slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Amund Evensen Eriksrud/Rud (1703 - 1773)

Amund Evensen ble trolig født 1703 på gården Søndre Renskog, Lier, Buskerud. Han døde 1773 på gården Søndre Rud, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Even Amundsen Renskog og Ingeborg Olsdatter Haskoll. Amund giftet seg den 1 Nov. 1731 i Røyken kirke med Martha Olsdatter Rud. De fikk barna:

1. Even Amundsen, dpt. 6 Nov. 1732, gravl. 6 Juni 1773, g.m. 5 Des. 1756, Anna Halstensdatter Grini.
2. Siri Amundsdatter, dpt. 14 Mars 1734,
3. Ole Amundsen, dpt.
26 Aug. 1736, gravl. 25 Juli 1790, g.m. 29 Apr. 1776, Abigael Olsdatter Nærsnes.
4. Hans Amundsen, dpt. 2 Feb. 1739, gravl. 27 Feb. 1803, g.m.1. 13 Juli 1772, Dorthe Henrichsdatter Nordosten, g.m.2. 1 Sep. 1781, Inger Olsdatter.
5. Siri Amundsdatter, dpt. 14 Mai 1742, gravl. 17 Jan. 1808, g.m. 15 Mai 1763, Jørgen Hansen Fossum/Haukeli.
6. Christopher Amundsen, dpt. 11 Apr. 1745, gravl. 20 Sep. 1807, g.m. 26 Mars 1778, Anne Jensdatter Kjosmyren.

Amund ble trolig døpt den 11 Feb. 1703 i Tranby kirke i Lier.

Amund ble gravlagt den 13 Mai 1773 i Røyken kirke.

Fra Lierboka vedr. gården Eriksrud:

.....Sønnen Even Amundsen Renskog fikk skjøte fra medarvingene i 1716 og 1723, men gården ble brukt av broren 2) Helge Amundsen, f. 1680, d. 1761, g. m. Kristi Persdtr. Barn: Gunner, Amund, Per, Gunhild. Helge flyttet til Kopperud, da eieren overlot gården til sin sønn 3) Amund Evensen. Hans første kone, Siri, døde 1730. Så giftet han seg med Ragne Olsdtr., som døde 1731. Kort etter må han ha giftet seg igjen, og fikk nå barna Even, Ola, Hans, Siri og Kristoffer. Han fikk skjøte fra medarvingene i 1734 og 1742. I 1734 tok han pantelån på 100 dlr., og økte det til 350 dlr. i 1742. I 1746 pantsatte han besetning og løsøre for 46 dlr. Det var eksekusjonsforretning hos ham i 1747 for gjeld på 390 dlr. Gården ble taksert til 500 dlr. Amund lovte å betale, men kreditor krevde auksjon. Amund flyttet til Rud i Røyken da gården i 1748 ble solgt på auksjon for 535 dlr. til Pål Rasmussen Valle og 4) Reier Jensen Sandåker. Reier fikk skjøte på medeierens part i 1749. Det er uvisst hvem som brukte gården etter Reiers død 1751. Arvingene måtte i 1755 utstede skjøte til odelsmannen Even Amundsen, som straks solgte for 700 dlr. til kaptein Sigmund Julius v. Rabe.....

Ole Amundsen Grimsrud og Hans Amundsen Rud i Røyken tok i 1764 gården på odel. De solgte igjen samme året, og Søndre Eriksrud ble da delt.

På skifte etter Amunds svigerfar fikkAmund utlagt 3 lispund salt i Søndre Rud og 2 lispund salt i gården Haukelia.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1751 tinglyses Haagen Olsen Rud på Bragernes og Even Madsen Grimsruds salg av halve deres arveparter i gården Haukelia som de hadde arvet etter Ole Haagensen Rud. De hadde tidligere solgt den andre halvparten til deres svåger Lars Thoresen Spikkestad. Haagen solgte nå 2 lispund salt med bygsel og Even 1 lispund salt med bygsel. Datert 21 Aug. 1751. (Amund eide nå 5 lispund salt i Haukelia).

På tinget i Røyken den 13 Des. 1751 ble det opprettet en kontrakt mellom enken Live Syvertsdatter Rud salige Ole Rud og hennes sønn Haagen Olsen samt hennes svigersønn Amund Eriksrud. (Hun hadde solgt sin gård Nordre Rud. Se nedenfor). Kontrakten gikk kort ut på at Haagen og Amund skulle så og pløye halvparten av gården Rud hver. Live skulle få beholde et engestykkke på anvist plass. De skulle så og høste inn høyet hennes, hun skulle få brenneved av skogen og fra Haukelia og de skulle kjøre henne til kirken og andre plasser m.m. Datert 8 Des. 1751.

På tinget i Røyken den 5 Juli 1752 tinglystes Haagen Olsens skjøte fra sine medarvinger i gården Søndre Rud. Haagen hadde selv arvet 6 lispund salt etter sin far Ole Haagensen Rud, Amund Evensen Rud med sin hustru Marthe Olsdatter 3 lispund salt, Lars Thoresen Spikkestad med sin hustru Anne Olsdatter og Even Madsen Grimsrud med sin hustru Malene Olsdatter 3 lispund salt alle med bygsel. Slik at nå eide Haagen Olsen 15 lispund salt med bygsel i gården Søndre Rud. Datert 18 Des. 1751.

På tinget i Røyken den 5 Juli 1752 tinglystes Live Syvertsdatter salige Ole Haagensen Ruds etteleverske sitt skifte og dele. Hun hadde arvet 10 lispund salt med bygsel samt bygsel over 3 lispund Røyken prestebols benificeret i gården Nordre Rud. Dette solgte hun nå for 270 riksdaler til sin svigersønn Amund Evensen Rud med avdrag 54 (34 + 20) riksdaler i arv fra henne slik at kjøpesummen ble 216 riksdaler. Amund skulle betale 68 riksdaler til svågeren Haagen Olsen og 34 riksdaler hver til de to andre svågrene Lars Thoresen Spikkestad og Even Madsen Grimsrud. 80 riksdaler skulle etter hennes død betales med 40 riksdaler til sønnen Haagen og 20 riksdaler til hver av svigersønnene. Det nevnes også en kontrakt der hun skal få beholde noen kreatur og fornødenheter. Se også kontrakten ovenfor. Datert 8 Des. 1751.

På tinget i Røyken den 7 Juli 1769 tinglyste Amund en bygselseddel over gården Haukelia til Jørgen Hansen gift med Amunds datter Siri Amundsdatter på deres livstid. Datert Rud den 12 Apr. 1769.

På tinget i Røyken den 7 Juli 1769 tinglyste Amund sitt salg av gården Nordre Rud som skylder 10 lispund salt med bygsel samt bygsel over 3 lispund Røyken prestebols benificeret, som Amund dels ved arv og dels ved kjøp var eiende, til sin eldste sønn Even Amundsen. Samtidig solgte han også halve ødegården Haukelia som skylder 10 lispund salt med bygsel til Even. Gården Rud ble solgt for 600 riksdaler og Haukelia for 400 riksdaler. Gårdene var Amunds kone Marthe Olsdatters odelsgods. Datert Rud den 19 Mai 1769.

Det ble samtidig opprettet en kontrakt mellom Amund og Even.

På tinget i Røyken den 10 og 11 Des. 1770 tinglyste Even Amundsen nå boende på gården Bjørnstad sitt salg av gårdene Rud og Haukelia tilbake til sin far, dels fordi faren ikke var fornøyd med kontrakten og dels fordi det nå var kommet en prosess vedr. odelsløsningsretten på gården Rud. Datert 30 Juli 1770.

Skifte etter Amund Evensen og Marthe Olsdatter ble holdt den 26 Juli 1773 på gården Rud. Han eide da halve gården Rud 10 lispund salt med bygsel samt bygsel over 3 lispund Røyken prestebols benificeret taksert til 450 riksdaler og 10 lispund salt med bygsel i gården Haukelia taksert til 250 riksdaler. Sønnen Ole overtok gjelden for gården Rud og overtok gården. Det samme gjorde sønnen Hans for gården Haukelia.

Mer info kommer......1)

1) Lierboka
SAKO, Lier kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1701-1726, s. 36-37.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 227.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 183.
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, H/Hc/L0006: Skifteprotokoll, 1773-1789, s. 35b-36a.