slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Til Grafisk Anetavle

Jon Amundsen Gjerdal/Hyggen (
- ca. 1628)

Jon Amundsen ble trolig født på gården Gjerdal, Røyken, Buskerud. Han døde ca. 1628 på gården Hyggen Mellom i Røyken. Jon var sønn av Amund Iversen Gjerdal og Elin Asbjørnsdatter. Jon giftet seg med Ragnhild Halvorsdatter Hyggen. De hadde iallefall barna:

1. Jon Jonsen Grette, f. ca. 1604, d. før 1686, g.m. ca. 1624, Guri Rolfsdatter Ølstad.


Jon må være sønn eller svigersønn av Amund Iversen Gjerdal og Elin Asbjørnsdatter fordi han eide gods etter Amund ved Jordeboka 1624 og etter Elin i 1626. Se nedenfor. Trolig er han sønn fordi han en stund eide eksakt det samme som broren ? Asbjørn Amundsen Gjerdal, om da ikke Ragnhild var gjort brodergild ved skifte etter foreldrene.

Jon nevnes ved Landskatten 1618 - 1630 i Bygningsskatten 1617 - 1631/1632. Her er det dog litt etterslep.

Jon var oppsitter på Hyggen Mellom ved Jordeboka 1616/1617.

Jon var oppsitter på Hyggen Mellom ved Jordeboka 1624. Han eide da 1 fjerding mel i Lahell i Lier, 1 fjerding salt i Grette i Røyken og 3 1/2 lispund 1 remål korn i Kopland på Modum.

Jon var oppsitter på Hyggen Mellom ved Jordeboka 1626. Han eide da 1/2 pund mel i Temte på Eiker og 1 fjerding salt i Grette i Røyken.

I et tillegg til Landskatten Martini, Bragernes 1625 kunngjør lagrettemennene Rolf Ølstad, Joen Hyggen, Søren Ølstad, Elling Hekleberg, Bjørn Auvi og Anders Nærsnes at den 15 Feb. 1625 var de på åstedet for sagene på Myre og Bryn i Røyken, med tillatelse av lensmann Peder Villingstad, for å undersøke hvorfor disse sager ikke har betalt noen sagskatt da de er innførte i manntallet. Engebret Myres sag var alldeles ødelagt og Anders Bryns sag er for noen tid siden avbrent og ikke bygd opp igjen.Sagene kunne derfor ikke brukes og skal derfor ikke betale skatt. Her finnes disse lagrettemennenes segl.

Jon Jonsen Grette må være sønn av av Jon Hyggen Mellom som eide 1 fjerding salt i Grette ved Jordeboka 1616/1617, 1624 og 1626. Dette godset eide Jon Jonsen Grette senere. Dette bekreftes også ved at Jon Jonsen bodde på Hyggen Mellom ved Jordeboka 1626. Han eide da 1/2 fjerding salt i Hyggen (Hyggen Østre ?) og 1/2 fjerding salt Gråøya. At han eier i Gråøya f.o.m. ca. 1624 bevises også gjennom Sak nr. 48 i tingboka Lier Røyken Hurum 1686. 1)

1) Stattholderembetet 1572-1771, D IX Jordebøker, Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626, stykke 8.2 (RA/EA-2870/Ek/L0008/0002), 1624-1626, oppb: Riksarkivet.
Tingboka Lier, Røyken og Hurum, 1686.