slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Rød før 1801: Under utvikling.

Eiere:

1.
1615, Gunder Rød (Rud) eier 1 fjerding salt ved Jordeboka 1615.

2. 1622 - 1623, Torsten Hørtvet i Sandsvær eier 1 fjerding salt ved Landskatten 1622 og 1623.

3.
1647, Ved skattematrikkelen 1647 eier laugmand i Christiania 1/2 pd. salt, Sandens presteboel 1 fr. salt, Røgen kircke 2 1/2 lb. salt og Røgen presteboel 2 1/2 lb. salt. Laugmand i Christiania raader bøxsellen.

4. - 1671, Holger Vind eier 1/2 skippund salt.

5.
1671 - , Niels Nielsen Brandt på Strømsø eier 1/2 skippund. På tinget i Røyken den 4 Okt. 1672 tinglyste Nils Brandt et kjøpebrev på 1/2 skippund salt i Rød og 1 1/2 skippund salt i Brøholt fra Holger Vind. Begge gårdene i Røyken. Datert København 7 Okt. 1671.

6. - 1694, Niels Madsen på Strømsø eier 1/2 skippund salt i gården Rød.

Se neste eier. (Niels solgte også gården Hekleberg i 1696. Begge gårdene eide eier nr. 5 tidligere).

7. 1694 - 1739, Ole Larsen, f. ca. 1658, gravl. 19 Apr. 1739, g.m. Anna Nilsdatter.

På tinget i Røyken den
28 Juni 1694 tinglyste Ole Lauridsen Ruud (feil for Rød) et skjøte på 1/2 skippund salt med bygsel i gården Rød der Lars Botelssen bor fra Niels Manchen på Strømsø. Datert Strømsø 18 Juni 1694.

Kjente brukere:

Rød Østre:

1.
1591 - 1604, Anders Rød,

Anders Rudt er med og underskriver røykenbøndenes fullmaktsbrev til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Brevet er datert Husseby Stefnestov 8 mai 1591. (Huseby tingstue).

Anders nevnes i Bygningsskatten
1593 - 1604.

2. 1612 - 1633, Niels Rød,

Niels nevnes i Landskatten 1612 - 1634.

"Niells Røed Østere" nevnes i jordeboka for Røyken
1624 - 1625.

Barn:

Peder Nilsen, f. ca. 1620,

3. 1635 - 1681, Arne Rød, f. ca. 1604, d. ca. 1681, g.m. forrige brukers enke.

Arne nevnes i Landskatten
1635 - 1637 og Bygningsskatten 1642/1643.

I Koppskatten 1645 nevnes Arne Rød og hans kvinne en pige, 1 husmann og hans kvinne ...

Arne er oppsitter ved
skattematrikkelen 1647.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Arne Rød 2 hester, 7 kyr, 1 stut, 4 kalver og 9 sauer.

Arne var oppsitter ved Jordeboka 1661. Han føder 2 hester, 6 kyr, 3 ungfe og 7 sauer. Han har skog til "smaa hugen last".

I Manntallet 1664 nevnes Rød som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Arne 60 år. Arne har stesønnen Peder Nielsen 44 år også husmannen Arne 34 år bor på gården.

I Manntallet
1666 nevnes Rød som "Fulde Gaarder" og har og har oppsitteren Arne 62 år. Husmennene Peer Nielsen 42 år og Arne 38 år bor også på gården.

På tinget i Røyken den 4 Mars 1667, nevnes at Arne har tatt høy fra Fossum.

Arne var lagrettemann 1665 - 1671,

Arne var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681. (etterslep).


4. 1676 - 1720, Lars Botolphsen, f. ca. 1632, d. 1720, g.m. Karen Andersdatter.

Lars bodde tidligere på gården
Skryset.

Laurids Rød var lagrettemann 1676 - 1700.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Lars på gården Rød sammen med sin kone.

5. 1694 - 1739, Ole Larsen, f. ca. 1658, gravl. 19 Apr. 1739, g.m. Anna Nilsdatter.

På tinget i Røyken den
28 Juni 1694 tinglyste Ole Lauridsen Ruud (feil for Rød) et skjøte på 1/2 skippund salt med bygsel i gården Rød der Lars Botelssen bor. Datert Strømsø 18 Juni 1694.

Ole var lagrettemann f.o.m. 1701.

På tinget i Røyken den 30 Juni 1701 var "Ole Røed" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har OLS i seglet sitt. (Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, RA/EA-4092/R30/L1696: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1698-1699, s. 479).
Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Ole på gården Rød sammen med sin kone.

Ole Larsen var oppsitter ved Matrikkelen 1723.

6. 1739 - 1773, Hans Olsen, dpt. 22 Juli 1714, gravl. 26 Juni 1773, g.m. 12 Okt. 1739, Mari Pedersdatter Bø.


7. 1773 - 1782, Nils Hansen, dpt. 31 Okt. 1751, d. 20 Sep. 1823, g.m. 25 Nov. 1777, Kari Erichsdatter Bondi.


8. 1782 - 1801, Hans Hansen, dpt. 16 Nov. 1749, gravl. 25 Juli 1802, g.m.1. 22 Juni 1777, Mari Mikkelsdatter Rustan i Asker, g.m.2. 31 Mars 1801, enken Mari Nilsdatter.

Ved folketellingen 1801 bor Hans på gården Østre Rød som enkemann sammen med sine barn og sin kommende hustru, enken Mari Nilsdatter.


Rød vestre:


1. 1593 - 1594, Halvor Rød,

2. 1604, Sivert Rød,

3. 1612 - 1633, Gunder Rød,

Gunder nevnes i Landskatten 1612 - 1633.

Gunder Rød (Rud) eier 1 fjerding salt ved Jordeboka 1615.


"Gunder Røed westere" nevnes i jordeboka for Røyken
1624 - 1625.

Gunder nevnes også i en sak på Lagtinget i Oslo 1612:

Kjell J. Kleivane: Oslo Lagtingsprotokoll nr. II - VII, 1608-1616, s. 304. (Protokoll V, 1612).

Tredie søgnis Sager effterr Midfaste paa Osslo Laugtingh Offuer Verindis Erlig och Velbiurdige mandt Anders Gren thill Sundtzby Norgis Rigis Cantzeler.

Laugretis menndtt Peder Lauridßen, Hans Busk, Jens Niellßenn, Thorckild Alffßenn, Morten Eskildßenn Och Thøger Pouellßenn.

Dauid Smidt haffde Och vdj Rette steffndt Knud Rudstadt vdj Aske ßogenn for femb daller Louglig gield, Knud Berette att Ville beuiße med Vindisbørd Gunder Rudt J Røgen ßogen och Niells Enger paa Hurum, att hand haffuer hannom Betallidt, Och der fore att Dauid thill same Vindis biurd, Att ßiden kand gaae der om huis rett er.Husmannsplasser:


Rødstangen:


Eiere:


1.

Kjente brukere:1.
- 1787, Christen Hansen, g.m. 25 Sep. 1773, Malene Olsdatter.

2. 1788 - 1823, Nils Hansen, dpt. 31 Okt. 1751, d. 20 Sep. 1823, g.m. 25 Nov. 1777, Kari Erichsdatter Bondi.


Rødsmyren:


Eiere:


1.

Kjente brukere:1.
- 1787, Nils Hansen, dpt. 31 Okt. 1751, d. 20 Sep. 1823, g.m. 25 Nov. 1777, Kari Erichsdatter Bondi.

Kverneberget:

Eiere:


1.

Kjente brukere:1. 1787 - , Michel Jensen, f. ca 1727, g.m. 23 Juli 1768, Helle Jonsdatter Slemmestadeie.

Ved folketellingen 1801 bor Michel som husmann med jord på gården Østre Rød. Han er enkemann og bor sammen med sin datter Mari Michelsdatter og sønnen Christopher Michelsen,

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Bendt skomaker nevnes under husmenn og håntverksfolk ved Landskatten 1623.
2. - 1786,
Peter Olsen Rød, f. ca. 1737, gravl. 23 Juli 1786, g.m. 12 Okt. 1766, Martha Berntsdatter Gislerud. Mer info kommer.
3.
4.

Gå til Gårder i Røyken
før 1801.

Mer info. kommer ......
1)

1) NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236 - 237.