slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards
Gulbjør Knutsdatter Ølstad/Slemmestad (1729 - 1789)

Gulbjør Knutsdatter ble født 1729 på gården Nordre Ølstad, Røyken, Buskerud. Hun døde i 1805 på gården Nedre Slemmestad, Røyken, Buskerud. Hun var datter av korporal Knut Eriksen Skøien og Martha Christensdatter Ølstad. Gulbjør giftet seg den 7 Jan. 1759 i Røyken kirke med enkemannen Ole Evensen Slemmestad. De hadde barna:


1. Even Olsen, dpt. 2 Des. 1759, d. 27 Mai 1820, g.m.1. 27 Nov. 1789, Marthe Halvorsdatter Vøien, g.m.2. 14 Apr. 1794, Christine Olsdatter Hov.
2. Maria Olsdatter, dpt. 17 Jan. 1762, i tjeneste på Bryn i 1805.
3. Martha Olsdatter, dpt. 26 Des. 1763, d. 14 Nov. 1841, g.m. 12 Apr. 1791, Arne Simensen Elnes.
4. Christina Olsdatter, dpt. 31 Mai 1772, g.m. 6 Nov. 1801, Lars Hansen. Bosatt i Aker i 1805.


Gulbjør ble døpt den 9 Jan. 1729 i Røyken kirke.


På tinget i Røyken den
7 Okt. 1794 tinglyste Christian Døderlein collega ved Christiania latinske skole at da enken etter forrige leilending Ole Evensen godvillig har avstått bygselen av 1 skippund salt av gården Nedre Slemmestad til sin sønn Even Olsen overtar han nå bygselen av denne part. Datert Christiania 17 Feb. 1794.

På tinget i Røyken den 7 Okt. 1794 tinglyste Nicolay Lumholtz stiftsprost over Bragernes og sogneprest i Christiania sin utgivne bygselseddel på 1 skippund salt i gården Nedre Slemmestad til Arne Simensen som enken Gulbjør Knudsdatter til nå har brukt, men som på grunn av sin alderdom og skrøpelighet godvilling har avstått til sin svigersønn bemelte Arne Simensen. Datert 22 Sep. 1794. Sønnen Even Olsen protesterte mot dette, men på grunn av Evens oppførsel mot sin mor ville hun heller at svigersønnen skulle få bygsle denne part.Gulbjør ble gravlagt den 7 Apr. 1805
i Røyken kirke.

Skifte etter Gulbjør ble holdt den 2 Sep. 1805.


Mer info kommer.....1)

1) Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 44.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1782-1813, s. 172.
Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. 1, 1740-1768, s. 590-591.
Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, SAKO/A-89/H/Hc/L0008: Skifteprotokoll, 1799-1805, s. 562b-563a.