slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Lars Botolphsen Skryset/Rød (ca. 1632 - 1720)

Lars Botolphsen ble født ca. 1632. Han døde 1720 på gården Rød, Røyken, Buskerud. Han var gift med Karen Andersdatter. De hadde iallefall barna (Rekkefølgen usikker):

1. Ole Larsen, f. ca. 1658, gravl. 19 Apr. 1739, g.m. Anna Nilsdatter.
2.
Marthe Larsdatter, g.m.1. Hans Olsen Skryset, g.m.2. Peder Knudsen fra Strømsø.
3. Anna Larsdatter, g.m. Ambrosius Stenersen i Brandelven.
4. Gunnild Larsdatter, d. før 1699, g.m. Nils Olsen Jaksland.

Alle barna er trolig født på gården Skryset.

Erich og Lars var oppsittere på Skryset ved
Jordeboka 1661. De føder 2 hester, 10 kyr, 2 ungfe og 8 sauer. De har granskog til "smaa hugen last".

I en suplikk datert Skryset 17 Mars 1662 ber Laurids "Bottelsen" om å bli fritatt fra militæret for å kunne drive sitt gårdsbruk.

I Manntallet
1664 nevnes Skryset som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Laurs 27 år. Han har tjenestedrengen Olle Guldbrandsen 12 år. Husmannen Svend 40 år bor også på gården.

I Manntallet
1666 nevnes Skryset som "Fulde Gaarder" og har oppsitteren Lars 29 år. Husmannen Svend 42 år bor også på gården.

Lars Skryset var lagrettemann 1667 - 1675.

På tinget i Røyken den 4 Mars 1667 stevnes Lars for å ha tatt høy fra Fossum.

Lars "Bottelsen" nevnes på tinget i Røyken den 22 Mars 1672 der han var vitne i en sak der presten Peder Hansen og løytnant Adam Berent hadde sloss i et bryllup på gården Bryn en måned før jul i 1671. Se nederst på venstre side.

I en supplikk (nr. 1525) datert den 2 Mai 1674 klager 8 bønder, Hans Grini, Christopher Åsaker, Jon Vear, Erik Haug, Laurits Skryset, Gunder Bryn, Lars Liverud og Halvor Syltingli over fogden Jens Olsen. De ramser opp en del punkter som at han har skjelt ut kirkevergen og kalt ham for en skogtyv, jaget en fremmed mann fra Svindal sogn med dragen kårde, skyssferd m.m.

Fogden svarte på ovenstående supplikk at Jon Vear og Erik Haug var to rebelske og opprørske hoder i almuen som hadde overtalt de andre mennene til å underskrive klagen. Han ramser så opp at de hadde overfalt hans tjener, vært full i kirken m.m. Han innrømmer dog at han har antasted en fremmed mann, men det var fordi han ikke hadde pass og kalte ham for en løsgjenger. Datert Sundby pinseaften 1674.

Laurits flyttet til gården Rød ca. 1676 da han nevnes på Rød for første gang. Laurids Rød var lagrettemann 1676 - 1700.

På tinget i Røyken den
15 Juli 1680 var han lagrettemann og skrives som Lauridz Schryset Røe.

Laurits nevnes som oppsitter på Skryset ved Leilendingskatten 1679
- 1681. (etterslep).

Laurits Skryset, n. 4 Des. 1679 og 21 Des. 1683, (skyldig gjeld).

Skiftet etter kona Karen Andersdatter ble holdt den 26 Nov. 1711 på gården Rød. Her nevnes han som Lars Botolphsen.

Mer info kommer.......1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Døde og begravede 1720, side 71.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 2 (Hc 0002), 1708-1717, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.