slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Hans Olsen Auvi/Grini/Bølstad/Bleiker (1769 - 1837)

Hans Olsen ble født 1769 på gården Søndre Auvi, Røyken, Buskerud. Han døde den 4 Aug. 1837 på gården Nedre Bleiker, Asker, Akershus. Han var sønn av Ole Gullichsen Auvi og Kari Olsdatter Kjos. Hans giftet seg med Mari Arnesdatter. De hadde barna:

1. Olaus Hansen, f. 13 Jan. 1814, d. 4 Jan. 1854 ?.
2. Andreas Hansen, f. 7 Des. 1816, d. 13 Mars 1888, g.m. Anette Marie Erlandsen Skaugum.
3. Hans Hansen, f. 23 Juni 1820,

Alle barna er født på gården Nedre Bleiker i Asker.

Hans ble døpt den 16 Apr. 1769 i Røyken Kirke.

På tinget i Røyken den 1 Aug. 1799 tinglyser Andreas Olsen Kjekstad sitt salg av 1 skippund 3 1/4 lispund salt med bygsel i gården Vestre Grini til Hans Olsen Auvi for 1950 riksdaler. Datert Kjekstad den 7 Apr. 1799.


Ved folketellingen 1801 bor Hans på gården Vestre Grini (matr. nr. 57) i Røyken. Han er da ugift, bonde og gårdbeboer.

På tinget i Røyken den 2 Sep. 1811 tinglyste Hans Andreas Selbo sitt salg av 6 1/4 lispund salt i gården Bølstad til Even Andersen Grini og Hans Olsen Grini, halvparten hver, for 1570 riksdaler. Datert Foss den 7 Feb. 1809.

På tinget i Røyken den 1 Mars 1813 nevnes en høyesterettsdom av den 24 Apr. 1811 der Hans Olsen ble dømt til å fravike, ryddigjøre og overlevere gården Vestre Grini til John Pedersen Gilhus på hans hustru Aase Andreasdatters vegne som hadde odels- og innløsningsrett til gården m.m. Hans hadde nå overlevert gården til John Pedersen. Datert Foss den 11 Feb. 1813.

Her er litt mer angående høyesterettsaken til Hans Olsen Grini ovenfor: (Avskriftsamlingen, RA/EA-4022/F/Fc/L0137: Innstevnte norske saker, 1808-1813, s. 280-281).

På tinget i Røyken den 1 Apr. 1814 tinglystes en auksjon over en liten part av gården Bølstad som ble holdt den 15 Des. 1812 i sterbohuset på Spikkestad etter avdøde Hans Andreas Selboe. Parten kjøptes av Even Andersen Grini og Hans Olsen Bølstad. Datert Foss den 22 Mars 1813.

Hans bodde en kort tid på en part av gården Bølstad før han kjøpte gården Nedre Bleiker i Asker og flyttet dit. Se Askerboka side 292.


Mer info. kommer ...... 1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0002Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 257.
Asker prestekontor Kirkebøker, SAO/A-10256a/F/Fa/L0011: Ministerialbok nr. I 11, 1825-1878, s. 63.
Folketelling 1801 for 0627P Røyken prestegjeld.