østen trolovet seg den 9 Juni 1768 (Dom: 3 a trinit) i Røyken kirke. Forlovere (Cautionister) var Søren Braaseth og Christopher Jellum. Han giftet seg den 10 Juli 1768 (Dom: 6 a trinit) i Røyken kirke med Kirsti Andersdatter Grinj.

På tinget i Røyken den 7 Juli 1769 tinglyste Jon Knudsen sitt salg av 1/4 av gården Skryset til sin sønn Østen Jonsen for 150 riksdaler. Det ble samtidig skrevet en levebrødskontrakt. Datert Skryset den 5 Juni 1769.

På tinget i Røyken den 26 Jan. 1787 tinglyses Jon Larsen Kjos sitt salg av 1/4 av gården Kjos (halve Nordre Kjos), 6 7/8 lispund salt med bygsel og en halv høne til Røyken prestebol benificeret til brødrene Knud og Østen Jonsønner Skryset for 332 riksdaler. Datert Foss i Lier den 8 Jan. 1787. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0004b: Pantebok nr. IVb, 1779-1788, s. 646).

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Østen Jonsen bonde og betaler skatt.

På tinget i Røyken den 27 Jan. 1800 tinglystes Østen Jonsens salg av 16 lispund salt med bygsel samt bygsel over 2 lispund salt som Lier kirke eier for 599 riksdaler til sønnen Jon Østensen som dog ikke skulle tiltrede gården før om 2 år. Datert Torsrud den 5 Des. 1799.

Ved folketellingen 1801 bor Østen på gården Skryset sammen med sin hustru og barn.

Østen ble gravlagt den 21 Mars 1813 i Røyken kirke.

Mer info. kommer ...... 1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/G/Ga/L0001Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 42-43.
SAKO, Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0003Ministerialbok nr. 3, 1782-1813, s. 184.
SAKO, Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0002Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 214.
Folketelling 1801 for 0627P Røyken prestegjeld.