slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 


Ole Larsen Skryset/Rød
(ca. 1658 - 1739)

Ole Larsen ble født ca. 1658 trolig på gården Skryset, Røyken, Buskerud. Han døde 81 år gammel i 1739 på gården Rød, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Lars Botolphsen Rød og Karen Andersdatter. Han giftet seg med Anna Nilsdatter Heggum. De hadde iallefall barna:

1. Ingeborg Olsdatter, f. ca. 1696, gravl.
8 Nov. 1739, g.m. 8 Des. 1720, Jon Knudsen Skryset.
2. Hans Olsen, f. ca. 1700, gravl. 11 Okt. 1711.
2. Dødfødt barn, gravl. 13 Jan. 1704.
3. Hans Olsen, dpt.
22 Juli 1714, gravl. 26 Juni 1773, g.m. 12 Okt. 1739, Mari Pedersdatter Bø.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1694 tinglyste Ole Lauridsen Ruud (feil for Rød) et skjøte på 1/2 skippund salt med bygsel i gården Rød der Lars Botelssen bor. Datert Strømsø 18 Juni 1694.

På tinget i Røyken den 30 Juni 1701 var "Ole Røed" lagrettemann. Her finnes også hans segl. Han har OLS i seglet sitt. (Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, RA/EA-4092/R30/L1696: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1698-1699, s. 479).Fra panteboken i Aker (I 1 (1710-1740, folie 51 og 77b)): Nils Hansen Skjellestad selger den 10 Nov. 1717, 3 fjerdinger salt i gården Skjellestad i Asker til Knud Jonsen Skryset og Ole Larsen Rød i Røyken. Disse bygsler så dette godset den 28 Okt. 1720 til Knuds sønn Jon Knudsen Skryset.

Fra panteboken i Aker (I 1 (1710-1740, folie 183b)): Ole Larsen Rød i Røyken selger med sin hustru Anne Nilsdatters samtykke, 7 1/2 lispund salt med bygsel i gården Skjellestad i Asker for 200 riksdaler til Knud Jonsen Skryset. Datert Rød i Røyken den 7 Juli 1728.


Ole ble gravlagt den 19 Apr. 1739 på Røyken kirkegård.

Skiftet etter Anna Nilsdatter ble holdt den 17 Mars 1757 på gården Rød. Hennes arvinger var sønnen Hans, og datteren Ingeborg var død og hadde døttrene Kari Jonsdatter g.m. Ellef Olsen Bryn, Gunild Jonsdatter 21 år og Christine Jonsdatter 16 år.

Mer info kommer.......1)

1) Askerboka side 399 ff.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1739, side 138.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 4 (Hc 0004), 1745-1761, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.