slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

 

Til Grafisk Anetavle Barnebarnet Ole
Til Grafisk Anetavle Barnebarnet Anne
Til Grafisk Anetavle Barnebarnet Live
Til Grafisk Anetavle Barnebarnet Hans
Til Grafisk Anetavle Barnebarnet Christen


Hans Olsen Grini (ca. 1626 - etter 1693)

Hans Olsen Grini ble født ca. 1626. Han døde etter 1693 på gården Grini, Røyken, Buskerud. Han var muligens sønn av Oluf Grini. Hans var gift med Eli Lauridsdatter. De hadde muligens datteren:

1. Marthe [Hansdatter ?], f. ca. 1641, d. 1718, g.m. Sivert Aslesen.


I Manntallet 1664 er Hans 38 år og oppsitter på Vestre Grini. Han har tjenestedrengen Joen 14 år.

I Manntallet 1666 er Hans 40 år og oppsitter på Vestre Grini.


Hans er oppsitter ved Tiendemanntallet 1661 og ved Leilendingskatten 1668 - 1681.

Hans stevnes i 1668 av Margrete Lang på Bragernes for ikke å ha betalt sin gjeld. (Tingbok 9, 1668 fol 19).

Hans var lagrettemann.

Hans brukte Vestre Grini alene i mange år, men fra omkring 1675 brukte Hans gården Vestre Grini sammen med Sivert Aslesen som muligens var hans svigersønn. Fra 1682 nevnes kun Sivert som oppsitter på Vestre Grini. Om Siverts hustru Marthe var en datter av Hans er usikkert, men i så fall må alderen på Hans ved manntallet 1664-1666 eller alderen på Marthe ved hennes begravelse være feil.

Hans Grini var vitne på tinget i Røyken 1683, og han nevnes ved farsnavn flere ganger på tinget i Røyken i 1684.

Hans Olsen og kona Eli Lauritsdatter bodde på Østre Grini 1687 - 1689.

Hans Grini og hans kone Elli Lauridsdatter er vitner på tinget den 21 juni 1687 (TB prosjektet sak 27 1687). 1)

1) Tingbokprosjektet