slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Karen Endresdatter ( - omkr. 1652)

Karen Endresdatter ble muligens født på Børøy på Bømlo. Hun døde omkring 1652 muligens på Økland i Sveio. Hun var muligens datter av Endre Torsteinsen og N.N. Pedersdatter. Karen var gift med Bertel Hansen Økland. De hadde barna:

1. N.N. Bertelsdatter, g.m. sin tremenning Nils Samuelsen. (Helge Pedersen, Håvik ytre, var hans farfar).

Bertel Hansen var bruker på Økland fra 1624 til omkring 1646. I 1645 brukte han hele gården. Han døde omkring 1651.

Bertel eide 1 1/2 laup 1 spann smør 1 hud og 1 tønne 1 spann korn i gården Økland som var odelsgods. Dette godset ble trolig pantsatt i 1655 da det ble krevt 150 riksdaller av boet hans, som var arv etter 2 av brødrene til Bertel.

Bertel eide også gårdene Flåtene og Hope i Sveio. Enka hans solgte disse gårdene i 1651 til herr Anders Jensen Kolding, prest i Fjelberg. Karen eide 13 1/2 spann korn i søre Våge og i Tveita i Nedstrand som det var forlik om i 1608 (se nedenfor). I 1627 hadde hun solgt godset til Knut Litlasund, og det var da igjen tvist om godset.

Da stevnet Rasmus Austrheim (Skjold) Karen Endresdatter g.m. Bertel Hansen, for 3 vetter korn i Våge Nordre som hun hadde solgt til Knut Litlasund og som Rasmus mente stebarna hans hadde odelsretten til. Rasmus krevde at Karen skulle løse inn parten og så ville han løse ut henne på stebarnas vegne. Arvingene etter Knut Litlasund, som satt med godset, var også stevnet. Karen møtte i retten og la fram " ...en Semje under 6 vaks (segl) - - - skrevet paa Sørhaug 18 nov. Men skiedd her paa Waage den 18 april Anno 1608, formeldendes 6 mend er veret ombeden af Karen Endresdtr. paa sin egen og hendes broders vegne paa den ene og Rasmus Østrem paa hans hustrus vegne, paa den andre side, at ville overværende hos være i forlignelse dem imellem, om en odels anpart som er en broderpart i Waage og Tvedte i Nedstrand, renter tilhobe 13 1/2 spand korn aarlig landskyld. Om hvilken irring de er bleven forlikte, saa vel som og Iver Worre paa hans hustrus vegne avstod forne gods til Karen....". Karen er kalt borgerske i Bergen i 1608.

Der ser ut som ætta på Østrem hadde odelsrett til hele gården Våge Nordre. Det ble ikke til at Rasmus løste inn parten, som ble værende i Litlasundætta sin eie.

At Ivar og søsteren Karen er barn av Endre Torsteinsen bygger nok forfatteren på et kjøpebrev, skrevet på skinn, dagsett Skåre Kyrkjebakke 9 sept. 1599, fra Brynjulv Gunnarson, Ola Ellingson og Torstein Olson (Børøy ?) til Helge Jonson Østrem og kona Sisela Eriksdatter, på et halvt mannsverk (trolig 3 vetter korn) i Våge Nordre som Helge hadde odelsretten til.

Persolig har jeg ikke så stor tro på dette, men lar det foreløpig stå.

I 1652 stevnet Ingebrikt Allendal (Vikebygd, Ølen) arvingene etter Karen Økland for odelen til gården Hope i Sveio, men det ble ikke til at han løste inn gården.

I 1657 hadde Karen 3 kyr, 2 ungnaut, 1 geit og 2 får som vilkårsfe.

Bertel var lensmann i Fjære skipreie (Sveio) over "lenets gods" i 1642 til han døde. Han var også kirkeverge for Moster kirke. I 1637 ga han prekestolen som nå står i kirken.

Datteren N.N. Bertelsdatter og ektemannen, tremenningen Nils Samuelson overtok som brukere av gården Økland i Sveio etter Karen. 1)

1) Simon Steinbø, Sveio Gards- og ættesoge, Bind I, side 232, 304 - 305. Bind II, side 296 -297.