slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Til Grafisk Anetavle


Haagen Jonsen Rud (ca. 1643 - 1709)

Haagen Jonsen ble født omkring 1643 på gården Rud, Røyken, Buskerud. Han døde 66 år gammel i 1709 på gården Rud. Han var sønn av Jon Olsen Rud og en ukjent mor. Haagen var gift, men konas navn er ukjent. De hadde barna:

1. Hans Haagensen Bjørnstad, f. ca. 1671, d. 1739, g.m. enken Mari Sivertsdatter Heggum/Bjørnstad.
2. Ole Haagensen Rud,
f. ca. 1673, d. 1751, g.m. 5 Des. 1706, Live Sivertsdatter Grini.

I Manntallet 1664 nevnes Rud som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Joen 60 år og Per Guttormsen Bragnes. Joen har sønnen Haagen 19 år og det bor også to husmenn på Rud, Hans 40 år og Børre Holttet 70 år.

I Manntallet 1666 nevnes Rud som "Fulde Gaarder" og har oppsitterene Jon 62 år og Torer Jensen 24 år. Jon har sønnen Haagen 21 år.Haagen Jonsen nevnes i en sak på tinget i Lier den
6 Juli 1667 der han og Ole Auke kom til Ole Linnes i Lier og spurte etter en Povel Michelsen som hadde stjålet noe fra kokkepiken på Røyken prestegård. Povel ble funnet død i elven.


Haagen var lagrettemann 1684 - 1690.

På tinget i Røyken den
12 Nov. 1679
tinglyste Haagen Joensen Rud et pantebrev på 1/2 skippund salt i Nordre Rud fra Jørgen Hansen Møller. Datert Bragernes 28 Des. 1678. Opprinnelig hadde Ole Guldbrandsen Askestad pansatt 1/2 skippund salt i sin odelsgård Nordre Rud til Jørgen Lang på Bragernes. Datert Bragernes 15 Nov. 1642. Så hadde Oles barns stefar Nicolaus Pedersen forhøyet pantet den 6 Des. 1651, og den 23 Juni 1657 overdro Jørgen Lang pantet til Christen Ibsen på Bragernes.

På tinget i Røyken den 24 Sep. 1695 nevnes Haagen Rud som landherre.

Mer info kommer......
1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Døde og begravede 1709, side 62.