slektsforskning
HomeDiskusjonsforumEtterlysningerWebdesignKontaktSite Map

om meg
Anetavle
Søk i database
Slekter
Gjestebok
Hjelp til hjemmesiden
Tips & Triks
Chat
Sende postkort
Lenker
Oppslagstavle
Awards

Arne Gulbrandsen Stokke/Kovestad
( - etter 1709)

Arne Gulbrandsen giftet seg første gang den 5 Okt. 1690 i Frogner kirke i Lier med Kirsti Sivertsdatter. De hadde barna:

1. Friderich Arnesen, dpt. 6 Mai 1691, gravl. 8 Apr. 1760, g.m.1. 10 Mars 1717, Jøran Larsdatter, g.m.2. 6 Feb. 1721, Anne Simensdatter.

2. Lars Arnesen, dpt. 20 Mai 1700, gravl. 15 Mai 1769, g.m.1. ??, g.m.2. 1 Jan. 1732, Dorthe Tollefsdatter Skryset.


Kona Kirsti ble gravlagt den 27 Aug. 1703 i Frogner kirke i Lier. "Arne Koffuestads quinde".


Arne bodde på gården Søndre Stokke bruk II, Lier, Buskerud mellom 1690 - 1699, der sønnen Friderich er født. Arne flyttet til Kovestadeie i Lier 1700 - , der sønnen Lars er født.


Arne Gulbrandsen Kovestad giftet seg andre gang den 14 Des. 1704 i Røyken kirke med Martha Kiøstelsdatter Auvi. De hadde trolig datteren:

1. Randi Arnesdatter, g.m. Ellef Johannessen.
NB! Usikker om hun er fra første eller andre ekteskap, men fordi broren Friderich nevnes som "Fuldbroder" og Randi bare som søster ved skifte etter broren Lars nedenfor tror jeg at hun er fra andre ekteskap.

Arne Kovestad var fadder i Røyken i 1709.

Ved skifte etter sønnen Lars den 7 Des. 1769 var arvingene kona Dorthe og "Fuldbroderen" Friderich Arnesens barn Hans, Jørgen og Anthoni Friderichssønner, samt søsteren Randi Arnesdatter barnebarn Anne Johannesdatter.


Mer info kommer....... 1)

1) SAKO, Lier kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1672-1701, s. 119.
SAKO, Lier kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1701-1726, s. 54-55.
SAKO, Røyken kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1701-1730, s. 109.
SAKO, Lier, Røyken og Hurum sorenskriveri, H/Hc/L0005: Skifteprotokoll, 1760-1774, s. 541b-542a.