slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle Sønnen Ole
Til Grafisk Anetavle Datteren Anne
Til Grafisk Anetavle Datteren Live
Til Grafisk Anetavle Sønnen Hans
Til Grafisk Anetavle
Sønnen Christen

Sivert Aslesen Grini (ca. 1636 - 1718)

Sivert Aslesen ble født omkring 1636. Han døde i 1718Vestre Grini, Røyken i Buskerud. Han var muligens sønn av Asle Hyggen og en ukjent mor. Sivert var gift med Martha Hansdatter Grini. De hadde barna:

1. Ole Sivertsen, f. ca. 1668, d. 18 sep 1737, g.m. 23 Aug. 1696, Anne Amundsdatter Eriksrud.
2. Mari Sivertsdatter, f. ca. 1669, d. 1736, g.m. Jon Hansen Guttersrud/Aasaker
3.
Anne Sivertsdatter, f. ca. 1671, d. 1742, g.m. Gunder Kiøstalsen Auvi
4.
Live Sivertsdatter, f. ca. 1680, d. 1758, g.m. Ole Haagensen Rud
5. Hans Sivertsen, f. ca. 1683, d. 1743, g.m. enken Wasti Thomasdatter Bryn

6.
Christen Sivertsen, f. ca. 1686, d. 1734. g.m. 1720, Rønnaug Christensdatter Ski.
7. Torbjørg Sivertsdatter (Hun fikk en uekte dtr. NN i 1705 med Ole Jerdal).

Man får virkelig si at jeg er godt knyttet til gården Grini, da jeg er etterkommer til 5 av barna.

Siver (Sievert) var lagrettemann i 1685 (Tb 1685). Sivert var neppe fra Grini. Han giftet seg sannsynligvis med datteren på gården, men det er ikke bevist. Sivert var kanskje sønn av Asle Hyggen.

Den 4 Mai 1706 var han vitne i en delesak mellom Mellom Hyggen og Brøholt. Han sa seg da å være 70 år (dvs. f. ca. 1636), og han sa han hadde tjent på Mellom Hyggen for rundt 38 år siden (dvs. ca. 1666) og hogg da bjelker i Bjørndalen (dvs. han er identisk med den Siver Aslesen, 22 år, dvs. f. ca. 1642, som var tjenestedreng på Mellom Hyggen i Mt 1664). 1636 er sannsynligvis det riktige fødselsåret fordi kirkeboken angir at han var 82 år 13 dager gammel da han døde. Sivert og kona Marthe ble gravlagt den 16 Jan. 1718.

På tinget 9 Juli 1708 lot "Syfwer Aslesen" lese sitt skjøte fra Stille Christensen på Grini av skyld 1 skp. 1 ½ lisp. salt med bygsel for 165 daler, datert 25 Juni 1708.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Siver på Vestre Grini sammen med sin kone og to sønner der den ene var soldat. De hadde en tjenestepike.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1719 lot sønnen Christen Siversen lese skjøtet som var gitt han av Ole Klemmetsrud, Hans Sivertsen, Ole Haagensen Rud, Jon Åsaker, Torbjørg Siversdatter og Gunder Auvi på deres tilfalne arveposter i Vestre Grini i Røyken, datert 8. desember 1719. Det vil si at dette er Sivert og Marthes barn eller svigersønner. 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Døde og begravede 1718, side 68.
Røyken Historielags Årbok, 1998.
Tingbokprosjektet
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Tingbok 41 (Fa 0041), 1706-1707, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Manntallet 1664 og 1711