slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Guttersrud før 1801: Matrikkelnr. 74 og 76. Under utvikling.

Eiere:

Guttersrud søndre: (Bondegodset).
Matrikkelnr. 76.

1. 1616 - 1617, Engebret Østern på Hurum råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617.

2.
1647, Ved skattematrikkelen
1647 eier Peder [Engebretsen] Meren i Lier 1 fjerding salt med bygsel.

3. 1661, Rasmus Semb på Hurum eier 1 fjerding salt med bygsel
ved Jordeboka 1661. Dette var trolig pantsatt av Peder Meren.

4. 1668 - 1677, Rasmus Eriksen Gutterrud eier 1 fjerding salt med bygsel
ved Leilendingskatten 1679. (etterslep). Dette var pantsatt av Peder Meren. Se neste eier og bruker nr. 2.

5. 1677 - , Amund Erichsen Gilhus. På tinget i Røyken den
3 Des. 1688 tinglyste Amund Erichsen Gilhus et kjøpebrev på gården Søndre Guttersrud som skylder 1 fjerding salt med bygsel av Peder [Engebretsen] Meren, som det år 1668 var pantsatt til den den påboende Rasmus Eriksen for 21 riksdaler. Datert 16 Juli 1677.

6.

7.
NB! Ved hovedmanntallet 1765 bor det ingen folk på bondegodset (selveiergods). Gården eies av Nils Syvertsen på Tangen. Her nevnes bondegodset som matrikkelnr. 74.Guttersrud nordre: (Kirkegodset).
Matrikkelnr. 76.

1.
1616 - 1617, Røyken prestebol råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617.

2. 1647, Ved skattematrikkelen
1647 eier Røyken prestebol 1 fjerding salt med bygsel. Det samme ved Jordeboka 1661.

Kjente brukere:

Guttersrud søndre: (Bondegodset).
Matrikkelnr. 74.

1.
1612 - , Erich Guttersrud.


Erich er oppsitter ved Jordeboka 1616/1617.

Erich nevnes ved Landskatten
1612 - 1637. Han nevnes også ved Bygningsskatten 1618 - 1642/1643.

Barn:

1. Rasmus Erichsen, neste bruker.


2.
1645 - 1683, Rasmus Eriksen, f. ca. 1614, d. etter 1683.

I Koppskatten 1645 nevnes Rasmus Gutesrø og hans kone.

Rasmus er oppsitter ved skattematrikkelen
1647.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Rasmus 1 hest, 5 kyr, 1 kvige, 2 sauer, 4 geiter og 1 svin.

Rasmus var oppsitter på Guttersrud ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hester, 3 kyr, 1 ungfe og 3 sauer. Han har ingen skog til gården.

I Manntallet
1664 nevnes Guttersrud som "Ødde Gaarder" og har oppsitteren Rasmus 50 år. Han har sønnen Erich 25 år.

I Manntallet
1666 nevnes Guttersrud som "Ødegaard" og har oppsitter Rasmus 52 år. Han har sønnene Erich 27 år og Niels 13 år.

Rasmus var lagrettemann 1667 - 1683.

På tinget i Røyken den 25 Sep. 1668 pantsatte Peder Engebretsen Meren 1 fjerding salt i Guttersrud til Rasmus Eriksen Guttersrud. Datert 19 Juni 1668.

På tinget i Røyken den
3 Des. 1688 tinglyste Amund Erichsen Gilhus et kjøpebrev på gården søndre Guttersrud som skylder 1 fjerding salt med bygsel av Peder [Engebretsen] Mehren, som det år 1668 var pantsatt til den den påboende Rasmus Erichsen for 21 riksdaler. Datert 16 Juli 1677.

Rasmus var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

Barn:

1. Erich Rasmussen, f. ca. 1639,
2. Niels Rasmussen, f. ca. 1653,


3.
1686 - 1718, Ole Olsen, f. ca. 1664, gravl. 3 Apr. 1718, g.m. Ragnhild Olsdatter, n. 22 Sep. 1686, og 9 Nov. 1686, g.m.2. Siri [Christensdatter ?]

Barn (iallefall):

1.
Mari Olsdatter, f. ca. 1702, gravl. 22 Mars 1786, g.m.1. 15 Juli 1725, Ole Ingebretsen Grimsrud, g.m.2. 29 Des. 1742, Jon Andersen Tømmerås.
2. Kirsti Olsdatter, dpt. 23 Sep. 1708,

Ole var oppsitter ved skattemanntallet 1694 - 1696.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1708 var "Olle Guttersrud" lagrettemann. Her finnes også hans segl/bumerke. Han har OOS i seglet sitt. (Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, RA/EA-4092/R30/L1701: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1706-1707, s. 445).


Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Ole på Søndre Guttersrud sammen med sin kone og en datter.

Enken Siri var oppsitter på Søndre Guttersrud ved Matrikkelen 1723. Det er meget trolig hun som døde 75 år gammel i 1743 på gården Nedre Nes i Strømm hos datteren Mari.

4. - ,

NB! Ved hovedmanntallet 1765 bor det ingen folk på bondegodset (selveiergods). Gården eies av Nils Syvertsen på Tangen. Her nevnes bondegodset som matrikkelnr. 74.

NB! Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er ingen oppsitter på gården. Eieren bor på Tangen og betaler skatt. Han er oppført under Strømsø.
Her nevnes bondegodset som matrikkelnr. 76.


5. 1794 - 1794, Hans Eriksen, f. ca. 1770, gravl. 5 Okt. 1800, g.m. 24 Nov. 1792, Kirstine Andersdatter. (far 1794)


6. ca. 1803 - 1826. Hans Hansen, dpt. 21 Okt. 1770, d. 2 Jan. 1826, g.m. 22 Juni 1803, Ellen Sørine Hansdatter.

Guttersrud nordre. (Kirkegodset). Matrikkelnr. 76.

1. 1612 - 1643, Thorkild Guttersrud.


Thorkild er oppsitter ved Jordeboka 1616/1617.

Thorkild nevnes ved Landskatten
1612 - 1637. Han nevnes også ved Bygningsskatten 1619 - 1642/1643.

2. 1645 - 1651, Simen Guttersrud.


I Koppskatten
1645 nevnes Simen Gutesrø, hans kone og hans svigermor (wer mor).


Simen er oppsitter ved skattematrikkelen
1647.

Simen nevnes også ved Kontribusjonsskatten 1651.


3.
1652 - 1718, Hans Jonsen, f. ca. 1633, gravl. 27 Feb. 1718, g.m. Ambiør Jonsdatter, f. ca. 1634, gravl. 18 Aug. 1709.


Hans var 85 år gammel ved begravelsen, dette stemmer bedre enn alderen ved manntallet 1664-1666.

Hans nevnes ved Kontribusjonsskatten 1652.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Hans 1 hest, 4 kyr, 2 kviger, 5 sauer og 1 svin.

Hans var oppsitter på Nordre Guttersrud ved Jordeboka 1661. Han føder 1 hester, 2 kyr, 1 ungfe og 2 sauer. Han har skog til ildebrand og gierdefang.

I Manntallet
1664 nevnes Guttersrud som "Ødde Gaarder" og har oppsitteren Hans 25 år.

I Manntallet
1666 nevnes Guttersrud som "Ødegaard" og har oppsitteren Hans 27 år.

Hans var lagrettemann 1668 - 1700.


Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor Hans som enkemann på Nordre Guttersrud sammen med en datterdatter, Hans var gammel og blind.

Gården ble delt i to bruk i 1713. Se nedenfor.


Bruk 1:


1.
1713 - , Bent Olsen,

På tinget i Røyken den 8 Juli 1713 tinglyste Bent Olsen sin bygselseddel på halve gården Nordre Guttersrud fra Her. Hans Selboe. Datert 26 Apr. 1713.2.
1721 - 1751, Iver Knudsen, f. ca. 1681, gravl. 19 Des. 1751, g.m.1. 13 Okt. 1715, Mari Clemmetsdatter Gjerdal, g.m.2. 2 Juli 1729, Anne Torstensdatter Hajum.

På tinget i Røyken den 12 Des. 1721 tinglyste dragon Iver Knudsen sin bygselseddel på gården Nordre Gutterud fra sognepresten Her. Hans Selboe. Datert 1 Okt. 1721.

Iver Knudsen var oppsitter på Nordre Guttersrud ved Matrikkelen 1723.


3.
1751 - 1759, enken Anne Torstensdatter, dpt. 25 Mars 1707, gravl. 1 Mars 1782, g.m.1. 2 Juli 1729, enkemann Iver Knudsen Guttersrud, g.m.2. 30 Juni 1759, Jens Jacobsen Jaksland.


På tinget i Røyken den 28 Juni 1759 tinglyser sognepresten Poul Christian Holst at enken etter Iver Knudsen, Anne Torstensdatters har avstått bygselen av ødegården Nordre Guttersrud som skylder 5 lispund salt til sin sønn Hans Iversen. Datert 3 Apr. 1759.

Anne giftet seg på nytt og flyttet til gården Jaksland i 1759.


4.
1759 - 1792, Hans Iversen, dpt. 13 Jan. 1731, gravl. 16 Nov. 1806, g.m. 26 Okt. 1759, Mari Pedersdatter Hanestad.

På tinget i Røyken den 28 Juni 1759 tinglyser sognepresten Poul Christian Holst at enken etter Iver Knudsen, Anne Torstensdatters har avstått bygselen av ødegården Nordre Guttersrud som skylder 5 lispund salt til sin sønn Hans Iversen. Datert 3 Apr. 1759.

Ved hovedmanntallet 1765 er Hans Iversen og hans hustru Mari Pedersdatter oppsittere på gården Guttersrud (kirkegodset). Det bor totalt 2 personer over 12 år på gården Guttersrud (kirkegodset). Her nevnes kirkegodset som matrikkelnr. 76.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Hans Iversen leilending og betaler skatt. Her nevnes kirkegodset som matrikkelnr. 74.

På tinget i Røyken den 11 Juni 1792 tinglyser sognepresten Christian Holst at Hans Iversen har frivillig avstått bygselen av ødegården Nordre Guttersrud som skylder 5 lispund salt til sin svigersønn Torsten Hansen mot at Torsten skulle gi Hans Iversen og hans kone levebrød m.m. Datert 26 Mai 1792.


5.
1792 - , Torsten Hansen, dpt. 9 Aug. 1761, d. 26 Mars 1837, g.m. 26 Apr. 1792, Anne Hansdatter Guttersrud.

Torsten var sønn av Hans Torstensen Hajum svigersønn av forrige bruker.

På tinget i Røyken den 11 Juni 1792 tinglyser sognepresten Christian Holst at Hans Iversen har frivillig avstått bygselen av ødegården Nordre Guttersrud som skylder 5 lispund salt til sin svigersønn Torsten Hansen mot at Torsten skulle gi Hans Iversen og hans kone levebrød m.m. Datert 26 Mai 1792.

Ved folketellingen 1801 bor Torsten Hansen på gården Guttersrud sammen med sin kone Anne Hansdatter og deres fosterbarn. Han er da bonde og gårdbeboer. Hans svigerforeldre bor også på gården og har levebrød av gården
. Her nevnes kirkegodset som matrikkelnr. 74.Bruk 2:


1. 1713 - , På tinget i Røyken den 8 Juli 1713 tinglyste Morten Sand sin bygselseddel på halve gården Nordre Guttersrud fra Her. Hans Selboe. Datert 26 Apr. 1713.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1. Hans nevnes under husmenn og håntverksfolk ved Landskatten 1620.
2.
3.


Gå til Gårder i Røyken før 1801.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 611.