slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Christopher Hansen Galskyt/Galschiøt ( - 1684)

Christopher Hansen Galschiøt (Galskyt) ) døde den 26 Apr. 1684 i København, Danmark. Christopher var sønn av Hans Thomassen Galskyt og en ukjent mor. Christopher giftet seg første gang med Cathrine Nielsdatter. De hadde iallefall barna:

1. Johannes Christophersen Galschiøt, gravl. 22 Apr. 1732, Kongsberg, g.m.1. 17 Sep. 1688, Anne Maria Hansdatter Hjort, g.m.2. Marie Cathrine Wendelboe.


Den første kona var datter av Niels Jensen i Scheen (1647), og senere borgermester i Drammen, d. 1662. Se eier nr. 6 på gården Mellom Hyggen i Røyken.

Christopher giftet seg andre gang (før 1682) med Anna Margrete Nielsdatter (Brandt eller Thue), gravl. 1735, Kongsberg. De hadde iallefall barna. Rekkefølgen usikker:

1. Niels Christophersen Galschiøt,
2. Lauritz Christophersen Galschiøt,
3. Antonete Christophersdatter Galschiøt,
4. Maria Cathrine Christophersdatter Galschiøt, f. 14 Juli 1683, København, g.m. 1717, Skedsmo, Andreas Jensen [Broager] (Fogde over Nummedal og Sandsvær). (Se også artikkelen "Optegnelser om Familien Galskyt fra Hammer" side 171. og Sandsværs saga: en bygdebok. 2, Personalhistorie, side 278 - 279.
NB! I den siste boken nevnes hun som datter av sønnen Johannes Christophersen Galschiøt ovenfor, men det er feil fordi hun nevnes ikke i skifte etter ham. Hun var Johannes sin halvsøster. Ved skifte etter Johannes var hennes ektemann Andreas Jensen Broager lagverge for Johannes enke Marie Christine Wendelboe).

På tinget i Bragernes den 21 Sep. 1676 stevner byfogden Christopher Hansen, Jens Pedersen på Bragernes for gården Grini i Røyken. Han stevnet også Bent Nielsen fordi han hadde utgivet et gavebrev på 13 lispund i gården Grini til Jens Pedersen. Datert 15 Aug. 1676.

(Videre nevnes skifte etter Nils Brant sluttet den 4 Sep. 1674. Arvinger var Bendt Nilsen 4 lispund, Joen ? Nilsen 4 lispund, Christen Nilsen 5 lispund og Anne Margrethe Nilsdatter 2 lispund salt i gården Grini i Røyken). Det nevnes også at Jens Pedersen hadde mottat landskyld for 4 år for 3 fjerdinger og at Jens Pedersen var skyldig penger til salige Bendt Nielsens arvinger og måtte bevise at han hadde odelsretten til hele arven etter Nils Brandt. (Gavebrevet ovenfor nevnes på tinget i Røyken den 17 Juli 1675. Datert Bragernes 22 Juli 1674).

Saken fortsatte på Bragernes den 5 Okt. 1676. Jens Pedersen møtte ikke og han ble bøtelagt av retten og Christopher Hansen fikk 6 riksdaler.
Dette tyder på at Christopher Hansen var gift med Anne Margrethe Nilsdatter Brandt fordi gavebrevet ovenfor var på 13 lispund, da gjenstår 2 lispund som Nils Brandts datter Anne Margrethe Nilsdatter arvet. Broren Bent Nilsen må være død i 1676 og Christopher var muligens verge for arvingene hans ?.

På tinget i Røyken den 17 Aug. 1682 tinglyser Christen Stillesen på Bragernes et pantebrev fra Christopher Hansen på Bragernes på 2 skippund 5 lispund med bygsel i gården Vestre Hyggen, 15 lispund salt i gården Grini og 15 lispund salt med bygsel i gården Søndre Klemmetsrud, alle gårder i Røyken for 200 riksdaler. Datert Bragernes den 23 Apr. 1681.


Christopher eide flere gårder i Norge, bl. a. gården Mellom Hyggen i Røyken som hans bror Christen Hansen Galschiøt bodde på iallefall 1678 - 1688. Se bruker nr. 7 på Mellom Hyggen.

Christopher var byfogde på Bragernes i Drammen.


I følge Ålborg stift gejstlige skifteuddrag av Erik Brejl, nevnes under "Ålborg Bisp Gejstligt skiftebreve, Pakke III 1686-1689 C I - 429" et skifte etter Karen Thomasdatter Galskyt den 10 Aug. 1688. Her nevnes Christopher og hans søsken, far, farfar og farmor m.m.: Se nr. 5c i skifte nedenfor.

66 Karen Thomasdatter Galskyt i Kærup præstegård. 10.8.1688. Nr.21.
Enke efter Peder Christensen, præst i Tømmerby og Lild. A:
0) forældre [Thomas Christoffersen Galskyt, præst i Hammer og Horsens og Anne Sørensdatter Kjærulf]. 4B

1) bror Søren Thomsen Galskyt, præst i Jerslev og Vester Brønderslev, død. 3B:
a Thomas Sørensen Galskyt på Dragsholm, død. 1B:
1 Thomas Thomsen Galskyt, uvist hvor
b Lene Sørensdatter Galskyt, [skifte 30.3.1674 lbnr.5], var g.m. [Peder Pedersen Husbond], præst i Vrå, Em og Serreslev, [skifte 1674 lbnr.6]. 3B:
1 Søren Pedersen, student
2 Anne Pedersdatter på Havreholm
3 Elsebeth Pedersdatter i Ålborg
c Else Sørensdatter Galskyt, g.m. [Aksel Jacobsen Stenberg], præst i Tornby og Vidstrup. 1B:
1 Else Akselsdatter [Stenberg], enke efter [Morten Jensen Juul], præst i Ulsted, [skifte 20.6.1684 lbnr.39]

2) bror Peder Thomsen Galskyt til Kornumgård [i Vester Brønderslev sogn], død. 9B:
a Peder Pedersen Galskyt, kapellan i Sæby
b Helmik Pedersen Galskyt i Kornumgård
c Søren Pedersen Galskyt på Boeslum [i Dråby sogn på Mols], død. 1B:
1 Anders Sørensen Galskyt på Kornumgård med flere søskende
d Gedske Pedersdatter Galskyt i Kornumgård
e Anne Pedersdatter Galskyt g.m. Søren Andersen i Vester Brønderslev
f Karen Pedersdatter Galskyt g.m. Christen Worm i Korslund
g Else Pedersdatter Galskyt g.m. Bertel Hansen i Vonge
h Kirsten Pedersdatter Galskyt, enke efter Anders Pedersen i Kærup, præst i Tømmerby og Lild
i Johanne Pedersdatter Galskyt g.m. Jens Pedersen i Serridslev

3) søster Margrethe Thomasdatter Galskyt, første ægteskab med [Christen Madsen Aalborg] ,præst i Åsted og Skærum, død. 5B:
a Thomas Christensen Aasted i København
b Jens Christensen, degn i Åsted og Skærum
c Anne Christensdatter i Hals
d Maren Christensdatter i Drammen i Norge
e Else Christensdatter g.m. Niels [Güntelberg], trompeter i Als [ved Hadsund]

4) søster Gertrud Thomasdatter Galskyt, død, var g.m. Niels Andersen Aslov, præst i Kollerup og Skræm, [skifte 15.12.1679 lbnr.21]. 1B:
a Thomas Nielsen Aslov, forpagter på Jensgård [i Glud sogn].

Fars første ægteskab med [Margrethe Jacobsdatter]. 2B:
5) halvbror Hans Thomsen Galskyt, præst i Næsborg, Skarp Salling og Oudrup, død. 5B:
a Thomas Hansen Galskyt, præst i Torup
b Christen Hansen Galskyt på Bragernes i Norge
c Christoffer Hansen Galskyt på Bragernes, død. 1B:
1 Johannes Christoffersen Galskyt.
d Seche Hansdatter Galskyt g.m. Byrge Sørensen i Blære
e Maren Hansdatter Galskyt i Torstrup

6) halvsøster Maren Thomasdatter Galskyt g.m. Christen Pedersen, præst i Ulsted, død.
Børn, børnebørn og børnebørns børn af hvilke angives:
a Maren Christensdatter g.m. [Hans Christensen], præst i Ulsted. død. 2B:
1 Thomas Hansen i København
2 Maren Hansdatter, degnekone i Karup.Skifte etter Christopher ble holdt den 9 Mars 1685 på Bragernes.


Mer info kommer.......... 1)

1) Ålborg stift gejstlige skifteuddrag. Av Erik Brejl.
Drammen byfogd, SAKO/A-222/H/Hb/Hba/L0001: Skifteprotokoll - Bragernes., 1682-1696, s. 38b-39a.
"Optegnelser om Familien Galskyt fra Hammer" side 171.