slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Rud før 1700:

Eiere:

1.
26 Sep. 1378, Amund Thordssön sælger til Agad Reidarssön 14 Öresbol i Gaarden nordre Rud og 2 Öresbol i Kjos i Myrehvarven. Datert 26 Sep. 1378.

2. 1616 - 1631, Guldbrand Andersen Askestad/Kjekstad eier 1/2 skippund salt ved Jordeboka 1615, han råder bygselen ved jordeboka 1616/1617. Han eier 15 lispund salt ved Jordeboka 1626 og ved Landskatten 1622 - 1628/1629, ved Landskatten 1630 - 1631 eier han 7 1/2 lispund salt.

3. 1626 - 1642, Ole Guldbrandsen Askestad eier
1/2 skippund salt i Nordre Rud ved Landskatten 1630 - 1637. Se også under bruker nr. 7.

4.
1647, Ved skattematrikkelen
1647 eier Guttorm Linnes i Lier 15 lispund med bygsel. Det samme eier han ved Kontribusjonsskatten 1654.

5. 1658 - 1661, Sidsel Nielsdatter som er hos onkelen Oluf Guttormsen på søndre Linnes i Lier, eier 15 lispund salt med bygsel ved Rosstjenesteskatten 1658/1659 - 1660/1661 og er pantegods. Hun var barnebarn av Guttorm Olsen Linnes som eier i skattematrikkelen 1647.

6.
1642 - 1657, Jørgen Lang på Bragernes eier 1/2 pund salt i Nordre Rud som pantegods av Ole Guldbrandsen Askestad. Se eier nr. 12 og bruker nr. 7.

7. 1657 - ,
Christen Ibsen på Bragernes eier 1/2 pund salt i Nordre Rud som pantegods.

8. 1661, Nicolaus Pedersen Hyggen eier 1/2 pund salt ved
Jordeboka 1661.

9. 1661 - 1665, Haagen Engebretsen Stangeby i Tønsberg eier 15 lispund salt med bygsel.

Haagen eier 15 lispund salt med bygsel
ved Jordeboka 1661. Gården hadde ligget øde,men høyet av Peder Guttormsen. Gården hadde skog til gjerdefang og ildebrand.

10. 1665 - 1672, Peder Guttormsen Linnes på Bragernes lot tinglyse et pantebrev på 15 lispund salt i Braaset og 15 lispund i Rud begge steder med bygsel, på tinget i Røyken den 2 Okt. 1665 utstedt av Haagen Engebretsen Stangeby i Tønsberg. Datert 29 Mars 1665. Peder Guttormsen eier fortsatt 15 lispund salt ved Odelsskatten
1672.

11.
1672 - 1678,
Jørgen Hansen Møller eier 1/2 pund salt i Nordre Rud ved Odelsskatten 1672 som pantegods.

12. 1678 - 1709, Haagen Joensen Rud, eier 1/2 pund salt i Nordre Rud.

På tinget i Røyken den
12 Nov. 1679
tinglyste Haagen Joensen Rud et pantebrev på 1/2 skippund salt i Nordre Rud fra Jørgen Hansen Møller. Datert Bragernes 28 Des. 1678. Opprinnelig hadde Ole Guldbrandsen Askestad pansatt 1/2 skippund salt i sin odelsgård Nordre Rud til Jørgen Lang på Bragernes. Datert Bragernes 15 Nov. 1642. Så hadde Oles barns stefar Nicolaus Pedersen forhøyet pantet den 6 Des. 1651 og den 23 Juni 1657 overdro Jørgen Lang pantet til Christen Ibsen på Bragernes.

Se bruker nr. 7 på bruk nr. 1.

Kjente brukere:

Nordre Rud:

1.
1591 - 1604, Halvor Rud,

Halvordt Rudt er med og underskriver røykenbøndenes fullmaktsbrev til Kong Kristian 4des hyllning i Oslo 1591. Brevet er datert Husseby Stefnestov 8 mai 1591. (Huseby tingstue).

Halvor nevnes i Bygningsskatten
1593 - 1604.

2. 1612 - 1622, Asle Rud,

Asle nevnes i Landskatten
1612 - 1622.

"Aselle Rued medgaard" nevnes i jordeboka for Røyken
1624 - 1625.


3.
1624 - 1625, Johannes Rud,

Johannes nevnes i Landskatten 1624 - 1625.


4.
1627 - 1630, Oluf Rud, g.m. Aase Rud.

Oluf nevnes i Landskatten 1627 - 1630.

Barn muligens:

1. Jon Olsen, bruker nr. 6.


5.
1631 - , enken Aase Rud,

Aase nevnes i Landskatten 1631.


6.
1633 - 1678,
Jon Olsen Rud, f. ca. 1604, ca. 1678.

Joen nevnes i Landskatten 1633 - 1636.

Ved Kvegskatten 1657 hadde Joen Rud 1 hest, 3 kyr, 2 ungfe og 2 sauer.

Jon var oppsitter på Rud ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hester, 3 kyr, 1 ungfe og 2 sauer. Han har skog til ildebrand og gierdsel.

Joen var lagrettemann 1664 - 1667.

I Manntallet
1664 nevnes Rud som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Joen 60 år og Per Guttormsen Bragnes. Joen har sønnen Haagen 19 år og det bor også to husmenn på Rud, Hans 40 år og Børre Holtet 70 år.

I Manntallet
1666 nevnes Rud som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Jon 62 år og Torer Jensen 24 år. Jon har sønnen Haagen 21 år.

På tinget i Røyken den 17 Sep. 1677 vitnet Joen Olsen Rud at han tjente hos "Olle Aschestad" noe før den andre pest som gikk her i landet Anno 1630.

Joen er oppsitter ved Odelsskatten 1677 og ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Her er dog et stort etterslep. Tiendemanntallet er bedre oppdatert vedr. brukerne enn Leilendingskatten:

Joen nevnes ikke som oppsitter ved Tiendemanntallet 1678
det gjør derimot sønnen Haagen.


Barn:

1. Haagen Jonsen, neste bruker.
.

7.
1678 - 1709,
Haagen Jonsen Rud, f. ca. 1643, d. 1709.

Haagen Jonsen nevnes i en sak på tinget i Lier den
6 Juli 1667 der han og Ole Auke kom til Ole Linnes i Lier og spurte etter en Povel Michelsen som hadde stjålet noe fra kokkepiken på Røyken prestegård. Povel ble funnet død i elven.

Haagen var lagrettemann 1684 - 1690.

Haagen var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Her er dog et stort etterslep. Tiendemanntallet er bedre oppdatert vedr. brukerne enn Leilendingskatten:

Haagen var oppsitter ved Tiendemanntallet 1678 -
1681.På tinget i Røyken den
12 Nov. 1679
tinglyste Haagen Joensen Rud et pantebrev på 1/2 skippund salt i Nordre Rud fra Jørgen Hansen Møller. Datert Bragernes 28 Des. 1678. Opprinnelig hadde Ole Guldbrandsen Askestad pansatt 1/2 skippund salt i sin odelsgård Nordre Rud til Jørgen Lang på Bragernes. Datert Bragernes 15 Nov. 1642. Så hadde Oles barns stefar Nicolaus Pedersen forhøyet pantet den 6 Des. 1651 og den 23 Juni 1657 overdro Jørgen Lang pantet til Christen Ibsen på Bragernes.

På tinget i Røyken den 24 Sep. 1695 nevnes Haagen Rud som landherre.


8. 1710 - 1751,
Ole Haagensen Rud, f. ca. 1673, d. 1751, g.m. Live Sivertsdatter Grini.

Ved manntallet (skoskatten)
1711 bor Ole på Rud sammen med sin kone. De har en tjenestepike.

Ole var oppsitter ved matrikkelen 1723.


Bruk 2:


1. 1635 - 1645, Hans Rud,

Hans nevnes i Landskatten 1635 - 1637 og Bygningsskatten 1642/1643.

I Koppskatten 1645 nevnes Hans Rud og hans kvinne.


2.
1647 - ,
Jens Rud g.m. enken Birgitte Larsdatter Haukeli.

Jens er oppsitter ved skattematrikkelen
1647.

Ved Kontribusjonsskatten 1654 skylder Jens 15 lispund salt med bygsel til Guttorm Linnes i Lier.


På tinget i Røyken den
14 Mai 1656, stevnes Jens Rud for åbot av Haukeli på sin hustru Birgitte Larsdatters vegne. Vi får også vite at Birgitte tidligere hadde vært gift med Anders Haukeli.

Barn:

1. Tore Jensen, bruker nr. 4.
2. Mari Jensdatter Hotvedt, f. ca. 1637, gravl. 15 Jan. 1730, g.m. Ole Pedersen Hotvedt.


3.
1664, Peder Guttormsen på Bragernes,

I Manntallet 1664 nevnes Rud som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Joen 60 år og Per Guttormsen Bragnes. Joen har sønnen Haagen 19 år og det bor også to husmenn på Rud, Hans 40 år og Børre Holttet 70 år.
4.
1666 - 1716, Tore Jensen Rud, f. ca. 1642, gravl. 27 Sep. 1716, g.m.2. 7 Des. 1710, Martha Nielsdatter.

I Manntallet 1666 nevnes Rud som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Joen 62 år og Torer Jensen 24 år. Joen har sønnen Haagen 21 år.

Tore er oppsitter ved Odelsskatten
1677 og ved Leilendingskatten 1679 - 1681. Her er dog et stort etterslep. Tiendemanntallet er bedre oppdatert vedr. brukerne enn Leilendingskatten:

Tore var oppsitter ved Tiendemanntallet 1678 - 1681.


Tore var lagrettemann 1684 - 1698.

På tinget i Røyken den 24 Sep. 1695 nevnes Tore Rud som landmand.

Tore Jensen Rud nevnes som lagrettemann ved skifte etter Kiersten Nielsdatter Hesselberg den 29 Apr. 1696.

Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Bonden (Tore) på Rud sammen med sin kone. De har en liten tjenestegutt.

Barn i første ekteskap:

1. Mari Toresdatter, f. ca. 1671, gravl. 23 Mars 1732, g.m. 3 Juli 1707, Knud Olsen, bruker nr. 6.


5. 1678 - , Amund Rud,

Amund var oppsitter ved Tiendemanntallet 1678 sammen med Tore (bruker nr. 4), brødre eller svågre ?

6. 1713 - 1732, Knud Olsen, f. ca. 1679, gravl. 23 Mars 1732, g.m. 3 Juli 1707, Mari Toresdatter, f. ca. 1671, gravl. 23 Mars 1732.

Knud bygslet det svigerfaren Thore Rud tidligere hadde bygslet på sin livstid. Datert Gilhus i Lier den
27 Okt. 1713. (pantebok 1, fol. 241b).
Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1.
2.
3.
4.

Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 532.
NSF: Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, side 236 - 237.