slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Aase Kirstine Arnesdatter Follestad/Drøbak (1768 - 1829)

Aase Kirstine Arnesdatter ble født i 1768 på gården Follestad, Røyken, Buskerud. Hun døde den 25 Des. 1829 i Drøbak, Akershus. Hun var datter av Arne Pedersen Follestad og Kirsten Hallesdatter Inglingstad. Aase Kirstine giftet seg første gang med Amund Johannesen. De hadde barna:

1. Johannes Amundsen, dpt. 2 Apr. 1795, d. ca. 1845, g.m. 4 Aug. 1821, Ellen [Margrethe] Christophersdatter Krøger. Skifte 24 Jan. 1845.

Skifte etter ektemannen Amund Johannesen ble holdt den 29 Jan. 1797. Her får vi vite at Amund var sjømann og at han falt over bord fra skipet han var på den 29 Des. 1796. Arvinger etter Amund var hans enke Aase Christine Arnesdatter og deres sønn Johannes Amundsen. Amunds bror Abraham Johannesen nevnes også i skiftet. (Abraham overtok senere huset Amund og Aase bodde i. Skifte etter Abraham Johannesen ble holdt den 16 Mai 1809).

Enken etter Johannes Hansen Skiphelle forteller at hun solgte huset til Amund for 3 - 4 år siden ca. 1793 og at Johannes Hansen kjøpte det i 1789. Dette er interessant fordi salget i 1789 ble tinglyst i 1790 da Gunnild Joensdatter enke etter Carl Svendsen i Drøbak med råd og samtykke fra hennes lagverge Arne Pedersen Follestad. (Aase Kirstines fader). Hvem var denne Gunnild Joensdatter ?? og hvorfor var Arne Pedersen fra Follestad i Røyken hennes lagverge ??. Skifte etter Carl Svendsen ble holdt den 20 Des. 1790. Her nevnes sterboenken Gunnild Joensdatter og på de umyndige barnas vegne Arne Follestad. Ved vielsen i 1763 bor Carl på Sogsti og Gunnild på plassen Skiphelle, begge i Frogn. (Er det kanskje en slektsforbindelse mellom Gunnild Joensdatter og Arne Follestads andre hustru Anne Jacobsdatter ??).


Aase Kirstine giftet seg andre gang den 15 Des. 1798 i Drøbak kirke med
Abraham Gundersen Verpen. De hadde iallefall barna:

1. Marthe Christine Abrahamsdatter, dpt. 3 Nov. 1799, g.m. 1 Juli 1831, Anders Andersen fra Ullensaker. Lysning, 1870
2. Andreas Abrahamsen, dpt. 30 Sep. 1801,
3. Gunder Abrahamsen, dpt.
29 Apr. 1804, gravl. 23 Apr. 1809.

Alle barna ble døpt i Drøbak kirke.


Aase Kirstine ble døpt den 11 Des. 1768 i Røyken kirke.

Ved folketellingen 1801 bor Aase i Drøbak sammen med sin ektemann Abraham Gundersen, og hennes barn. Ektemannens søster Margrethe Gundersdatter bor også hos dem.

På tinget i Røyken den 5 Okt. 1804 tinglyser Arne Pedersen Follestad sitt salg av sin part av Follestad, som Arne kjøpte i 1774, til sin svigersønn Johannes Hansen g.m. Ingeborg Arnesdatter for 2299 riksdaler. Her får vi bl. a. vite at Johannes Hansen var sønn av Arnes andre hustru Anne Jacobsdatter i hennes første ekteskap og at Ingeborg Arnesdatter var Arnes eldste datter i hans første ekteskap. Arne og hans andre hustru hadde også en fordring (forskudd på arv) på 150 riksdaler hos svigersønnen "Abraham Gundersen Werpen" g.m. Arnes yngste datter Aase Arnesdatter. Etter at Arne var død skulle Johannes Hansen gi 300 riksdaler til Aase Arnesdatter eller hennes mann m.m. Datert 1 Sep. 1804.

Fra Verneforeningen gamle Drøbak vedrørende Skipperstua 1797-1939. Hus og folk:

"Abraham Gundersen Verpen (1756-1829)

Abraham Gundersen ble altså Skipperstuas første skipper. Han var sønn av Gunnar (13) Jonsen fra Verpen på Hurum (14). Han giftet seg 15.12.1798 i Drøbak med en enke som var yngre enn ham, Åse Kristine Arnesdatter. Åse hadde blitt enke etter sjømannen Amund Johannesens død et par år tidligere. Hun bodde da i det som senere ble kalt ”Lappen” nordpå i Drøbak.

Abraham Gundersen Verpen eide ca. 1794-1802 blant annet sammen med sin bror Ellef den lille sluppen ”Brødrene” på snaue 17 kommerselester (15). Abraham førte skuta. Den gikk vesentlig på fjorden, men kunne driste seg ned til Danmark også. Det gikk dårlig med skips-farten etter 1812. Abraham måtte finne seg i at gården gikk på auksjon i desember 1821 (16). Åse døde i Drøbak 25.12.1829, 63 år gammel. Abraham Gundersen døde dagen etterpå, og ble begravet samme dag som Åse – nyttårsdag 1830 (17)". (Artikkelen vedr. Skipperstua er skrevet av Odd Halvorsen tidligere ansatt ved Statsarkivet).

"Lappen" nevnt ovenfor har adresse Niels Carlsensgate 51. Det ser ut til at flere av husene på Ringeplan er skilt ut og Lappen var opprinnelig matr. 150, men matr 151 kan være en del av eiendommen.


Aase Christine Arnesdatter ble gravlagt den
1 Jan. 1830 i Drøbak kirke.


Mer info kommer............ 1)

1) Røyken kirkebøker, SAKO/A-241/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1731-1782, s. 255.
Drøbak prestekontor Kirkebøker, SAO/A-10142a/F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1816-1842, s. 112.
Ås prestekontor Kirkebøker, SAO/A-10894/F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1778-1813, s. 588-589.
Follo sorenskriveri, SAO/A-10274/H/Hb/L0011: Skifteprotokoll, 1789-1801, s. 410b-411a.
Folketelling 1801 for 0214P Ås prestegjeld.