slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Spikkestad før 1801: Matrikkelnr. 49. Under utvikling.

Eiere:

1.
1499, 3. 1499, Biskop Herlag i Oslo og hans Kapittel mageskifte til Torbjörn Ranessön Gaarden Nygaard og et Jordstykke af Lindnes i Lider imod Gaardene midtre Holte og Lid paa Eker samt Gaarden Spikkestad i Röken, som Domkirken fikk.
Datert Oslo 5 Mars 1499.

2.
1611 - , Christopher Spikkestad eier 7 lispund salt ved Fogderegnskapet
1611/1612. Se bruker nr. 5.

3.
1615 - 1635, Michel Nilsen Huseby i Lier, ved Jordeboka 1615 og 1624 eier Michel 7 lispund salt.

4. 1637, Ved Landskatten 1637 eier enken Marte Jensdatter på Huseby i Lier 6 lispund salt.

5.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Kongl. Maytz. 14 lb. salt, Michell Brasem i Lier 7 lb. salt. Kongl. Maytz. raader bøxsellen.

Kjente brukere:

Bruk 1:


1.
1557 - 1558, Stør var oppsitter ved lensregnskapene 1557/1558.

2.
1560 - 1561, Oluf var oppsitter ved lensregnskapene 1560/1561.

3. - 1591, Trund Spikkestad er med og underskriver røykenbøndenes fullmaktsbrev til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Brevet er datert Husseby Stefnestov 8 mai 1591. (Huseby tingstue).

4.
1593 - 1594, Amund Spikkestad,

Amund nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594,

5. 1604 - 1632, Christopher Spikkestad,

Christopher nevnes på Spikkestad ved Bygningsskatten 1604 - 1631/1632.

Christopher var oppsitter på Spikkestad ved Jordeboka 1616 - 1617.

Se også eier nr. 2.

6. 1634 - 1645, Pouel Spikkestad,

Pouel nevnes i Bygningsskatten 1632/1633 - 1642/1643. Han nevnes som leilending ved Landskatten 1634 - 1637.

I Koppskatten 1645 nevnes Pouel Spikkestad, hans kone, en huskone og en pige.


7. 1647 - 1664, Guttorm Spikkestad,

På tinget i Røyken den 20 Des. 1655 ble Guttorm stevnet for 4 års lastehuggelse og tømmer.


Ved Kvegskatten 1657 hadde Guttorm Spikkestad, 1 hest, 7 kyr, 4 kviger, 3 sauer og 2 svin.

Guttorm var oppsitter på Spikkestadl ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 6 kyr, 1 ungfe og 4 sauer. Han har skog til gjerdefang.

Guttorm var lagrettemann 1664.


8. 1664 - 1681, Hans Spikkestad, f. ca. 1638,

Hans var lagrettemann

I Manntallet 1664 nevnes Spikkestad som "Halffue Gaarder" og har oppsitteren Hans 26 år.

I Manntallet
1666 nevnes Spikkestad som "halfve gaard" og har oppsitteren Hans 28 år.

Hans var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.


9. 1673 - 1684, Oluf Spikkestad,

10. - 1684, Henrich Holst,

På tinget i Røyken den 1 Okt. 1684 nevnes " enchen salig Hendrich Holstis for Spichestad anno 81 er schyldig - 7 dr: 18 s: hendis hussmand sagde at naar fougden schaffer hende regning vill hun betalle,

11. 1693 - , Anders Spikkestad,

12. 1694 - 1696, Nils Christensen,

På tinget i Røyken den 3 Des. 1694 tinglyste Nils sin bygselseddel på Spikkestad fra Tron Clausen. Datert Bragernes 8 Okt. 1694.

Nils
er oppsitter ved skattemanntallet 1696.

13. 1697 - 1732, Guldbrand Torgersen, f. ca. 1655, d. 1737, trolig g.m.1. 4 Des. 1692, Kirsten Olsdatter, g.m.2. 4 Aug. 1695, Mari Evensdatter, f. ca. 1662, gravl. 4 Feb. 1725.

På tinget i Røyken den 26 Juni 1697 lot Guldbrand forkynne sin bygsel på Spikkestad. Datert 3 Mai 1697.

Guldbrand var lagrettemann 1697 og senere.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor bonden (Gulbrand) sammen med sin kone og en sønn.

På tinget i Røyken den 4 Mars 1719 tinglyser Guldbrand Torgersen sitt auksjonsskjøte på 21 lispund salt med bygsel på gården Spikkestad for 151 riksdaler. Datert 19 Jan. 1719.

Gulbrand var oppsitter ved matrikkelen 1723


14. 1732 - 1761, Lars Thoresen, f. ca. 1701, gravl. 26 Okt. 1788, g.m. 12 Apr. 1733, Anne Olsdatter Rud.


På tinget i Røyken den 13 Des, 1732 tinglyser Lars Thorsen Bølstad sitt skjøte på 1 skippund 1 lispund salt med bygsel i gården Spikkestad, fra Guldbrand Spikkestad for 299 riksdaler. Datert den 6 Des. 1732.

På tinget i Røyken den 30 Juni 1761 tinglyser Lars Thorsen sitt salg av gården Spikkestad som skylder 1 skippund 1 lispund salt med bygsel til sin eneste sønn Thore Larsen for 200 riksdaler.
Det ble også opprettet en levebrødskontrakt. Datert Spikkestad den 22 Juni 1761.


15. 1761 - 1796,
Thore Larsen, dpt. 9 Nov. 1738, gravl. 12 Nov. 1797, g.m. 12 Juni 1764, Berthe Andersdatter Grini.

På tinget i Røyken den 30 Juni 1761 tinglyser Lars Thorsen sitt salg av gården Spikkestad som skylder 1 skippund 1 lispund salt med bygsel til sin eneste sønn Thore Larsen for 200 riksdaler. Det ble også opprettet en levebrødskontrakt. Datert Spikkestad den 22 Juni 1761.

Ved hovedmanntallet 1765 er Thore Larsen og hans hustru Berthe Andersdatter oppsittere på gården Spikkestad. Det bor totalt 8 personer over 12 år på gården Spikkestad. Gården var selveiergods.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Thore Larsen bonde på gården Spikkestad og betaler skatt.


Gården Spikkestad ble delt i 1796.

På tinget i Røyken den 26 Jan. 1797 tinglyste Thore Larsen Spikkestad sitt salg av 9 lispund salt med bygsel i gården Spikkestad til Hans Andreas Selboe for 235 riksdaler. Salget inkluderte husmannsplassen Baahus med påstående hus, utmark og fehage. Datert Foss den 29 Jan. 1796. Gårdparten ble den 14 Jan. 1797 skyldsatt til 9 lispund salt med bygsel.

Thore flyttet til gården Østre Grini.


16. 1796 - , Peder Pedersen,

På tinget i Røyken den 26 Jan. 1797 tinglyste Thore Larsen Spikkestad sitt salg av 12 lispund salt med bygsel i gården Spikkestad til Peder Pedersen Karlsruds mindreårige sønn Peder Pedersen for 990 riksdaler. Salget inkluderte alle påstående hus, åker og eng inngjerdes. Datert Foss den 29 Jan. 1796. Gårdparten hadde opprinnelig vært på halve gården 10 1/2 lispund salt, men ble den 14 Jan. 1797 skyldsatt til 12 lispund salt med bygsel.

Bruk 2:

1. 1761 - 1796, Thore Larsen, dpt. 9 Nov. 1738, gravl. 12 Nov. 1797, g.m. 12 Juni 1764, Berthe Andersdatter Grini.

Se under bruker nr. 15 på bruk nr. 1.


2. 1796 - 1812,
Hans Andreas Selboe, dpt. 11 Des. 1746, d. gravl. 11 Des. 1812, g.m. 22 Juli 1784, Anne Kirstine Ottersdatter Justad. (gravl. 9 Feb. 1812)

Hans Andreas bodde tidligere på Brakerøya i Drammen.

På tinget i Røyken den 26 Jan. 1797 tinglyste Thore Larsen Spikkestad sitt salg av 9 lispund salt med bygsel i gården Spikkestad til Hans Andreas Selboe for 235 riksdaler. Salget inkluderte husmannsplassen Baahus med påstående hus, utmark og fehage. Datert Foss den 29 Jan. 1796. Gårdparten hadde opprinnelig vært på halve gården 10 1/2 lispund salt, men ble den 14 Jan. 1797 skyldsatt til 9 lispund salt med bygsel.

Ved folketellingen 1801 bor Hans Andreas på gården Spikkestad i Røyken sammen med sin kone og barn. Han er da bonde og gårdbeboer.


Husmannsplasser:

Baahus (Bohus):
Tilhørte først bruk 1, f.o.m. 1796 bruk 2 ovenfor.

Eiere:


1. Eierene på bruk nr. 1.
2. Hans Andreas Selboe på bruk nr. 2 ovenfor.
3.

Kjente brukere:1.
- 1715,
Laurits Trulsen Spikkestadeie, f. ca. 1658, gravl. 24 Mars 1715, g.m. Mari Ingebretsdatter Stokker, f. ca. 1668, gravl. 29 Mai 1707.

De hadde iallefall trolig barna Henrich, Arne, Truls, Kari og Martha. Lars var skredder og de bodde på plassen Bohus (Baahus). Lars sin "værmoder" Kari [Davidsdatter] ble gravl. 23 Sep. 1708.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1697 stevner Lars Trulsen Spikkestadeie, Even Daglet for å være skyldig 2 tønner havre til Mette Davidsdatter som var Lars' kvinnes modersøster. Saken kom opp igjen den 22 Feb. 1698. De ble da forlikte.


2. - , Arne Baahus,

3. - , Truls Baahus,

4. 1734 - 1780, Even Guldbrandsen, f. ca. 1699, gravl. 22 Des. 1780, g.m. 8 Juli 1725, Gunnild Thoresdatter Bølstad.

Even var iallefall nevnt på Baahus f.o.m. 1734 da han var fadder.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Ragnild Andersdatter, n. 4 Okt. 1672.
2.
Halvor var husmann ved Leilendingskatten 1680.
3.
Mari Spikkestad, n. 24 Sep. 1695 bodde før på Spikkestad nå på Himlopen.
4.
Siri Spikkestad, n. 24 Sep. 1695 hun og hennes salige mann bodde på Spikkestad for 32 år siden.
5.
Nils Spikkestad, n. 22 Jan. 1696.


Gå til Gårder i Røyken før 1801.

Mer info. kommer ...... 1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 527 - 528.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236.