slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
AwardsKnud Jonsen Skryset (ca. 1661 - 1748)

Knud Jonsen ble født ca. 1661. Han døde 1748 på gården Skryset i Røyken, Buskerud. Knud var gift med Kirsti Evensdatter. De hadde iallefall barna (rekkefølgen usikker):

1. Kari Knudsdatter, f. ca. 1685, gravl. 18 Feb. 1750, g.m. 23 Juli 1713, Aasmund Andersen Knem.
2. Jon Knudsen, f. ca. 1694, gravl. 29 Juli 1770, g.m.1. 8 Des. 1720, Ingeborg Olsdatter Rød, g.m.2. 28 Apr. 1741, Berthe Østensdatter.
3. Mari Knudsdatter, g.m. 6 Juli 1721, Jacob Jensen Nærsnes.
4. Even Knudsen, f. 1702, gravl. 22 Jan. 1702.
5. Peder Knudsen, f. 1702, gravl. 22 Jan. 1702.
6. Even Knudsen, f. 1703, gravl. 7 Aug. 1784, g.m. 2 Okt. 1732, Ingeborg Larsdatter Stomperud.
7. Peder Knudsen, dpt. 29 Mars 1705, d. 10 Mai 1777, g.m. 9 Juli 1729, Jøran Jørgensdatter Vinnulstad.
8. Nils Knudsen, dpt. 9 Mars 1710, g.m.1. 20 Sep. 1733, Mari Thomasdatter Fossum, g.m.2. 1 Nov. 1739, Live Hansdatter.

Hustruen til sønnen Even Knudsen var etterkommer av adelslekten Tordenstjerne. (Mer info. senere).


På tinget i Røyken den 29 Juni 1691 tinglyser Knut Joensen på Skryset sin bygselseddel på halve gården Skryset fra Hans Skryset. Datert 14 Mars 1691.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1693 tinglyser Knud Joensen på Skryset et skjøte på 1/2 skippund salt og 1/2 fjerding havre mel med bygsel i halve Skryset fra Hans Olsen Skryset, som skal dekke pantegjelden til Hans på Skryset samt betale det øvrige av kjøpesummen til Hans salige søsters barn, nemlig Gunder Olsen og Anne Olsdatter som har tilgode far, mor og broder arv. (Barn av Ole Gundersen Vang og Martha Olsdatter). Datert Hyggenstrand 6 Nov. 1693.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Knud på gården Skryset sammen med sin kone og 1 sønn og 2 døttre.

Knud og Tollef var oppsittere på Skryset ved matrikkelen 1723.


Fra panteboken i Aker (I 1 (1710-1740, folie 51 og 77b)): Nils Hansen Skjellestad selger den 10 Nov. 1717, 3 fjerdinger salt i gården Skjellestad i Asker til Knud Jonsen Skryset og Ole Larsen Rød i Røyken. Disse bygsler så dette godset den 28 Okt. 1720 til Knuds sønn Jon Knudsen Skryset som da var dragon ved Oberst Løynant Buddes kompani.

Fra panteboken i Aker (I 1 (1710-1740, folie 183b)): Ole Larsen Rød i Røyken selger med sin hustru Anne Nilsdatters samtykke, 7 1/2 lispund salt med bygsel i gården Skjellestad i Asker for 200 riksdaler til Knud Jonsen Skryset. Datert Rød i Røyken den 7 Juli 1728.

Fra panteboken i Aker (I 1 (1710-1740, folie 263b og 264)) får vi vite at "Knud Joensen Schryseth" selger med sin hustru Kirsten Evensdatters samtykke, 7 1/2 lispund salt med bygsel i gården Skjellestad i Asker til sønnen Peder Knudsen Skjellestad for 200 rd. Curant. Datert Skryset i Røyken den 7 Mars 1734, og den 8 Mars 1734 bygsler Knud Jonsen Skryset bort 7 1/2 lispund salt med bygsel til Peder.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1734 nevnes det at Tollef Evensen og Knud Joensen, begge boende på den gård Skryset, kunngjør at deres kjære svoger Jens Jørgensen beboer husmansplassen Bachen og for noen år siden for vår regning oppbygde hus på plassen. De selger nå disse hus til Jens Jørgensen og hans hustru Karen Evensdatter for 100 riksdaler. Datert 30 Nov. 1734.

På tinget i Røyken den 14 Des. 1739 tinglyses Knud Jonsen Skryset og hans hustru Kirsti Evensdatters salg av halve gården Skryset 1/2 skippund salt og 1/2 fjerding havremel med bygsel til sin eldste sønn Jon Knudsen Haug for 300 riksdaler. Bevitnet av Knuds svåger Tollef [Evensen] Skryset og Hans Sørensen Bryn. Datert Skryset den 10 Des. 1739.

Fra panteboken i Aker (I 3 (1750-1761, folie 78)) får vi vite at Even Knudsen Stomperud selger 3 3/4 lispund salt med bygsel i gården Skjellestad i Asker til sin broder Peder Knudsen Skjellestad. Datert Stomperud i Strømm den 28 Juli 1751, og Joen, Even og Niels Knudsønners skjøte til broren Peder Knudsen på 3 3/4 lispund i samme gård, som var arv etter deres far. Datert Skryset i Røyken den 2 Aug. 1751.

Mer info kommer.........1)

1) Askerboka side 399 ff.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1748, side 152.
Protokollnummer: I 1, Sted: Aker sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAO
Protokollnummer: I 3, Sted: Aker sorenskriveri, Oppbevaringssted: SAO