slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Hans Andreas Selboe (1746 - 1812)

Hans Andreas Selboe ble født 1746 i Rollag, Buskerud. Han døde i 1812 på gården Spikkestad, Røyken, Buskerud. Han var sønn av løytnant Svend Hansen Selboe og Olinda/Olina Johansdatter Wibe. Hans Andreas Selboe giftet seg den 22 Juli 1784 i Sylling kirke i Lier med Anne Christine Ottersdatter Justad (dpt. 13 Nov. 1763 - gravl. 19 Feb. 1812). De hadde barna:

1. Svend Otto Hansen Selboe, 19 Apr. 1785, Overn,
2. Johan Hansen Selboe, dpt. 24 Sep. 1786, Linnes,
3. Otter Hansen Selboe, dpt. 24 Sep. 1786, Linnes,
4. Oline Hansdatter Selboe, dpt. 23 Sep. 1788, Linnes, g.m. 23 Nov. 1820, Ingebret Andersen Ølstad. Til Lier i 1822.
5. Otter Hansen Selboe, dpt. 20 Des. 1792, Brakerøya, gravl. 16 Des. 1796. Brakerøya.
6. Svend Hansen Selboe, 5 Juni 1795, Bragernes, gravl. 2 Juli 1796, Bragernes.
7. Hans Andreas Hansen Selboe, dpt. 19 Apr. 1797, Brakerøya,
8. Ulrica Hansdatter Selboe, dpt. 27 Juni 1799, Bragernes,
9. Sille Maria Hansdatter Selboe, dpt. 9 Feb. 1800, Spikkestad, d. 7 Apr. 1884, g.m. 10 Feb. 1824, Hans Gulbrandsen Auvi.
10. Anne Eremine Hansdatter Selboe, dpt. 25 Mars 1804, Spikkestad, gravl. 9 Juni 1805. Spikkestad.
11. Anne Pauline Hansdatter Selboe, dpt. 14 Aug. 1808, Spikkestad, d. 20 Juli 1851, Vangsbråten, g.m. 21 Okt. 1830, Ole Ingebretsen Vear.


De 4 første barna ble født i Lier, de 4 neste i Drammen og de 3 siste i Røyken.


Hans Andreas ble døpt den
11 Des. 1746 i Rollag kirke.

Han nevnes i kildene som kvartermester, vaktmester og gjestgiver.


Nils Pedersen bosatt på gården Wigen i Eiker selger ødegården Oddevald som skylder 8 lispund 2 1/2 remål salt med bygsel til Hans Andreas Selboe kvartermester ved Lierske dragonkompani for 590 riksdaler. Datert Strømsø 25 Juli 1777. (Pantebok IVa (1771 - 1779), folie 300b).


Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 eier vaktmester Hans Selboe en part av Askestad. Han bor dog i Lier og er oppført under gården [Vestre] Linnes i 1789. Han betaler skatt, Han var dimmetert underoffiser og hadde et gjestgiveri.

I 1789 kjøpte vaktmester Hans Selboe gården Vestre Linnes i Lier (Søndre bruket) fra Christen Rasmussen Overn for 1190 daler og tok et pantelån på 800 daler.

På tinget i Røyken den 5 Okt. 1792 tinglyser Hans Andreas Selboe, boende på gjestgivergården Linnes i Lier, sitt salg av ødegården Oddevald under gården Askestad som skylder 8 lispund 2 1/2 remål salt til Anders Thomesen Berven for 1090 riksdaler. Datert 10 Sep. 1792.


På tinget i Røyken den 26 Jan. 1797 tinglyste Thore Larsen Spikkestad sitt salg av 9 lispund salt med bygsel i gården Spikkestad til Hans Andreas Selboe for 235 riksdaler. Salget inkluderte husmannsplassen Baahus med påstående hus, utmark og fehage. Datert Foss den 29 Jan. 1796. Gårdparten hadde opprinnelig vært på halve gården 10 1/2 lispund salt, men ble den 14 Jan. 1797 skyldsatt til 9 lispund salt med bygsel.

Hans Andreas flyttet til Brakerøya i Drammen i 1792 og bodde der til 1800 selv om han hadde kjøpt gården Spikkestad i Røyken den 29 Jan. 1796. (se ovenfor). Han flyttet til gården Spikkestad i 1800.


Ved folketellingen 1801 bor Hans Andreas på gården Spikkestad i Røyken sammen med sin kone og barn. Han er da bonde og gårdbeboer.

I Ekstrarettsprotokollen den 5 Okt. 1805 får vi vite at Hans Andreas ønsket takst på sin eiendom i gården Spikkestad som han hadde kjøpt den 29 Jan. 1796. Hans Andreas hadde solgt en husmannsplass som skylder 2 lispund salt (Baahus), så nå er landskylden 7 lispund salt med bygsel. Hans Andreas ønsket å ta et lån på eiendommen så han ønsket en takst. Her beskrives husene på eiendommen m.m. Taksten ble på 1940 riksdaler.

Hans Andreas ble gravlagt den 11 Des. 1812 i Røyken kirke.Mer info. kommer ...... 1)

1) Rollag kirkebøker, SAKO/A-240/F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1743-1778, s. 12.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1782-1813, s. 184.
Lier kirkebøker, SAKO/A-230/F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1777-1794, s. 169-170.
Folketelling 1801 for 0627P Røyken prestegjeld.