slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
AwardsChristopher Amundsen Eriksrud/Rud/Kjosmyren (1745 - 1807)

Christopher Amundsen ble født 1745 på gården Eriksrud, Lier, Buskerud. Han døde i 1807 på plassen Kjosmyren under gården Kjos, Røyken, Buskerud. Han var sønn av Amund Evensen Eriksrud og Martha Olsdatter Rud. Christopher giftet seg den 26 Mars 1778 i Røyken kirke med Anne Jensdatter Kjosmyren. De hadde barna:

1. Marthe Christophersdatter, dpt. 31 Jan. 1779, gravl. 13 Mars 1779.
2. Marthe Christophersdatter, dpt. 27 Jan. 1782, tjente på Rød i Hurum i 1807.
3. Maren Christophersdatter, dpt. 20 Mars 1785, g.m. 8 Jan. 1813, soldat Jørgen Olsen. Bosatt Kjosmyren.
4. Kari Christophersdatter, f. 11 Feb. 1787, gravl. 11 Feb. 1787. (hjemmedøpt, noen timer gammel)

De to første barna er født på gården Rud. De to andre på plassen Kjosmyren under gården Kjos.

Christopher ble døpt den 11 Apr. 1745 i Frogner kirke i Lier.

Fra Lierboka vedr. gården Eriksrud:

".....Sønnen Even Amundsen Renskog fikk skjøte fra medarvingene i 1716 og 1723, men gården ble brukt av broren Helge Amundsen, f. 1680, d. 1761, g. m. Kristi Persdtr. Barn: Gunner, Amund, Per, Gunhild. Helge flyttet til Kopperud, da eieren overlot gården til sin sønn Amund Evensen. Hans første kone, Siri, døde 1730. Så giftet han seg med Ragne Olsdtr., som døde 1731. Kort etter må han ha giftet seg igjen, og fikk nå barna Even, Ola, Hans, Siri og Kristoffer. Han fikk skjøte fra medarvingene i 1734 og 1742. I 1734 tok han pantelån på 100 dlr., og økte det til 350 dlr. i 1742. I 1746 pantsatte han besetning og løsøre for 46 dlr. Det var eksekusjonsforretning hos ham i 1747 for gjeld på 390 dlr. Gården ble taksert til 500 dlr. Amund lovte å betale, men kreditor krevde auksjon. Amund flyttet til Rud i Røyken da gården i 1748 ble solgt på auksjon for 535 dlr. til Pål Rasmussen Valle og Reier Jensen Sandåker. Reier fikk skjøte på medeierens part i 1749. Det er uvisst hvem som brukte gården etter Reiers død 1751. Arvingene måtte i 1755 utstede skjøte til odelsmannen Even Amundsen, som straks solgte for 700 dlr. til kaptein Sigmund Julius v. Rabe....."

På tinget i Røyken den 2 Nov. 1781 tinglyses Mari Knudsdatters salg av husene på sin påboende plass Kjosmyren som hun og hennes salige mann Jens Aslesen hadde oppbygd og påkostet for 16 riksdaler til hennes svigersønn Christopher Amundsen. Husene bestod av stue med skorstein, et fehus og en låve. Det ble også skrevet en kontrakt. Datert Kjosmyren den 27 Feb. 1781.

På tinget i Røyken den 6 Des. 1784 tinglyses John Madsen Kjos sitt salg av plassen Kjosmyren som avgagne Jens Aslesen har oppryddet og brukt til Christopher Amundsen Rud for 40 riksdaler. Datert 5 Nov. 1782.

På tinget i Røyken den 6 Okt. 1788 tinglyses Christophers lån på 30 riksdaler av sognepresten Christian Holst for å bygge opp husene på plassen Kjosmyren som har brent ned. Datert Røyken prestegård 18 Sep. 1788.

Ved folketellingen 1801 bor Christopher på Kjosmyren sammen med sin kone Anne Jensdatter og deres datter Marthe.


Christopher ble gravlagt den 20 Sep. 1807 i Røyken kirke.

Skifte etter Christopher Amundsen Kjosmyren den 6 Okt. 1807. 1)

1) Lierboka.
SAKO, Lier kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1727-1748, s. 407-408.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1782-1813, s. 175.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 221.
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, H/Hc/L0009: Skifteprotokoll, 1805-1813, s. 120b-121a.