slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Til Grafisk Anetavle

Jørgen Paulsen Grini (ca. 1674 - 1755)

Jørgen Paulsen ble født ca. 1674. Han døde 81 år gammel i 1755 på gården Østre Grini, Røyken, Buskerud. Jørgen giftet seg den 25 Feb. 1703 i Røyken kirke med Barbara Jensdatter. De hadde barna:

1. Mads Jørgensen, dpt. 12 Okt. 1704, gravl. 1 Mars 1719.
2. Hans Jørgensen, dpt. 1705,
gravl. 16 Aug. 1705.
3. Jens Jørgensen, dpt.
3 Mars 1706, gravl. 1 Mars 1719.
4. Hans Jørgensen, dpt.
11 Des. 1707, gravl. 7 Okt. 1709.
5.
Anna Jørgensdatter, dpt. 22 Juni 1710, gravl. 27 Jan. 1799, g.m. 17 Okt. 1728, Anders Olsen Bråset.
6. Hans Jørgensen, dpt.
9 Des. 1711, gravl. 19 Feb. 1719.
7. Jørgen Jørgensen, dpt.
17 Des. 1713, gravl. 14 Juni 1787, g.m. 10 Jan. 1745, enke Gunhild Tollefsdatter Bølstad.
8. Ole Jørgensen, dpt.
8 Sep. 1715, gravl. 30 Jan. 1718.
9. Ole Jørgensen, dpt.
27 Feb. 1718, gravl. 1 Mars 1719.
10. Mads Jørgensen, dpt.
2 Aug. 1722, gravl. 4 Nov. 1798, g.m. 10 Nov. 1751, Mari Jensdatter Åsaker.

Jørgen ble trolovet den 31 Des. 1702(Dom 1 post Nativ.) i Røyken kirke. Forlovere var Svend Aschestad og Hans Biørnestad.

Jørgen giftet seg den
25 Feb. 1703(D: Dm. Qvadages.) i Røyken kirke med Barbara Jensdatter. Forlovere var Fridrich Brandt og Mr. Christian Hansen.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Jørgen på gården Østre Grini sammen med sin kone. De har en tjenestepike og en tjenestedreng som nettopp hadde kommet fra Skryset.

Jørgen Paulsen var oppsitter
ved Matrikkelen 1723.

Jørgen ble gravlagt den 16 Feb. 1755(Gravfestet Dom: Invocavit.) i Røyken kirkegård.

Den 17 februar 1703 selges gården Grini av den daværende eier " Frederich Brant, stad Chirurgis og innvåner på Stømsøe til dragon udi høiedle velbårne Obriste Sehested lif Compagnie Jørgen Paulsen og hans gudfryktige qvinde Barbara Jensdotter, hvem dend Gaard Grini udi Røgen Sogn herefter maa tilhøre og følge med tilhørende Husbygninger og nagelfaste Indretninger med al tilliggende Herlighet ager og eng, skog og mark".

Ved denne overdragelsen kom gården i det 18de århundrede til vesentlig å gå i arv fra far til sønn eller til inngiftede svigersønner. Således ble i 1731 den ene halvdel overdratt til Jørgen Paulsens svigersønn Anders Olsen Bråset gift med datteren Anna Jørgensdatter.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1753 tinglyste Jørgen Paulsen som hadde sittet i uskiftet bo, at sønnene Jørgen og Mads arvet 6 4/5 lispund salt med bygsel hver i gården og svigersønnen Anders Olsen 3 1/5 lispund salt med bygsel. Sønnen Jørgen solgte sin arvede part samt odel- og åseteretten tin broderen Mads. De ble også enige om at Jørgen skulle ha opphold hos hos sønnen Mads. Datert Grini den 10 Nov. 1753. 1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu. 1928.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1755, side 162.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1701-1703, side 108.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Trolovede 1702-1704, side 89.