slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Til Grafisk Anetavle

Barbara Jensdatter (ca. 1676 - 1749)

Barbara Jensdatter ble født omkring 1676. Hun døde 73 år gammel i 1749 på gården Grini, Røyken i Buskerud. Hun var datter av fogden Jens Olsen Hesselberg og Anne Jensdatter Bartrum. Barbara giftet seg den 25 Feb. 1703 i Røyken kirke med dragon Jørgen Paulsen. De hadde barna:

1. Mads Jørgensen, dpt. 12 Okt. 1704, gravl. 1 Mars 1719.
2. Hans Jørgensen, dpt. 1705,
gravl. 16 Aug. 1705.
3. Jens Jørgensen, dpt.
3 Mars 1706, gravl. 1 Mars 1719.
4. Hans Jørgensen, dpt.
11 Des. 1707, gravl. 7 Okt. 1709.
5.
Anna Jørgensdatter, dpt. 22 Juni 1710, gravl. 27 Jan. 1799, g.m. 17 Okt. 1728, Anders Olsen Bråset.
6. Hans Jørgensen, dpt.
9 Des. 1711, gravl. 19 Feb. 1719.
7. Jørgen Jørgensen, dpt.
17 Des. 1713, gravl. 14 Juni 1787, g.m. 10 Jan. 1745, enke Gunhild Tollefsdatter Bølstad.
8. Ole Jørgensen, dpt.
8 Sep. 1715, gravl. 30 Jan. 1718.
9. Ole Jørgensen, dpt.
27 Feb. 1718, gravl. 1 Mars 1719.
10. Mads Jørgensen, dpt.
2 Aug. 1722, gravl. 4 Nov. 1798, g.m. 10 Nov. 1751, Mari Jensdatter Åsaker.

Barbara ble trolovet den 31 Des. 1702(Dom 1 post Nativ.) i Røyken kirke. Forlovere var Svend Aschestad og Hans Biørnestad.

Barbara giftet seg den
25 Feb. 1703(D: Dm. Qvadages.) i Røyken kirke med Jørgen Paulsen. Forlovere var Fridrich Brandt og Mr. Christian Hansen.

Barbara ble gravlagt den
7 Sep. 1749(Dom: 14 a trinit.) i Røyken kirkegård.

Den 17 februar 1703 selges gården Grini av den daværende eier " Frederich Brant, stad Chirurgis og innvåner på Stømsøe til dragon udi høiedle velbårne Obriste Sehested lif Compagnie Jørgen Paulsen og hans gudfryktige qvinde Barbara Jensdotter, hvem dend Gaard Grini udi Røgen Sogn herefter maa tilhøre og følge med tilhørende Husbygninger og nagelfaste Indretninger med al tilliggende Herlighet ager og eng, skog og mark".

Ved denne overdragelsen kom gården i det 18de århundrede til vesentlig å gå i arv fra far til sønn eller til inngiftede svigersønner. Således ble i 1731 den ene halvdel overdratt til Jørgen Paulsens svigersønn Anders Olsen gift med Anna Jørgensdatter, den andre halvpart i 1753 til sønnen Mads Jørgensen. 1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu. 1928.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1750, side 154.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Ekteviede 1701-1703, side 108.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Trolovede 1702-1704, side 89.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Fødte og døpte 1710, side 12.
Buskerud fylke, Røyken, Klokkerbok nr. 2 (1797-1810), Døde og begravede 1799, side 47.