slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Anne Hansdatter Bryn/Nes (ca. 1682 - 1747)

Anne Hansdatter ble født ca. 1682 på gården Søndre Bryn, Røyken, Buskerud. Hun døde den 27 Apr. 1747 på gården Vestre Nes, Asker, Akershus. Hun var datter av Hans Olsen Bryn og Anne Hansdatter. Anne giftet seg den 28 Okt. 1703 i Røyken kirke med Ellef Torkildsen Nes i Asker. De hadde iallefall barna:

1. Torkild Ellefsen, f. ca. 1709, g.m. Mari Eriksdatter Bruset.
2. Hans Ellefsen, f. ca. 1712,
3. Johannes Ellefsen, f. ca. 1721, g.m. 16 Okt. 1750, Dorthe Davidsdatter.
4. Berthe Ellefsdatter, g.m. 17 Des. 1750, Hans Olsen Solstad.


Fra panteboka: Ellef Torkildsen boende på gården Nes i Asker selger med sin hustrus samtykke 2 remål 5 23/25 bismerpund salt i gården Søndre Bryn i Røyken til sin svåger Hans Sørensen Bryn for 17 riksdaler. Godset hadde hustruen arvet på skifte etter sin mor Anne Hansdatter datert 17 juni 1737. Datert Søndre Bryn 19 Okt. 1737. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 234). Se også samme saken fra tingboka nedenfor.


På tinget i Røyken den 13 Des. 1737 lot Hans Sørensen Bryn tinglyse et skjøte på 2 remål 5 23/25 bismerpund salt i Søndre Bryn fra Ellef Torkildsen Nes i Asker. Datert 19 Okt. 1737.

På det samme tinget lot Hans lese et passert skiftebrev etter hans salige moder Anne Hansdatter, datert 17 Juni 1737, der datteren Mari Sørensdatter arvet løsøre og 2 remål 5 23/25 bismerpund salt i Søndre Bryn.

Mer info kommer......... 1)

1) Askerboka side 238.
SAO, Asker prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1733-1766, s. 218.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 109.