slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Hans Jonsen Guttersrud (ca. 1633 - 1718)

Hans Jonsen ble født ca. 1633. Han døde 1718 på gården Guttersrud, Røyken, Buskerud. Hans var gift med Ambiør Jonsdatter. De hadde iallefall disse barna ved skifte etter Ambiør :

1. Borger Hansen, myndig, har vært borte i 11 år.
2.
Jon Hansen Åsaker, f. ca. 1669, begr. 18 Nov. 1736, g.m. Mari Sivertsdatter Grini.
3. Live Hansdatter, f. ca. 1664, d. 26 Mai 1714, g.m. Lars. Enke i 1710.
4. Marthe Hansdatter, g.m. Alf Rigesem, de bodde på Rigesem, Ammerud, Guttersrud og Muserud.
5. Dorthe Hansdatter, g.m. Peder Jonsen og etterladt seg 4 barn:

1. Hans Pedersen, d.e. 10 år,
2. Jon Pedersen, 8 år,
3. Hans Pedersen, d.y. 4 år
4. Anne Pedersdatter, 4 ? år


Hans var 85 år gammel ved begravelsen, dette stemmer bedre enn alderen ved manntallet 1664-1666.

Hans nevnes ved Kontribusjonsskatten 1652.

Ved Kvegskatten
1657 hadde Hans 1 hest, 4 kyr, 2 kviger, 5 sauer og 1 svin.

I Manntallet
1664 nevnes Guttersrud som "Ødde Gaarder" og har oppsitteren Hans 25 år.

I Manntallet
1666 nevnes Guttersrud som "Ødegaard" og har oppsitteren Hans 27 år.

På tinget i Røyken den 19 Okt. 1683 er Hans Guttersrud skyldig skatt for halve Nedre Hyggen (Østre Hyggen, øvre gården) i 1681.


På tinget i Røyken den 17 Apr. 1686 saksøkes Hans Guttersrud for gjeld av Joen Sivertsen på Rødby i Hurum. (Joen er født på Heggum søndre i Røyken).

På tinget i Røyken den 22 Sep. 1686 og den 9 Nov. 1686 ble Hans Guttersrud søndre stevnet for slagsmål med Cornelius Muserud. Hans beskyldte Cornelius' hustru for å være en trollkjerring.

Hans var lagrettemann 1668 - 1700.

Skiftet etter Ambiør Jonsdatter ble holdt den 10 Okt. 1710 på gården Guttersrud.

NB! Datteren Live hengte seg i Askerbørskauen den 26 Mai 1714. Dette kommer fram på et ekstraordinært tingmøte på gården Hauger i Asker i tingboka for Aker 1712 - 1726, side
107b ff. Historien kan også leses i Årbok 2015 for Røyken Historielag, side 87 ff.

Mer info kommer...... 1)

1) Buskerud fylke, Røyken, Ministerialbok nr. 1 (1701-1730), Døde og begravede 1718, side 68.
Buskerud fylke, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, Skifteprotokoll 2 (Hc 0002), 1708-1717, oppb: Statsarkivet i Kongsberg.
Manntallet 1664- 1666.
SAO, Aker sorenskriveri, F/Fb/L0032: Tingbok, 1712-1720, s. 107b-108a.