slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle


Gunder Kiøstelsen Auvi (ca. 1672 - 1728)

Gunder Kiøstelsen ble født ca. 1672 på gården Nordre Auvi, Røyken, Buskerud. Han døde i 1728 på Nordre Auvi. Han var sønn av Kiøstel Auvi og Ingeborg Auvi. Gunder giftet seg med Anne Sivertsdatter Grini. Gunder og Anne hadde barna:

1. Ingeborg Gundersdatter, f. ca. 1702, gravl. 21 Mars 1751, g.m. 3 Apr. 1737, Ole Christensen Hotvedt.
2. Mari Gundersdatter, f. ca. 1704, gravl.
10 Mars 1748. Skifte se nedenfor.
3. Hans Gundersen, dpt. 27 Feb. 1707, gravl. 8 Mars 1742, g.m. Mari Thoresdatter Vear.
4. Siver Gundersen, dpt. 22 Des. 1709,
5. Ole Gundersen, dpt. 22 Des. 1709, gravl. 1 Mars 1769, g.m. 9 Juni 1739, Martha Jonsdatter Ølstad.
6. Martha Gundersdatter, dpt. 21 Mai 1714, gravl. 28 Apr. 1715.

NB! Det må være sønnen Ole som er døpt den 22 Des. 1709 og at Siver er en feilskrift i kirkeboka. Siver nevnes ikke senere i kildene.

Gunder nevnes på Auvi f.o.m. 1690.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1700 tinglyser Gunder sin bygselseddel på Auvi, datert 30 Apr. 1700.

Gunder Ouies Qvinde introdusert 16. juli 1702. Det er sannsynligvis etter datteren Ingeborgs fødsel.

Gunder Ouvies kone Anne introdusert 27 Apr. 1704. Det er sannsynligvis etter datteren Maris fødsel.

Gunder Ouvies kone Anne introdusert 26 Jan. 1710. Det er sannsynligvis etter sønnen Oles fødsel.

Gunder var oppsitter ved manntallet (skoskatten) i 1711. Han bor da på Nordre Auvi sammen med sin hustru.


Gunder var lagrettemann i 1721 (Røyken før og nu s. 224).

Gunder var oppsitter ved matrikkelen 1723.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1724 tinglystes Johan Wibe kaptein ved det første Akershusiske regimente, hans lån på 200 riksdaler fra Gunder Kiøstelsen Auvi. I den forbindelse pantsetter Johan Wibe gården Auvi som han hadde kjøpt av den kong. majestet og som tidligere lå under Frogner kirke i Lier og som nå Gunder selv påbor. Datert Slemmestad den 10 Sep. 1724.

Gunder Kiøstelsen døde i 1728, 55 år, 3 mnd, 1 uke, 2 d. gl. Han ble gravlagt den 11 Jan. 1728 i Røyken kirke.


Det var skifte på Nordre Auvi 1 Apr. 1748 etter pigen Mari Gundersdatter som bodde her på gården hos sin broder Ole Gundersen. Broren Hans Gundersen Vear som var død og i ekteskap med Mari Thoresdatter har barnet Marthe Hansdatter. Videre arvet også søsteren Ingeborg Gundersdatter.


Mer info kommer..........1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Døde og begravede 1727-1729, side 78.
Tingbok 38.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 4 (Hc 0004), 1745-1761, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.