slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Ole Gullichsen Auvi/Kjos (1724 - 1773)

Ole Gullichsen ble født 1724 på gården Søndre Auvi, Røyken, Buskerud. Han døde i 1773 på gården Søndre Auvi, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Gullich Eriksen Ellevog og Maria Pedersdatter Auvi. Ole giftet seg den 1 Okt. 1752 i Røyken kirke med Kari Olsdatter Kjos. De hadde barna:

1. Ole Olsen, dpt. 30 Sep. 1753, gravl. 9 Juli 1779.
2. Maria Olsdatter, dpt. 15 Apr. 1756, d. 20 Feb. 1820, g.m.1. 16 Sep. 1777, Christen Christophersen Liverud, g.m.2. 7 Sep. 1797, enkemann Hans Ingebretsen Hyggen.
3. Anders Olsen, dpt. 17 Sep. 1758, gravl. 4 Des. 1774.
4. Ingeborg Olsdatter, dpt. 23 Mai 1762, gravl. 4 Aug. 1765.
5. Gullich Olsen, dpt. 14 Juli 1765, d. 11 Juni 1840, g.m. 22 Apr. 1790, Mari Amundsdatter Biten, g.m.2. 21 Feb. 1826, Maren Pedersdatter Kjos.
6. Hans Olsen, dpt. 16 Apr. 1769, d. 4 Aug. 1837, g.m. Mari Arnesdatter.


Ole ble døpt den 5 Mars 1724 i Røyken kirke.

Ole og kona bodde først på gården Nordre Kjos, der barn nr. 1 - 4 er født.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1762 tinglyses Ole og svigermorens salg av gården Nordre Kjos, 16 1/2 lispund salt med bygsel til svågrene Hans Amundsen og Jonas Povelsen boende på Austadeie i Skoger. Datert Nordre Kjos 20 Des. 1760.

Ole og Kari flyttet ca. 1764 til gården Søndre Auvi der de to siste barna er født.

På tinget i Røyken den 13-14 Des. 1764 avstår hans stemor Kari Hansdatter bygselen av Søndre Auvi til sin stesønn Ole Guliichsen. Det ble samtidig skrevet en levebrødskontrakt. Datert Røyken Prestegård den 13 Nov. 1764.

Ved hovedmanntallet 1765 var Ole Gullichsen og hans hustru Kari Olsdatter oppsitter på Auvi. Det bor totalt 4 personer på gården.

Ole
ble gravlagt den 6 Juni 1773 i Røyken kirke.

Skifte etter Ole ble holdt den 29 Juli 1773 på gården Auvi.


Mer info kommer.......... 1)

1) SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 36.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 228.
SAKO, Røyken kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 582-583.
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, H/Hc/L0005: Skifteprotokoll, 1760-1774, s. 732b-733a.