slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Anders Clemmetsen Auvi
(ca. 1679 - 1720)

Anders Clemmetsen ble født omkring 1679 på gården Gjerdal, Røyken, Buskerud. Han døde 1720 på gården Søndre Auvi, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Clemmet Toresen Gjerdal og Kari. Anders giftet seg den 25 Juni 1713 i Røyken kirke med Maria Pedersdatter Hyggen. De hadde barna:

1. Peder Andersen, dpt. 25 Mars 1714, g.m. 13 Jan. 1737, Anna Christensdatter Ski.
2. Kari Andersdatter, dpt, 27 Okt. 1715, gravl. 16 Sep. 1736, g.m. 3 Juli 1735, Hans Torstensen Hajum.
3. Kari Andersdatter, dpt. 1 Nov. 1717, gravl. 13 Mars 1718.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1712 tinglyste Anders Clemmetsen Gjerdal den yngre sin bygselseddel på gården Søndre Auvi. Datert 12 Des. 1712.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1714 tinglyser Anders Clemmetsen Auvi med sin hustru Maria Pedersdatters samtykke sitt utgivne skjøte på 4 lispund 1/5 skålpund salt med bygsel i gården Østre Hyggen (Nedre Hyggen) som Even Evensen påbor, til [sin svoger] Anders Andersen Hekleberg for 40 riksdaler. Dette godset var kona Maria Pedersdatters arv etter hennes foreldre Peder Jacobsen og Kari Halvorsdatter Hyggen. Datert Auvi den 8 Okt. 1714.

Anders ble gravlagt den 5 Mai 1720 i Røyken kirke.

Skifte etter Maria Pedersdatter ble holdt den 15 Mai 1737 på gården Søndre Auvi.

Mer info kommer............ 1)

1) Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 71
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 111.
Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, SAKO/A-89/H/Hc/L0003: Skifteprotokoll, 1717-1737, s. 583b-584a.