slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Thomas Madsen Riber ( - d. mellom 1704 - 1713)

Thomas Madsen Riber døde mellom 1704 - 1713 trolig på Strømsø, Buskerud. Thomas giftet seg første gang den 26 Nov. 1679 i Strømsø kirke med Annichen Nielsdatter Brandt. De hadde iallefall barna (Rekkefølgen usikker):

1. Niels Thomassen,
2. Mads Thomassen,
3. Marthe Thomasdatter g.m. Søren Stephensen på Strømsø. Mange barn.


På tinget i Røyken 26 Sep. 1687:
Erlig och velfornemme mand Thomas Madsen [Riber] paa Strømsøe lod tingliusse jt schøde til hannem och Monseigneur Nilss Madsen [Norup] ibidem vdgiffuid paa 25 1/2 lispund salt med bøgssel udj Nedre Heggen i Røgen aff Monseigneur Nils Jenssen Kongsberg dend 24 Maj 87.

På tinget i Røyken 22 Des. 1687:

Erlig mand Thommis Madsen [Riber] aff Strømsøe lod tingliusse jt schøde paa - 7 lispund j (1) fierding salt landschyld vden bøgsell vdj Nedre Hyggen aff Mads Hanssen til hannem vdgiffuen aff Christiania dend - 22 Novembris anno 1687.

I en delesak på tinget i Røyken den
8 Okt. 1689 innstevner Tomas Madsen [Riber] på Strømsø og Peder Jacobsen Hyggen de andre eierne på de to gårdene på Østre Hyggen for å fastsette grensene. Begge Østre Hyggen gårdene var på 2 skippund salt landskyld. Foruten Tomas Madsen og Peder Jacobsen eide Christen Stillesen på Bragernes 7 lispund 1 remål salt i den ene gården (Nedre Hyggen). Den andre gården var beneficeret og eides av magister Hans Munch, prost og sogneprest i Christiania. Her bodde Christen Sørensen og Amund Hansen. Det ble innkalt en del vitner.Niels Madsen Norup tinglyser Thomas Madsens kiereste og hans værsøstre Kari og Anne Brandts deres utgivne arveparter etter deres bestemoder Anbiør [Skjerven]/Berg. Datert den 12 Des. 1696. (Annichen levde altså i 1696).Thomas giftet seg andre gang den 10 Feb. 1701 i Bragernes kirke med Else Andersdatter.

Den 5 Apr. 1701 på Strømsø får vi vite at Jacob Nielsen Brandt nå bodde på gården Stenshorne i Eiker. Den 5 Sep. 1688 hadde Jacob pantsatt sin arvepart 2 6/7 lispund tunge med bygsel i gården Lille Valle i Lier som han hadde arvet etter sin mor, til svogeren Thomas Madsen Riber for 30 riksdaler. Nå selger jeg som eldste sønn denne arvepart samt åseteretten på samme arvepart i gården Lille Valle til Thomas Madsen Riber som var medarving på sin første hustru, min salige søster Annichen Nielsdatter Brandts vegne.

Her nevnes også Jacobs kjære morbroder Sr. Niels Madsen Bjørn, samt gården Sundland som faren Niels Nielsen Brandt hadde brukt i 1688 m.m. Se brukerne under gården Lille Valle.


På tinget i Røyken den
28 Juni 1702 tinglyses Thomas Madsen Riber borger og handelsmann på Strømsø og Johannes Christensen Studs salg av deres hustruers arveparter i gården Store Grini i Røyken. Først selger Thomas Madsen Riber 40 skålpund salt. Der de 20 første skålpund var hans salige hustru Annichen Nielsdatter Brandt arvepart etter hennes salige fader Niels Nielsen Brandt. De neste 20 skålpund hadde han tilforhandlet fra sin svoger Fredrich Christensen som var hans kiereste [Karen Nielsdatter Brandts] arvepart. Deretter solgte Johannes Stud 20 skålpund salt som var hans kiereste Anne [Nielsdatter] Brandts arvepart. De solgte godset i Sep. 1699 til Friderich Brandt og hans hustru Karen Hansdatter Juel. Datert Strømsø den 1 Apr. 1702.

På skifte etter dattersønnen Stephen Sørensen den 2 Nov. 1744 nevnes Thomas Madsen Riber som morfar og Else Andersdatter som stemormor. Arvingene til Stephen Sørensen kan du se her.

Mer info kommer.......... 1)

1) Strømsø kirkebøker, SAKO/A-246/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1677-1694.
Bragernes kirkebøker, SAKO/A-6/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1680-1705, s. 582-583.