slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards


Til Grafisk Anetavle
Margreta
Til Grafisk Anetavle Brigida

Peter Jonson Sandven

Peter Jonson ble født på Sandven i Kvam. Han var sønn av Jon Peterson og en ukjent mor. Peter giftet seg med Ingebjørg Guttormsdatter. De fikk barna:

1. Margreta Petersdatter g.m. Erling Torleikson
2. Brigida Petersdatter g.m. Arnbjørn
3. Herborg Petersdatter g.m. Niculas Olafson Børve, Ulensvang. De hadde datteren Sunniva Niculasdatter g.m. Besse Vikingson på Aga.

Opplysningene om de ulike slektsleddene etter Peter unge er sparsomme, men det er grunnlag for å hevde (Kolltveit 1946, s. 61) at Peter unge hadde to sønner med NN Sigurdsdotter (Aga), nemlig Pål Augastad og Jon Peterson Sandvin, sistnevnte kan være oppkalt etter den angivelige oldefaren (?) Jon Gautson på Mel (gjetning av Kolltveit).

Omkring 80 år seinere møter vi så igjen en Peter på Sandvin, og han er trolig sønnesønn av Peter unge (Hamre, 1950, s. 68) og sønn til Jon. Han er den av ætta i eldre tid som er best kjent. Han nevnes i mange gamle brev gjengitt i DN. Hans segl er gjengitt i Norske sigiller nr. 68. I omskriften står det «Petri de Sandvin». På brev fra denne tida, kalles han et sted Peter «á Sandvin», og et annet sted «Petr bondi á Sandvin». Seglet er ovalt, og det sentrale motivet er en oppad-springende bukk.
 
Peter på Sandvens segl

De fleste opplysninger om Peter på Sandvin får vi fra dokumenter som er skrevet i forbindelse med de langvarige prosessene om nausttomtene på Sandvin. Striden begynte i 1315/16 - kanskje før, og varte i minst 10 år. En rekke kjente menn i Hardanger er nevnt i disse prosessene. Blant andre nevnes Sigurd Galte for aller første gang (1322). Han nevnes sammen med Tore Gautson, som man har gått ut fra er hans bror.

Et av de diplomene Hamre fant i København var datert
14 Jan. 1331. Av dette diplomet framgår det at Peter på Sandvin og hans hustru, Ingebjørg Guttormsdotter (Norheim), hadde tre døtre, nemlig

• Margreta
• Brigida
• Herborg.

for mer informasjon henvises til: 1)

1) Odd handagård: Vår felles slektshistorie
Diplomatarium Norvegicum