slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
AwardsEven Amundsen Eriksrud/Heggum/Rud/Bjørnstad (1732 - 1773)

Even Amundsen ble født 1732 på gården Søndre Eriksrud, Lier, Buskerud. Han døde i 1773 på gården Bjørnstad, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Amund Evensen Eriksrud og Martha Olsdatter Rud. Even giftet seg den 5 Des. 1756 i Røyken kirke med Anna Halstensdatter Grini. De hadde barna:

1. Dødfødt sønn, gravl. 4 Sep. 1757.
2. Halsten Evensen, dpt. 26 Nov. 1758, Heggum, gravl. 2 Des. 1802, g.m. 8 Des. 1786, Else Hansdatter.
3. Live Evensdatter, dpt. 6 Jan. 1760, Heggum, gravl. 28 Mars 1799, g.m. 27 Apr. 1793, Bent Pedersen.
4. Ingeborg Evensdatter, dpt. 18 Okt. 1761, Heggum, d. 24 Juni 1824, g.m. 17 Juni 1806, enkemann Jørgen Jensen Moserud.
5. Marthe Evensdatter, dpt. 2 Juli 1763, Heggum, gravl. 9 Okt. 1763.
6. Amund Evensen, dpt. 16 Des. 1764, Heggum, gravl. 18 Aug. 1765.
7. Martha Evensdatter, dpt. 22 Juni 1766, Bjørnstad, d. 10 Jan. 1810, g.m. 23 Okt. 1794, Fridrich Halvorsen Justad.
8. Rønnaug Evensdatter, dpt. 2 Feb. 1768, Bjørnstad, gravl. 21 Okt. 1798, g.m. 28 Des. 1797, Jørgen Jensen Moserud.
9. Kirstina Evensdatter, dpt. 18 Feb. 1770, Bjørnstad, g.m. 21 Mai 1812, Ole Andersen Katterud i Lier.
10. Andrine Evensdatter, dpt. 21 Juni 1772, Bjørnstad, d. 5 Des. 1824, g.m. 28 Des. 1810, enkemann Fridrich Halvorsen Justad.

Even ble døpt den 6 Nov. 1732 i Frogner kirke i Lier.

Fra Lierboka vedr. gården Eriksrud:

".....Sønnen Even Amundsen Renskog fikk skjøte fra medarvingene i 1716 og 1723, men gården ble brukt av broren 2) Helge Amundsen, f. 1680, d. 1761, g. m. Kristi Persdtr. Barn: Gunner, Amund, Per, Gunhild. Helge flyttet til Kopperud, da eieren overlot gården til sin sønn 3) Amund Evensen. Hans første kone, Siri, døde 1730. Så giftet han seg med Ragne Olsdtr., som døde 1731. Kort etter må han ha giftet seg igjen, og fikk nå barna Even, Ola, Hans, Siri og Kristoffer. Han fikk skjøte fra medarvingene i 1734 og 1742. I 1734 tok han pantelån på 100 dlr., og økte det til 350 dlr. i 1742. I 1746 pantsatte han besetning og løsøre for 46 dlr. Det var eksekusjonsforretning hos ham i 1747 for gjeld på 390 dlr. Gården ble taksert til 500 dlr. Amund lovte å betale, men kreditor krevde auksjon. Amund flyttet til Rud i Røyken da gården i 1748 ble solgt på auksjon for 535 dlr. til Pål Rasmussen Valle og 4) Reier Jensen Sandåker. Reier fikk skjøte på medeierens part i 1749. Det er uvisst hvem som brukte gården etter Reiers død 1751. Arvingene måtte i 1755 utstede skjøte til odelsmannen Even Amundsen, som straks solgte for 700 dlr. til kaptein Sigmund Julius v. Rabe....."

Sivert Hansen Heggum solgte den resterende fjerdedelen han nå eide i Søndre Heggum, 4 1/2 lispund tunge og 2 1/2 lispund salt med bygsel til Even Amundsen Rud for 350 Rdl. Even fikk også bruksrettigheten til 1 1/4 lispund av Røyken prestebols eiende part på 5 lispund salt uten bygsel og 1 skilling til Røyken kirke og i kjøpet inngikk 1/4 av husmannsplassen Schraben samt bruk, beboelse og rådighet over alle husbygninger på gården. Datert Søndre Heggum 29 Okt. 1756. (Pantebok III, Lier, Røyken og Hurum, folie 47b). Sivert opprettet samtidig en levebrødskontrakt. Datert Søndre Heggum den 11 Okt. 1756. (Pantebok III, Lier, Røyken og Hurum, folie 47). Kontrakten ble dog oppløst og Sivert fikk utbetalt 40 rdl. for dette. Datert Hyggenstranden den 28 Mai 1758. (Pantebok III, Lier, Røyken og Hurum, folie 131).

Ved hovedmanntallet 1765 er Even Amundsen og hans hustru Anne Anstensdatter oppsittere på gården Søndre Heggum. Det bor totalt 11 personer over 12 år på gården Søndre Heggum.

Etter en langvarig prosess fikk Even Amundsen til slutt etter en høyesterettsdom datert 27 Nov. 1764, dom på at han som odelsmann kunne innløse 1/2 gården Bjørnstad og han flyttet dit med familien i 1765.

Even selger sin 1/4 av gården Søndre Heggum som beskrevet ovenfor til Ole Andersen Kjekstad for 600 Rdl. Datert Søndre Heggum
23 Mars 1765. (Pantebok III, Lier, Røyken og Hurum, folie 398).


På tinget i Røyken den 7 Juli 1769 tinglyste Amund Evensen Rud sitt salg av gården Nordre Rud som skylder 10 lispund salt med bygsel samt bygsel over 3 lispund Røyken prestebols benificeret, som Amund dels ved arv og dels ved kjøp var eiende, til sin eldste sønn Even Amundsen. Samtidig solgte han også halve ødegården Haukelia som skylder 10 lispund salt med bygsel til Even. Gården Rud ble solgt for 600 riksdaler og Haukelia for 400 riksdaler. Gårdene var Amunds kone Marthe Olsdatters odelsgods. Datert Rud den 19 Mai 1769.

Det ble samtidig opprettet en kontrakt mellom Amund og Even.

På tinget i Røyken den 10 og 11 Des. 1770 tinglyste Even Amundsen nå boende på gården Bjørnstad sitt salg av gårdene Rud og Haukelia tilbake til sin far, dels fordi faren ikke var fornøyd med kontrakten og dels fordi det nå var kommet en prosess vedr. odelsløsningsretten på gården Rud. Datert 30 Juli 1770.

Even ble gravlagt den 6 Juni 1773 i Røyken kirke.

Skifte etter Even ble holdt den 30 Juli 1773 på gården Bjørnstad i Røyken. 1)

1) Lierboka
Buskerud fylke, Lier, Ministerialbok nr. 3 (1727-1748), Fødte og døpte 1732, side 126-127.
Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 2 (1731-1782), Døde og begravede 1773, side 228.
Buskerud fylke, Røyken, Klokkerbok nr. 1 (1740-1768), Ekteviede 1757, side 590-591.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 6 (Hc 0006), 1773-1789, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.