slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Auvi før 1700:

Eiere:

Auvi søndre:

1. 1616 - 1677, Prestebolet råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617. Ved skattematrikkelen 1647 eier Røgen prestebol 1 pund salt med bygsel og prestebolet
eier det samme ved Rosstjenesteskatten 1675/1677.

Auvi nordre:

1. 1616 - 1617, Welb. Jacob Rosenkrants råder bygselen ved Jordeboka 1616 - 1617.

2. 1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier Welb. Christopher Wrne 1/2 pund salt med bygsel.

3. - 1677, Lier kirke eier 1/2 pund salt med bygsel
ved Rosstjenesteskatten 1675/1677.

Kjente brukere:

Auvi søndre:

1.
1593 - 1594, Iffuer skrev under fullmakten til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Han nevnes i Bygningsskatten 1593 - 1594,

2. 1616 - 1634, Bjørn Auvi,


Bjørn nevnes i Bygningsskatten 1617 - 1633/1634, og han var bosatt på Auvi søndre ved Jordeboka 1616 - 1617.

I Fogderegnskapet
1616/1617 må Bjørn Auvi betale bot for slagsmål med Gunder Vang.

I Fogderegnskapet
1619/1620 må Bjørn Auvi betale bot for å ha solgt sagtømmer.

I Fogderegnskapet 1623/1624 må Bjørn Auvi betale bot for ikke å ha skaffet tømmerlast til kongen.

I et tillegg til Landskatten Martini, Bragernes 1625 kunngjør lagrettemennene Rolf Ølstad, Joen Hyggen, Søren Ølstad, Elling Hekleberg, Bjørn Auvi og Anders Nærsnes at den 15 Feb. 1625 var de på åstedet for sagene på Myre og Bryn i Røyken, med tillatelse av lensmann Peder Villingstad, for å undersøke hvorfor disse sager ikke har betalt noen sagskatt da de er innførte i manntallet. Engebret Myres sag var alldeles ødelagt og Anders Bryns sag er for noen tid siden avbrent og ikke bygd opp igjen. Sagene kunne derfor ikke brukes og skal derfor ikke betale skatt. Her finnes disse lagrettemennenes segl.

Ved Offiserskatten 1628/1629 hadde Bjørn 30 kyr/kviger og 7 får.

3.
1635 - 1669, Tollef Auvi var klokker i Røyken.


Tollef nevnes i Bygningsskatten 1635/1636 - 1642/1643.

Han var oppsitter ved skattematrikkelen 1647.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Tolluff 2 hester, 4 kyr, 1 kirkeku, 2 kviger, 6 sauer og 1 svin.

I Manntallet
1664 nevnes Auvi som "Halffue Gaarder" og har oppsitteren Thølløff (klocher) 66 år. Han har tjenestedrengene Stener Larsen 19 år og Truls Hansen 19 år.

I Manntallet
1666 nevnes Auvi som "halfve gaarder" og har oppsitteren Klockeren Tollou 68 år.

4. 1686 - 1712, Anders Pedersen, g.m. Kari Eriksdatter Bølstad.

Anders var sønn av Peder Arvesen Kjos. Peder Arvesen selger den
23 Mars 1707 til sin sønn Christen Pedersen 11 lispund salt i Kjos. Undertegnet av Peder og hans eldste sønn Anders Pedersen Auvi.

På tinget i Røyken den 22 Des. 1687 nevnes Anders Eriksen Hekleberg, hans bror Ole Eriksen i Hyggenstrand samt hans søster Karen Eriksdatter g.m. Anders Pedersen Auvi i en arvesak etter deres mor (Erik Bølstads hustru).

Anders var oppsitter v
ed skattemanntallet 1694 - 1696.

På tinget i Røyken den
12 Des. 1712 ble Anders dømt til å flytte fra gården Auvi fordi han som leilending hadde latt andre personer bruke eiendommen samt at han hadde solgt havre, hugget i skogen og satt fyr på Auvi åsen.

Har ikke funnet Anders og kona som døde i Røyken, så de har trolig flyttet fra bygden.

Barn (iallefall):

1. Siri Andersdatter,
g.m. 9 Feb. 1710, Lars Thomassen Stomperud i Strømm. NB! Lars nevnes ikke i skifte etter Thomas Gundersen Stomperud og Åse Lauritsdatter Nøsterud. Åse er etterkommer av adelsslekten Tordenstjerne.
2. Marthe Andersdatter, nevnt på tinget i Røyken den 3 Mars 1712,
3. Mari Andersdatter, f. ca. 1692, gravl. 23 Jan. 1702.
4. Maren Andersdatter, dpt. 18 Jan. 1705,

5. 1712 - 1720,
Anders Clemmetsen, f. ca. 1679, gravl. 5 Mai 1720, g.m. 25 Juni 1713 Maria Pedersdatter Hyggen Østre.

På tinget i Røyken den
12 Des. 1712 tinglyste Anders Clemmetsen Gjerdal den yngre sin bygselseddel på gården Søndre Auvi. Datert 12 Des. 1712.

Auvi nordre:

1. 1612 - 1643, Christoffer Andbjørnsen,

Christoffer nevnes i Landskatten 1612 og i Bygningsskatten 1642/1643, han var bosatt på Auvi nordre ved Jordeboka 1616 - 1617.

Christoffer Andbjørnsen
måtte betale bøter i Fogderegnskapet 1616/1617 for leirmål med Marie Alfsdatter.


2.
1645 - 1665, Guldbrand Auvi, g.m. Guren Auvi.

I Koppskatten 1645 nevnes Guldbrand Offuen og hans kone.

Han var oppsitter ved skattematrikkelen
1647.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Guldbrand 1 hest, 3 kyr, 2 kviger, 3 sauer og 1 svin.


3. 1658 - 1664, Enken, [Guren]

I Manntallet 1664 nevnes Auvi som "Halfue Gaarder" og enken er oppsitter.


4.
1666 - 1688,
Tjøstal Auvi, f. ca. 1633, d. ca. 1688, g.m. Ingeborg. Han var lagrettemann i 1685.

I Manntallet
1666 nevnes Auvi som "halfve gaarder" og har oppsitteren Kiøsteoll 33 år.

Tiøstell Offuen er stevnet i 1672 for å ha forsømt skyssplikten. (Tb 13 fol 65b)

Tiøstel Offuens quinde Ingeborig vitner på tinget i 1686 (Tb prosj. sak 51 1686).

Tiøstel Offuen var oppsitter ved
Rosstjenesteskatten 1675/1677.

Tiøstal var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

5. 1688 - 1700, Ingeborg Auvi,

Enken var oppsitter ved skattemanntallet 1694 - 1696.


6. 1700 - 1728, Gunder Tjøstalsen, f. ca. 1672, d. 1728, g.m. Anne Sivertsdatter Grini.

Gunder nevnes på Auvi f.o.m. 1690.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1700 tinglyser Gunder sin bygselseddel på Auvi, datert 30 Apr. 1700.

Gunder var oppsitter ved matrikkelen 1723.


Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1.
Christopher
nevnes under husmenn og håntverkere ved Landskatten 1624
.
2. Christopher nevnes under husmenn ved Landskatten 1636.
3.
Jens Cortsen, sønn av kapellan Cort Jensen på Villingstad og Anne Jensdatter. Jens var stesønn av Gabriel Adamsen.

Gå til Gårder i Røyken før 1700.


Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 541 - 542.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 237.