slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Lars Michelsen Hover/Rustad/Stokker/Rød/Morberg/Auke/Kovestad
(1750 - 1797)

Lars Michelsen ble født 17 Des. 1750 på gården Hover, Asker, Akershus. Han druknet den 30 Des. 1797 i Drammensfjorden. Han var sønn av Michel Larsen Rustad og Anne Bjørnsdatter Yggeset. Lars giftet seg den 14 Feb. 1777 i Røyken kirke med Anne Hansdatter Rød. De hadde barna:


1. Mari Larsdatter, f. 21 Mars 1777, Rustad,
2. Lars Larsen, f. 4 Mars 1779, Rustad,
3. Hans Larsen, dpt. 28 Juli 1782, Stokker, gravl. 11 Aug. 1782, Stokker.
4. Anne Karine Larsdatter, dpt. 4 Apr. 1784, Rød, gravl. 13 Jan. 1799, Nordre Kjos.
5. Hans Larsen, dpt. 21 Jan. 1787, Rød,
6. Ingeborg Larsdatter, dpt. 21 Juni 1789, Morberg, gravl. 3 Feb. 1799, Nordre Kjos.
7. Richvold Larsen, dpt. 8 Juli 1792, Auke, gravl. 11 Sep. 1796, Kovestad.
8. Elisabeth Larsdatter, f. 13 Apr. 1795, Kovestad,

Etter at Lars giftet seg bodde de først på Rustad i Asker, så en tid på gårdene Stokker, Rød, Morberg og Auke i Røyken. Han kjøpte gården Kovestad i Lier i 1794 og flyttet dit med familien. Han tok da pantelån på 1410 daler. Da han solgte gården mellom 1796 og 1798, ble den stykket opp i seks parter. Kona og barna flyttet da til gården Nordre Kjos i Røyken. I skifte etter Lars nedenfor, får vi vite at Lars ved en ulykke druknet i Drammensfjorden.


På tinget i Røyken den 10 Juni 1790 tinglystes Bent Nilsen Morberg sitt salg av 7 1/2 lispund tunge med bygsel, og overbygsel 2 1/2 lispund tunge Hans Maj. tilhørende samt 5 lispund salt Røyken prestebol benificeret i gården Morberg til Lars Michelsen for 950 riksdaler. Datert Morberg 22 Jan. 1790.


På tinget i Røyken den 7 Okt. 1790 tinglyser Ole Jensen Auke sitt salg av 10 lispund salt med bygsel i gården Auke til Lars Michelsen Morberg for 998 riksdaler. Datert Nøsted den 7 Sep. 1790.

På tinget i Røyken den 5 og 6 Okt. 1795 tinglyste Lars Michelsen sitt salg av 10 lispund salt med bygsel i gården Auke for 1150 riksdaler, halvparten hver til Anders og Hans Jenssønner. Datert Foss 13 Apr. 1795.

Skifte etter Lars ble holdt den 3 Jan. 1798 på gården Kovestad i Lier. Det viste det seg at boet var fallitt. Aktiva var på 992 daler, mens passiva beløp seg til 1149 daler. Det opplyses at avdøde, foruten Kovestad, hadde eid Haukelia og Kjos i Røyken. Boet eide ennå en part på 5 1/8 lp. salt ½ høne i Kjos, verdsatt til 400 daler.


Mer info kommer.........1)

1) Akershus fylke, Asker, Ministerialbok nr. I 2 (1733-1766), Fødte og døpte 1751, side 86.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Ekteviede 1776-1777, side 220.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 7 (Hc 0007.a og 0007.b), 1789-1799, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.