slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle

Hans Sivertsen Grini/Bryn/Åsgård (ca. 1683 - 1743)

Hans Sivertsen ble født omkring 1683 på gården Vestre Grini, Røyken, Buskerud. Han døde 60 år gammel 1743 på gården Åsgård, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Sivert Aslesen og Marthe Hansdatter Grini. Hans giftet seg den 21 Jan. 1720 i Røyken kirke med enken Wasthi Thomasdatter Bryn. De hadde barna:

1. Ole Hansen, dpt. 1 Sep. 1720, gravl. 4 Juli 1782, g.m. 11 Jan. 1750, Eli Tollefsdatter Skryset.
2. Dødfødt sønn, gravl.
25 Jan. 1722.
3. Siver Hansen, dpt.
2 Feb. 1723, gravl. 9 Apr. 1724.
4. Kirstine Hansdatter, dpt. 11 Juni 1724, gravl. 17 Apr. 1806, g.m. 1 Jan. 1759, Hans Jacobsen Heggum.
5. Maria Hansdatter, dpt. 11 Aug. 1726, gravl.
23 Mai 1773, g.m. 29 Feb. 1756, Christopher Ambrosiusen Gjellum.
6.
Thomas Hansen, dpt.
16 Nov. 1727, gravl. 12 Aug. 1781, g.m. 1 Jan. 1756, Gunhild Jonsdatter Skryset.
7. Jørgen Hansen, dpt.
13 Jan. 1731, gravl. 25 Feb. 1750. Skifte etter Jørgen Hansen 30 Juni 1751 på Åsgård

Alle barna er født på gården Nordre Bryn.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1731 tinglyser Christopher Andersen Huseby sitt skjøte på 1 skippund 1 remål salt i gården Åsgård samt åsete retten over hele gården for 435 rd. Courant av Karen Larsdatter, Bernt Thomassen Selvig, Anders Hansen Huseby og Hans Sivertsen Bryn. Datert 28 Nov. 1731.

På tinget i Røyken den
3 Mars 1732 tinglyser Hans sitt skjøte på 1 skippund 1 Remål salt i gården Åsgård fra Christopher Andersen Huseby for 485 riksdaler. Datert 25 Feb. 1732.

Hans Sivertsen Bryn kjøpte gården Foss i Lier den 22 Okt. 1735 av prokurator Engelhart Robsahm for 590 daler. Han bygslet bort gården til sin stesønn Ellef Olsen Bryn. Hans solgte så gården Foss den 20 Jan. 1742 til Nils Hansen Fyhn i Eiker 450 riksdaler.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1735 tinglystes Hans Sivertsen Bryns salg av 1 skippund 1 remål salt med bygsel og påstående husbygninger, åker, eng og skog m.m. i gården Åsgård til Jon Iversen Grette for 545 riksdaler, da Jon på sin hustru Anne Andersdatters vegne var odelsberettiged til gården Åsgård. Datert Bryn 6 Okt. 1735. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 200).

Hans Sivertsen Åsgård og hans hustru Wasthi Thomasdatter selger 11 lispund salt og 5 lispund 2 remål mel i gården Nordre Bryn til sin stesønn Ellef Olsen og hans hustru Martha Maria Olsdatter for 310 riksdaler. Datert Åsgård den 26 Juli 1742.

Jon Iversen Huseby selger 1 skippund 1 remål salt i gården Åsgård til Hans Sivertsen Bryn for 763 riksdaler. Datert Huseby 2 Mars 1742. (SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, G/Ga/Gaa/L0002: Pantebok nr. II, 1725-1755, s. 333).

Hans og Wasthi flytter med familien til gården
Åsgård.

Hans Sivertsen ble gravlagt den 21 Apr. 1743 i Røyken kirke.

Mer info. kommer ......
1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1743, side 144.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1719-1722, side 114.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.