slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
AwardsJon Knudsen Skryset/Skjellestad/Haug (ca. 1694 - 1770)

Jon Knudsen ble født ca. 1694 på gården Skryset i Røyken, Buskerud. Han døde 1770 på gården Skryset. Han var sønn av Knud Jonsen Skryset og Kirsti Evensdatter. Jon giftet seg første gang i Røyken kirke den 8 Des. 1720 med Ingeborg Olsdatter Rød. De hadde barna:

1. Kari Jonsdatter, f. ca 1728, gravl. 2 Juni 1774, g.m. 2 Juli 1746
, enkemann Ellef Olsen Bryn.
2. Gunild Jonsdatter, dpt. 8 Okt. 1730, gravl. 19 Mars 1809, g.m.1. 1 Jan. 1756, Thomas Hansen Åsgård, g.m.2. 6 Juli 1785, Ole Sølvfesten Bjørnstad.
3. Lars Jonsen, dpt. 8 Nov. 1733, gravl. 21 Mai 1734.
4. Kirsti Jonsdatter, dpt. 21 Aug. 1735, gravl. 29 Juni 1809, g.m.
18 Sep. 1757, Christopher Jonsen Huseby.

Iallefall de 3 siste barna er født på gården Haug i Røyken.

På tinget i Røyken den 14 Des. 1739 tinglyses Knud Jonsen Skryset og hans hustru Kirsti Evensdatters salg av halve gården Skryset 1/2 skippund salt og 1/2 fjerding havremel med bygsel til sin eldste sønn Jon Knudsen Haug for 300 riksdaler. Bevitnet av Knuds svåger Tollef [Evensen] Skryset og Hans Sørensen Bryn. Datert Skryset den 10 Des. 1739.

Jon giftet seg andre gang den 28 Apr. 1741 i Asker kirke med Berthe Østensdatter. De hadde barna:

1.
Knud Jonsen, dpt. 6 Jan. 1742, gravl. 10 Apr. 1791, g.m. 29 Des. 1765, Kari Jonsdatter Bleikereie i Asker.
2. Ingeborg Jonsdatter, dpt. 10 Mai 1744, gravl. 30 Aug. 1744.
3. Svend Jonsen, dpt. 11 juli 1745, gravl. 18 Juli 1745.
4. Østen Jonsen, dpt. 26 Des. 1746, gravl. 21 Mars 1813, g.m. 10 Juli 1768, Kirsti Andersdatter Grini.
5. Ingeborg Jonsdatter, dpt. 12 Okt. 1749, gravl. 26 Sep. 1779, g.m. 7 Juli 1771, Jon Hansen Hajum.

Alle barna er født på gården Skryset.


Jon bodde først på gården Skryset der han er oppvokst før han flyttet til Skjellestad i Asker ca. 1720. Han bodde senere på gården Haug i Røyken før han flyttet tilbake til Skryset i 1739.

Fra panteboken i Aker (I 1 (1710-1740, folie 51 og 77b)): Nils Hansen Skjellestad selger den 10 Nov. 1717, 3 fjerdinger salt i gården Skjellestad i Asker til Knud Jonsen Skryset og Ole Larsen Rød i Røyken. Disse bygsler så dette godset den 28 Okt. 1720 til Knuds sønn Jon Knudsen Skryset som da var dragon ved Oberst Løynant Buddes kompani.

Ved hovedmanntallet 1765 er Jon Knudsen og hans hustru Berthe Østensdatter oppsittere på gården Skryset. Det bor totalt 10 personer over 12 år på gården Skryset.

Skifte etter Jon ble holdt den 9 Feb. 1771 på gården Skryset.

Mer info kommer.........1)

1) Askerboka side 399 ff.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1770, side 223.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1719-1722, side 114.
Akershus fylke, Asker, Ministerialbok nr. I 2 (1733-1766), Ekteviede 1740-1742, side 158.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 5 (Hc 0005), 1760-1774, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.