slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Til Grafisk Anetavle Datteren Margrethe
Til Grafisk Anetavle Datteren Barbara

Anne Jensdatter Bartrum (ca. 1637 - 1709)

Anne Jensdatter Bartrum ble født ca. 1637 i Danmark. Hun døde 72 år gammel i 1709. Hun var datter av Jens Bartrum og en ukjent mor. Anne giftet seg første gang omkring 1665 med fogden Jens Olsen Hesselberg. De hadde barna:

1. Ole Jensen Hesselberg.
2. Margrethe Jensdatter, f. ca. 1673, gravl. 7 Jan. 1743, g.m. Jacob Nilsen Jaksland.
3. Barbara Jensdatter, f. ca. 1676, gravl. 7 Sep. 1749, g.m. 25 Feb. 1703, Jørgen Paulsen.

Fogden Jens Olsen Hesselberg ble beskyldt for manko i kassen og ble innsatt på Akershus festning. Han nevnes på Akershus på tinget i Røyken den 4 Nov. 1684.

Mellom den 15 Feb. 1684 og 24 Feb. 1684 ble det holdt auksjon over Jens Olsen Hesselbergs innbo. Her nevnes hvem kjøperne var og hva de kjøpte.

Den 23 Feb. 1684 ble det holdt auksjon over Jens Olsen Hesselbergs eiende gård Sundby. Fogden Jens Nilsen [Lerschov] fikk tilslaget på 600 riksdaler som var det høyeste budet. Det inkluderte alle påstående hus, 2500 takstein, 20 nye dobbeltvinduer samt to mindre dobbeltvinduer. Videre 10 nye vinduskarmer i eik, 2 panelte eikedører samt to tilhørende dør rammer.

Fogden Jens Nilsen [Lerschov] klagde over at Jens Olsen Hesselberg og hans familie ikke ville flytte ut av Sundby. Etter mange skrivelser til ulike instanser og kongen ble det bestemt at de måtte flytte. Jens Olsen Hesselberg satt arrestert på Akershus festning så hans hustru Anne Jensdatter [Bartrum] bad om 8 dagers utsettelse, men det ville ikke fogden.

Derfor ble deres innbo som de hadde igjen registrert og de skulle få lagre dette på loftet og andre steder til de fikk et sted å bo. Også det nødvendigste som Anne og hennes barn trengte og som hun tok med seg ble registrert og dette skulle leveres av Anders Åros, Hans Skis sønn Ole Hansen, Ole Pedersen Klemmetsrud, Haagen Grav og Peder Guttersruds datter til gården Høvik. Videre skulle lensmannen Erland Mogensen Åros levere en selskinnskoffert og en tømmermannskiste som hun selv hadde forseglet. Datert den 31 Okt. 1684.

Sønnen Ole Jensen Hesselberg er nevnt 12 Des. 1684 der han møter på tinget for sin far.

På tinget i Røyken den 2 Des. 1690 stevner Gabriel Villingstad den forrige fogde Jens Olsen boende på Bårsrud for gjeld. Sønnen Ole Jensen møtte på tinget på sin moders vegne og fortalte at hans fader forlengst hadde reist til København.

Anne Jensdatter giftet seg for andre gang med klokkeren Hans Sørensen, d. 72 år gammel i 1704, gravlagt den 2 Nov. 1704 i Røyken kirke.

Fra panteboka 1702:

Hans Sørensen, Klokker i Røyken, har siden fasten 1701 ikke kunnet selv betjene sitt klokker embete pga alder og sykdom, overlater sitt klokkerembete, sitt hus og sin datter Marie Hansdatter til ekte til Nils Gundersen. Denne skal forsørge ham og hans hustru Anne Jensdatter til deres død (fogdens hustru het Anne Jensdatter), påta seg den gjeld han har påtatt seg ved å ekte Anne Jensdatter, og ta vare på hans stebarn Olluf Jensen og Barbara Jensdatter. Undertegnet 20 Mai 1702 av Nils Gundersen på den sengeliggende Hans Sørensens vegne av Ole Jensen Hesselberg på sin egen og sin søsters vegne. Anne Jensdatter undertegner med egen hånd. Hans Svendsen Selboe er vitterlighetsvitne.

At Margrethe Jensdatter Jaksland også tilhører familien er sannsynliggjort ved at hun og Barbara er faddere for hverandres barn.

Anne ble gravlagt den 2 Feb. 1709 i Røyken kirke. 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Døde og begravede 1709, side 62.
Tingbøker Lier, Røyken og Hurum, 1680 - 1690.
Panteregisteret 1702, folie 84.
Ovenstad Militærbiografier, side 456.