slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Ivar Endresen Børøy

Ivar Endresen ble muligens født på Børøy på Bømlo . Han døde trolig på gården Økland i Sveio. Han var muligens sønn av Endre Torsteinsen og N.N. Pedersdatter.

Ivar er nevnt som bruker av gården Økland i Sveio i 1625 - 1626. Han betalte tredje-parten av innkomsten av 1/2 laup 6 marker smør, 1 tønne 2 spann korn som var odelsgods, i 1626. Det er ikke utrolig at jordegodset lå i Økland.

I 1626 eide Bertel Hansson gift med Ivars søster Karen Endresdatter 1 1/2 laup smør 1 hud, 1 tønne 1 spann korn også dette var odelsgods. Videre eide i 1624 Endre Svendsbø (Ølen) 1 spann smør, 1 våg korn. Dette var hele landskylda for Økland

At Ivar og søsteren Karen er barn av Endre Torsteinsen bygger nok forfatteren på et kjøpebrev, skrevet på skinn, dagsett Skåre Kyrkjebakke 9 sept. 1599, fra Brynjulv Gunnarson, Ola Ellingson og Torstein Olson (Børøy ?) til Helge Jonson Østrem og kona Sisela Eriksdatter, på et halvt mannsverk (trolig 3 vetter korn) i Våge Nordre som Helge hadde odelsretten til.

Persolig har jeg ikke så stor tro på dette, men lar det foreløpig stå. 1)

1) Simon Steinbø, Sveio Gards- og ættesoge, Bind I, side 304 - 305.