slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


 

Nedre Slemmestad før 1801: Matrikkelnr. 39. Under utvikling.

Eiere:

1. Jordeboka 1661, eier Cronen 2 1/2 skippund 3 lispund salt med bygsel, Peder Bragers arvinger eier 1/2 skippund 3 lispund salt og Lier prestebol eier 3 lispund.

2.

Kjente brukere:

Bruk 1:


1. 1647, Hans,


2.
1661, Torsten og Even var oppsitter på Nedre Slemmestad
ved Jordeboka 1661. De føder 2 hester, 8 kyr, 2 ungfe og 4 sauer. De har skog til noe små last, brensel og gjerdefang.

3. 1664 - 1666,

I Manntallet 1664 er Karl 52 år, Nils 50 år og Torsten 56 år oppsittere. Karl har sønnen Søren Karlsen soldat og 21 år. Torsten har en tjenestedreng Halvor Michelsen 12 år.

I Manntallet 1666 er Nils 52 år og Torsten 58 år oppsittere.


4.
- , Anders Jonsen Slemmestad, f. ca. 1632, gravl. 29 Juni 1704, g.m. Ingeborg Hansdatter.

Guldbrand Slemmestad og Anders Slemmestad nevnes som Jon Morbergs sønner ved tinget i Røyken den 18 Sep. 1667.


5. - , Ole Andersen, f. ca. 1663, gravl. 31 Mars 1754, g.m. Kirsti Nilsdatter.

Ole var sønn av forrige bruker.

Ved manntallet (skoskatten) i 1711 er Ole oppsitter på Nedre Slemmestad. Han bor der sammen med kona, 2 sønner og 1 datter.

Ole var oppsitter på to bruk i Slemmestad ved matrikkelen 1723 og 1723, dvs. Nedre Slemmestad og Nordre Slemmestad (utskilt fra Nedre Slemmestad).

6. 1752 - 1758, Anders Bentsen, f. ca. 1724, gravl. 14 Juli 1793, g.m. 28 Nov. 1751, Margrethe Jonsdatter Brøholtstranden.

Anders var sønn av forrige brukers svigersønn Bent Larsen på Nordre Slemmestad.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1752 tinglyste Jens Boalth ved Christiania Katedralskole sin utgivne bygselseddel på 1 skippund salt i gården Nedre Slemmestad til Anders Bentsen Slemmestad. Datert Christiania 24 Apr. 1752.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1758 tinglyste førstelæreren Albert Peder Bartholin ved Latinskolen (Katedralskolen) sin utgivne bygselseddel på 1 skippund salt i gården Nedre Slemmestad til Ole Evensen Slemmestad som den forrige bygselmann Anders Bentsen hadde avstått til ham. Anders skulle dog ha til sitt bruk "Schjeggeløkken og Avjordlykka" mot å betale 3 riksdaler årlig. Han skulle få jorda pløyet og harvet hvert år, samt ha ved, gjerdefang til dyrene. 8 skilling betales frivillig til Waisenhuset. Datert den 18 Nov. 1758.

Anders flyttet til plassen Skjeggerud nedenfor.


7.
1758 - 1789, Ole Evensen, f. ca. 1723, gravl. 6 Des. 1789, g.m.1. 6 Juli 1756, enken Maria Hansdatter Slemmestad, g.m.2. 7 Jan. 1759, Gulbjør Knudsdatter Ølstad.

På tinget i Røyken den 13 Des. 1758 tinglyste førstelæreren Albert Peder Bartholin ved Latinskolen (Katedralskolen) sin utgivne bygselseddel på 1 skippund salt i gården Nedre Slemmestad til Ole Evensen Slemmestad som den forrige bygselmann Anders Bentsen hadde avstått til ham. Anders skulle dog ha til sitt bruk "Schjeggeløkken og Avjordlykka" mot å betale 3 riksdaler årlig. Han skulle få jorda pløyet og harvet hvert år, samt ha ved, gjerdefang til dyrene. 8 skilling betales frivillig til Waisenhuset. Datert den 18 Nov. 1758.

Ole bygslet nå hele gården Nedre Slemmestad foruten husmannsplassene.


Ved hovedmanntallet 1765 var Ole Evensen og hans hustru Gulbjør Knudsdatter oppsitter på Nedre Slemmestad. Det bor totalt 8 personer over 12 år på Nedre Slemmestad.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Ole Evensen leilending på gården Nedre Slemmestad og betaler skatt.8.
1789 - 1794, Gulbjør Knutsdatter, dpt. 9 Jan. 1729, gravl. 7 Apr. 1805, g.m. 7 Jan. 1759, enkemann Ole Evensen Slemmestad. Skifte 2 Sep. 1805.På tinget i Røyken den
7 Okt. 1794 tinglyste Christian Døderlein collega ved Christiania latinske skole at da enken etter forrige leilending Ole Evensen godvillig har avstått bygselen av 1 skippund salt av gården Nedre Slemmestad til sin sønn Even Olsen overtar han nå bygselen av denne part. Datert Christiania 17 Feb. 1794.

På tinget i Røyken den 7 Okt. 1794 tinglyste Nicolay Lumholtz stiftsprost over Bragernes og sogneprest i Christiania sin utgivne bygselseddel på 1 skippund salt i gården Nedre Slemmestad til Arne Simensen som enken Gulbjør Knudsdatter til nå har brukt, men som på sin alderdom og skrøpelighet godvilling har avstått til sin svigersønn bemelte Arne Simensen. Datert 22 Sep. 1794. Sønnen Even Olsen protesterte mot dette, men på grunn av Evens oppførsel mot sin mor ville hun heller at svigersønnen skulle få bygsle denne part. Datert Christiania 22 Sep. 1794.

Ved folketellingen 1801 bor Gulbjør hos sin sønn Even Olsen på gården Nedre Slemmestad. Hun er enke og har levebrød av gården.

9. 1794 - 1833, Arne Simensen, f. 2 Aug. 1756, d. 21 Apr. 1833, g.m. 12 Apr. 1791, Marthe Olsdatter Slemmestad.

Arne er døpt i 1756 i Asker og er sønn av Simen Külen på Fornebueie og Marthe Christophersdatter. Han var svigersønn av forrige bruker.

På tinget i Røyken den 7 Okt. 1794 tinglyste Nicolay Lumholtz stiftsprost over Bragernes og sogneprest i Christiania sin utgivne bygselseddel på 1 skippund salt i gården Nedre Slemmestad til Arne Simensen som enken Gulbjør Knudsdatter til nå har brukt, men som på sin alderdom og skrøpelighet godvilling har avstått til sin svigersønn bemelte Arne Simensen. Datert 22 Sep. 1794. Sønnen Even Olsen protesterte mot dette, men på grunn av Evens oppførsel mot sin mor ville hun heller at svigersønnen skulle få bygsle denne part. Datert Christiania 22 Sep. 1794.

Ved folketellingen 1801 bor Arne på gården Nedre Slemmestad sammen med sin hustru og deres barn. Arne var da husbonde, bonde og gårdbeboer.


Bruk 2:

1. 1752 - , Ole Bentsen, f. ca. 1726, gravl. 2 Mars 1755, g.m. 20 Okt. 1754, Maria Hansdatter Bryn.

Ole var sønn av Bent Larsen på Nordre Slemmestad.


2. 1755 - 1756, Maria Hansdatter, dpt. 9 Okt. 1729, gravl. 16 Mars 1758, g.m.1. 20 Okt. 1754, Ole Bentsen Slemmestad, g.m.2. 6 Juli 1756, Ole Evensen Auke/Slemmestad.

3. 1756 - , Ole Evensen, f. ca. 1723, gravl. 6 Des. 1789, g.m.1. 6 Juli 1756, enken Maria Hansdatter Slemmestad, g.m.2. 7 Jan. 1759, Gulbjør Knudsdatter Ølstad.


Ved hovedmanntallet 1765 var Ole Evensen og hans hustru Gulbjør Knudsdatter oppsitter på Nedre Slemmestad. Det bor totalt 8 personer over 12 år på Store Slemmestad.

Ved Manntalls- og Skatteprotokollen 1789 er Ole Evensen leilending på gården Nedre Slemmestad og betaler skatt.

Ole bygslet hele gården Nedre Slemmestad f.o.m. 1758 foruten husmannsplassen. Se videre under Bruk nr. 1.


3. 1789 - 1794,
Gulbjør Knutsdatter, dpt. 9 Jan. 1729, gravl. 7 Apr. 1805, g.m. 7 Jan. 1759, enkemann Ole Evensen Slemmestad. Skifte 2 Sep. 1805.

På tinget i Røyken den 7 Okt. 1794 tinglyste Christian Døderlein collega ved Christiania latinske skole at da enken etter forrige leilending Ole Evensen godvillig har avstått bygselen av 1 skippund salt av gården Nedre Slemmestad til sin sønn Even Olsen overtar han nå bygselen av denne part. Datert Christiania 17 Feb. 1794.

Ved folketellingen 1801 bor Gulbjør hos sin sønn Even Olsen på gården Nedre Slemmestad. Hun er enke og har levebrød av gården.

4. 1794 - 1820, Even Olsen, dpt. 2 Des. 1759, d. 27 Mai 1820, g.m.1. 27 Nov. 1789, Marthe Halvorsdatter Vøien, g.m.2. 14 Apr. 1794, Christine Olsdatter Hov.

På tinget i Røyken den 7 Okt. 1794 tinglyste Christian Døderlein collega ved Christiania latinske skole at da enken etter forrige leilending Ole Evensen godvillig har avstått bygselen av 1 skippund salt av gården Nedre Slemmestad til sin sønn Even Olsen overtar han nå bygselen av denne part. Datert Christiania 17 Feb. 1794.

Ved folketellingen 1801 bor Even på gården Nedre Slemmestad sammen med sin andre kone og barn. Han er da i sitt andre ekteskap, bonde og gårdbeboer.

Husmannsplasser:

Skjeggerud:


Kjente brukere:


1. 1758 - 1793, Anders Bentsen, f. ca. 1724, gravl. 14 Juli 1793, g.m. 28 Nov. 1751, Margrethe Jonsdatter Brøholtstranden.

Anders bodde tidligere på Bruk nr. 1 ovenfor.

Ved hovedmanntallet 1765 bor Anders og kona på plassen Skjeggerud under gården Nedre Slemmestad. Det bor totalt 8 personer over 12 år på Nedre Slemmestad.


2. 1790 - 1836, Hans Andersen, dpt. 16 Mai 1756, d. 10 Juli 1836, g.m. 26 Nov. 1790, Mari Andersdatter Kielaas.

Hans var sønn av forrige bruker.

Hans nevnes på Skjeggerud 1790 - 1836 foruten 1792 da han bodde på Ammerud.

Ved folketellingen 1801 bor Hans på plassen Skjeggerud under gården Nedre Slemmestad sammen med sin hustru og barn. Hans er da husmann med jord.
Husmenn, drenger, tjenestepiger og andre som er vanskelig å plassere:


1.

Gå til Gårder i Røyken før 1801.


Mer info. kommer ...... 1)

1)