slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Guttersrud før 1700:

Eiere:

Guttersrud søndre: (Bondegodset).

1. 1616 - 1617, Engebret Østern på Hurum råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617.

2.
1647, Ved skattematrikkelen
1647 eier Peder [Engebretsen] Mehren i Lier 1 fjerding salt med bygsel.

3. 1677 - , Amund Erichsen Gilhus. På tinget i Røyken den
3 Des. 1688 tinglyste Amund Erichsen Gilhus et kjøpebrev på gården søndre Guttersrud som skylder 1 fjerding salt med bygsel av Peder [Engebretsen] Mehren, som det år 1668 var pantsatt til den den påboende Rasmus Erichsen for 21 riksdaler. Datert 16 Juli 1677.

Guttersrud nordre: (Kirkegodset).

1.
1616 - 1617, Røyken prestebol råder bygselen ved Jordeboka 1616/1617.

2. 1647, Ved skattematrikkelen
1647 eier Røyken prestebol 1 fjerding salt med bygsel.

Kjente brukere:

Guttersrud søndre: (Bondegodset).

1.
1612 - , Erich Guttersrud.


Erich er oppsitter ved Jordeboka 1616/1617.

Erich nevnes ved Landskatten
1612 - 1637. Han nevnes også ved Bygningsskatten 1618 - 1642/1643.

Barn:

1. Rasmus Erichsen, neste bruker.


2.
1645 - 1683, Rasmus Erichsen, f. ca. 1614,

I Koppskatten 1645 nevnes Rasmus Gutesrø og hans kone.

Rasmus er oppsitter ved skattematrikkelen
1647.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Rasmus 1 hest, 5 kyr, 1 kvige, 2 sauer, 4 geiter og 1 svin.


I Manntallet
1664 nevnes Guttersrud som "Ødde Gaarder" og har oppsitteren Rasmus 50 år. Han har sønnen Erich 25 år.

I Manntallet
1666 nevnes Guttersrud som "Ødegaard" og har oppsitter Rasmus 52 år. Han har sønnene Erich 27 år og Niels 13 år.

Rasmus var lagrettemann 1667 - 1683.

På tinget i Røyken den 25 Sep. 1668 pantsatte Peder Engebretsen Mehren 1 fjerding salt i Guttersrud til Rasmus Erichsen Guttersrud.

På tinget i Røyken den
3 Des. 1688 tinglyste Amund Erichsen Gilhus et kjøpebrev på gården søndre Guttersrud som skylder 1 fjerding salt med bygsel av Peder [Engebretsen] Mehren, som det år 1668 var pantsatt til den den påboende Rasmus Erichsen for 21 riksdaler. Datert 16 Juli 1677.

Rasmus var oppsitter ved Leilendingskatten 1679 - 1681.

Barn:

1. Erich Rasmussen, f. ca. 1639,
2. Niels Rasmussen, f. ca. 1653,


3.
1686 - 1718, Ole Olsen, f. ca. 1664, gravl. 3 Apr. 1718, g.m. Ragnhild Olsdatter, n. 22 Sep. 1686, og 9 Nov. 1686, g.m.2. Siri

Barn (iallefall) Usikkert hvilket ekteskap.:

1.
Mari Olsdatter, f. ca. 1702, gravl. 22 Mars 1786, g.m.1. 15 Juli 1725, Ole Ingebretsen Grimsrud, g.m.2. 29 Des. 1742, Jon Andersen Tømmerås.
2. Kirsti Olsdatter, dpt. 23 Sep. 1708,

Ole var oppsitter ved skattemanntallet 1694 - 1696.Guttersrud nordre. (Kirkegodset).

1. 1612 - 1643, Thorkild Guttersrud.


Thorkild er oppsitter ved Jordeboka 1616/1617.

Thorkild nevnes ved Landskatten
1612 - 1637. Han nevnes også ved Bygningsskatten 1619 - 1642/1643.

2. 1645 - 1651, Simen Guttersrud.


I Koppskatten
1645 nevnes Simen Gutesrø, hans kone og hans svigermor (wer mor).


Simen er oppsitter ved skattematrikkelen
1647.

Simen nevnes også ved Kontribusjonsskatten 1651.


3.
1652 - 1718, Hans Jonsen, f. ca. 1633, gravl. 27 Feb. 1718, g.m. Ambiør Jonsdatter, f. ca. 1634, gravl. 18 Aug. 1709.


Hans var 85 år gammel ved begravelsen, dette stemmer bedre enn alderen ved manntallet 1664-1666.

Hans nevnes ved Kontribusjonsskatten 1652.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Hans 1 hest, 4 kyr, 2 kviger, 5 sauer og 1 svin.

I Manntallet
1664 nevnes Guttersrud som "Ødde Gaarder" og har oppsitteren Hans 25 år.

I Manntallet
1666 nevnes Guttersrud som "Ødegaard" og har oppsitteren Hans 27 år.

Hans var lagrettemann 1668 - 1700.

Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:

1.
2.
3.


Gå til Gårder i Røyken før 1700.

Mer info. kommer ......
1)

1) A. Killingstad: Røyken bygd før og nu, side 611.